Дослідники Великої Волині


Шелом’янцев-Терський Володимир Саватійович

Шелом’янцев-Терський Володимир Саватійович – український археолог, історик, публіцист.

Народився 9 жовтня 1918 р. в с. Янівка Радивилівського району Рівненської області у сім’ї лікарів. У сім років, залишившись круглим сиротою, разом із своїм братом переїжджає у сусіднє с. Хотинь до сестри матері, а згодом у м. Броди. Після успішного закінчення Бродівської гімназії (1936 р.) з політичних мотивів був позбавлений можливості продовжувати навчання, вимушено працював приватним учителем. З жовтня 1939 по травень 1941 рр. – учитель неповносередньої школи в с. Івання поблизу Дубна, заочно навчався у Львівському педінституті.

З травня 1944 по травень 1945 рр. – солдат 61-ї армії 1-го Білоруського фронту. Нагороджений Орденом Вітчизняної війни II ступеня, медаллю «За відвагу». У 1952 р. вступає на історичний факультет Латвійського держуніверситету ім. Петра Стучки і у 1953 р. переходить на посаду вчителя історії семикласної школи у м. Саласпілс.

У 1958 р. після закінчення університету він переїжджає до Львова і оселяється у м. Винники.

У 1960 р. учений бере активну участь у Волинській археологічній експедиції Львівського історичного музею, що вивчала місто Пересопницю, під час якої визначилась сфера його майбутніх зацікавлень – княжа доба. Саме наслідки цієї експедиції дали матеріал для перших наукових статей. Дуже сприяло пізнанню специфіки польової археології робота керівником загону на розкопках Щучинського городища (літописний Чучин) у 1961–1962 рр. в складі Канівської археологічної експедиції під керівництвом доктора історичних наук Василя Довженка.

Набутий протягом цих експедицій досвід заклав основу для проведення самостійних археологічних досліджень у літописному Звенигороді. Протягом 1963–1975 рр. вчений продовжував археологічні роботи у Звенигороді на основі яких написана у 1962–1966 рр. у відділі археології Інституту суспільних наук АН УРСР дисертаційна робота «Літописний Звенигород Галицький».

За час роботи в музеї він активно популяризує історичні події та біографії видатних діячів княжої доби, у численних газетних та журнальних статтях, лекціях веде боротьбу за збереження археологічних пам’яток у Звенигороді та інших місцевостях.

Окрім Звенигорода і Пересопниці, невеликі дослідження проведені у літописних містах Волині: Володимирі, Луцьку, Перемилі, Шумську, Бродах, а також на середньовічних городищах у Глинську (Щекотин), Борисковичах, Дюксині, Теслугові, Попівцях. Усього він провів археологічні дослідження у 45-ти пунктах Галичини і Волині.

Багатющий матеріал, зібраний під час цих робіт, використаний у розділах про археологічні пам’ятки княжої доби Рівненської, Волинської та Львівської областей, що були написані до 3-томного видання «Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині» (1981–1982).

Протягом 1984–1988 pp. наполегливо працював над Зводом пам’яток історії та культури у Львівській, Волинській та Тернопільській областях.

Він є автором 57 наукових робіт з проблем археології. В останні роки життя готував до видання монографію «Літописний Звенигород Галицький», в якій підсумовано його багаторічні дослідження. Ця робота отримала численні позитивні відгуки провідних учених Києва, Львова та інших дослідницьких центрів.

Помер дослідник напередодні виїзду у 18-ту Пересопницьку археологічну експедицію 5 червня 1993 р. Похований у Винниках біля Львова.

Список основних опублікованих праць

1966

Терський В. С. Нові матеріали до археологічної карти Волині / В. С. Терський // Археологія. – Т. 20. – 1966. – С. 230–232.

1979

Терський В. С. Пересопниця / В. С. Терський // Пам’ятки України. – 1979. – № 4. – C. 62–63.

