Читальна зала


Наукові записки. Вип. 7. 190 років від дня народження П. О. Куліша

Розділ: Наукові записки РОКМ

Мова документу: українська

Рік видання: 2009

Наукові записки [Текст] : 190 років від дня народження П. Куліша. Вип. VII. - Рівне : видавець Олег Зень, 2009. - 196 с.

У науковому збірнику: «Наукові записки. Випуск VII» опубліковані матеріали науı ковців, які відображають сучасний стан досліджень Волині а також музейні та краєı знавчі дослідження України. Ряд статей проілюстровані фотографіями, таблицями які опубліковані вперше. Цей випуск присвячений 190-річчю від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша.

Зміст:

Булига, О. Знавець та виразник українського духу / О. Булига. - С. 7-10

Любецька, Н. Пантелеймон Куліш і національна ідея / Н. Любецька. - С. 11-14

Кожушко, Н. Рівненські гімназійні колеги П. О. Куліша / Н. Кожушко. - С. 14-21

Терлецький, В. Рівненські відгуки про діяльність і життя Пантелеймона Куліша та Миколи Костомарова / В. Терлецький. - С. 21-25

Гавриш, Н. Уродженці Рівненщини в таборах для інтернованих вояків армії УНР на території Польщі в 1920-1922 рр. / Н. Гавриш. - С. 26-28

Дмитренко, А. Методичні рекомендації до висвітлення теми "Збиральництво" при побудові музейних виставок та постійно-діючих експозицій / А. Дмитренко. - С. 29-32

Дмитренко, Т. Загадковий лікар Балей... : [Про неперевершені здібності Святослава Володимировича Балея в галузі медицини, який був улюбленими лікарем жителів Дубна і його околиць Рівненської області у 20-40 х рр. ХХ ст.]/ Т. Дмитренко. - С. 32-36

Жураковський, Б. Водоймище на Поліссі в часи дніпровського зледеніння / Б. Жураковський, О. Сауш. - С. 36-39

Зюбровський, А. Обрядовий аспект вибору будівельного матеріалу в українців Волині / А. Зюбровський. - С. 39-44

Каук, Т. Зв'язки із громадськістю як шлях удосконалення науково-освітньої роботи музею / Т. Каук. - С. 44-47

Копйова, Д. Колекція городнянської кераміки в збірці Національного музею народної архітектури та побуту України / Д. Копйова. - С. 48-53

Ланшина, Л. Стефан Мацко - дослідник рослинного світу Волинського лісостепу (до 110-ї річниці від дня народження вченого) / Л. Ланшина. - С. 64-67

Масяєва, А. Сакральні споруди Рівненщини на старовинних листівках початку ХХ ст. Каталог листівок з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею / А. Масяєва. - С. 67-76

Михальчук, Р. Заслужено життям / Р. Михальчук. - С. 76-84

Мініч, С. Використання німцями бронетехніки під час каральних оперцій проти УПА на Волині / С. Мініч. - С. 85-88

Мохнюк, С. Рівненщина в "Літописі Волині" інституту дослідів Волині у Торонті й Вінніпезі / С. Мохнюк. - С. 88-91

Мушировський, В. Справа всього життя (до роковин з дняміч смерті художника музею Мічуди В. Д.) / В. Мушировський. - С. 92-95

Нагорний, А. Шкільні традиції і спадок поколінь як головні здобутки НВК "Школа-ліцей" м. Рівне / А. Нагорний, О. Прищепа. - С. 96-100

Обарчук, А. Стецькі-Олехновичі - власники Межиріча Корецького / А. Обарчук. - С. 100-107

Одолінська, І. Культурно-просвітницька робота з молоддю організації "Пласт" на Рівненщині в 20-30 рр. ХХ ст. / І. Одолінська. - С. 107-110

Онищук, Я. Нові матеріали до історії Гурбенського бою / Я. Онищук. - С. 110-116

Пархоменко, Т. Використання хлібної діжки в традиційній обрядовості українців / Т. Пархоменко. - С. 116-121

Петрович, В. Роль державних архіві у розвитку історичного краєзнавства / В. Петрович. - С. 121-125

Поперецька, Л. Пачовський Йосип Конрадович / Л. Поперецька. - С. 126-128

Прищепа, Б. Рання історія Острога за археологічними джерелами / Б. Прищепа. - С. 128-134

Пшеничний, М. Кирило-Мефодіїївське товариство і ...Броди, і Дубно, і Микола Гоголь! / М. Пшеничний. - С. 135-138

Разиграєв, О. Польські органи внутрішніх справ на Рівненщині у 1919-1921 рр. / О. Разиграєв. - С. 138-141

Рожко, В. У когорті дисидентів Волині / В. Рожко. - С. 141-146

Романчук, О. Скульптурний твір як об'єкт дослідження / О. Романчук. - С. 146-150

Рябчикова, Ф. Забезпечення збереження музейних фондів в етнографічному відділі Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр.) / Ф. Рябчикова. - С. 150-153

Семенович, О. Краєзнавчі публікації ХІХ ст. у фондах і бібліотеці Рівненського обласного краєзнавчого музею / О. Семенович. - С. 154-164

Стрільчук, В. Події 1918-1919 рр. на Рівненщині у спогадах Теодора Федуся, уродженця Бродівщини / В. Стрільчук. - С. 165-169

Тищенко, О. Еріх Кох: "Україна мусить дати..." / О. Тищенко. - С. 169-179

Ткач, В. Багатошарова пам'ятка Тараканів-8 на Дубенщині / В. Ткач. - С. 179-182

Толстуха, Л. Документи Еміграційного Синдикату в Рівному як джерело інформації про еміграційний процес у краї в 20-30 роки ХХ ст. / Л. Толстуха. - С. 182-186

Ульянов, В. Боротьба Яна Алєксандра Конєцпольського за Бродівський маєток його родинної спадщини / В. Ульянов. - С. 186-189

2022-07-13
Переглянути документ