Шеломенцев-Терский В. С. Раскопки летописной Пересопницы / В. С. Шеломенцев-Терський // Археологические открытия 1978 года. – Mосква, 1979. – C. 424.

1977

Шеломенцев-Терский В. С. Раскопки городища летописной Пересопницы // Археологические открытия 1976 года. – Mосква, 1977. – C. 390–391.

Шеломенцев-Терский В. С. Костерезная мастерская на городище летописной Пересопницы / В. С. Шеломенцев-Терський // Археологические открытия 1977 года.– Mосква, 1978. – C. 402.

1978

Шеломенцев-Терський В. С. Дослідження посаду літописного Звенигорода / В. С. Шеломенцев-Терський // Археологія. – Вип. 27. – 1978. – С. 86–93.

1981

Шеломенцев-Терский В. С. Исследование городища летописной Пересопницы / В. С. Шеломенцев-Терський // Археологические открытия 1980 года. – Mосква, 1981. – C. 322–323.

1984

Шеломенцев-Терский В. С. Работы на городище летописной Пересопницы // Археологические открытия 1982 года. – Mосква, 1984. – C. 343–344.

1986

Шеломенцев-Терский В. С. Новые данные о летописной Пересопнице / В. С. Шеломенцев-Терський // Археологические открытия 1984 года. – Mосква, 1986. – C. 330–331.

1987

Шеломенцев-Терский В. С. Работы на городище летописной Пересопницы / В. С. Шеломенцев-Терський // Археологические открытия 1985 года. – Mосква, 1987. – C. 438–439.

Шеломенцев-Терський В. С. Давньоруське Погориння / В. С. Шеломенцев-Терський, С. В. Шеломенцев-Терський // VII Подільська істор.-краєзн. конф. (секція археології) : тези доп., м. Кам’янець-Подільський, 1987 р. – Кам’янець-Подільський, 1987. – C. 53–54.

1988

Шеломенцев-Терский В. С. К изучению древнерусских городов Западной Волыни / В. С. Шеломенцев-Терський // Археологические открытия 1986 года. – Москва, 1988. – С. 351–352.

Шеломенцев-Терский В. С. Охоронні дослідження у Володимирі-Волинському / В. С. Шеломенцев-Терский, С. В. Шеломенцев-Терський // Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. II Волин. іст.-краєзн. конф., 26–28 трав. 1988 р., Луцьк. – Луцьк, 1988. – Ч. 2. – C. 71–72.

1990

Шеломенцев-Терский С. В. О языческих элементах в культуре населения Волыни в X–XIII вв. / С. В. Шеломенцев-Терский, В. С. Шеломенцев-Терский // VI Международный конгресс славянской археологии : тезисы докл. совет. делегации, Москва, 1990 г. – Mосква : Наука, 1990. – C. 130–131.

1991

Терський С. В. Князiвськi садиби в околицях Лучеська XII–XIV ст. (до проблеми локалізації) / С. В. Терський, В. С. Терский // Тези республiканської конф., присвяч. «Атласу iсторiї культури Волинської областi», 11–13 груд. 1991 р., м. Луцьк. – Луцьк, 1991. – C. 22–23.

Шеломенцев-Терський В. С. Нові матеріали з розкопок літописної Пересопниці та її околиць (1987–1988 рр.) / В. С. Шеломенцев-Терський, С. В. Шеломенцев-Терський // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів : Світ, 1991. – C. 89–91.

***

Терський В. С. Загадки літописної Пересопниці / В. С. Терський, С. В. Терський // Вісті Рівненщини. – 1991. – 17 серп.

1993

Шелом’янцев-Терський В. С. Про локалізацію княжої церкви у Пересопниці / В. С. Шелом’янцев-Терський, С. В. Терський // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, iсторiя, культура, традицiї : тези доп. та повiдомл. мiжнар. наук. конф., м. Львів, 19–21 серп. 1993 р.. – Львів, 1993. – C. 77–78.

 
2022-03-14