Дослідники Великої Волині


Фітцке Ян

Ян Юзеф Фітцке – польський історик, археолог, організатор музейної справи у місті Луцьку та на Волині.

Народився в місті Гдув на Краківщині. Закінчив гімназію в Кракові (1929), навчався на археологічному відділі Ягеллонського університету (19291933). Ще навчаючись у гімназії, Я. Фітцке брав участь у археологічних експедиціях та розкопках у центральній та південній Польщі. З 1930 року став членом Польського Археологічного Товариства та співробітником двох його видань: «Огляд археологічний» і «З глибини віків».

В серпні 1936 року Ян Фітцке отримав посаду головного хранителя і керівника Волинського музею в Луцьку. Йому вдалося реорганізувати роботу музею, поставити її на наукову основу, поповнити і систематизувати музейні колекції. Протягом своєї роботи в музеї Ян Фітцке проводив регулярні археологічні розкопки території Волинського воєводства. Він – один з найбільших знавців лінійно-стрічкової та дунайської культури. Найбільш відомі дослідження і знахідки були зроблені в м. Луцьку (Луцьк–Гнідава, Луцьк–Дворець, Луцьк–Кримне), с. Городок (Луцького району), с. Городок на Рівненщині.

Крім того, в смт. Торчин було досліджено могильник доби бронзи; в с. Піддубці розкопані кургани давньоруського часу з прикрасами та зброєю. Розкопки проводилися в Любомлі, Берестечку, Черську і т.д. Частина зібраної ним колекції зберігається у фондах Волинського краєзнавчого музею, найкращі зразки знахідок і нині представлені в експозиції музею.

Археологічним здобутком Яна Фітцке можна вважати складені ним «Карти розміщення археологічних стоянок на території Волинського воєводства у 19361938 рр.».

Фітцке – автор численних публікацій в місцевій та столичній пресі про колекції Волинського музею та повідомлень про археологічні знахідки на землі волинян: «Надзвичайно цінне археологічне відкриття під Луцьком» (1937), «Сенсаційне відкриття у неолітичних могилах у Торчині на Волині» (1937), «Нумізматичне зібрання музею ВТПН у Луцьку» (1936) та ін.

З початком другої світової війни як поручик запасу призваний до польської армії. Разом з своєю частиною потрапив в радянський полон, а далі – в табір в Козельськ на Смоленщині. Наприкінці квітня 1940 р., під час ліквідації табору, Ян Фітцке був розстріляний органами НКВС у Катинському лісі.

Список основних опублікованих праць

1935

Fitzke J. Grób ciałopalny nr 86, z Zalewa II: Poznań : [s.n.], 1935 : Odb.: Przegląd Archeologiczny / J. Fitzke. – 1935. –  t. 5. – z. 1. (пол.)

Fitzke J. Poszukiwania archeologiczne na cmentarzysku łużyckiem w Małej Wsi w pow. wieluńskim (woj. łódzkie): Poznań : [s.n.], 1935 : Odb.: Przegląd Archeologiczny / J. Fitzke. – T. 5. – z. 1. (пол.)

Fitzke J. Poszukiwania archeologiczne w Pobiedniku w pow. miechowskim: Poznań : [s.n.], 1933 : Odb.: Przegląd Archeologiczny / J. Fitzke. – T. 4. – z. 3. (пол.)

Fitzke J. Trzy groby późnolateńskie odkryte na cmentarzysku łużyckiem w Okołowicach, powiat łaski, woj. łódzkie: Poznań : [s.n.], 1935 : Odb.: Przegląd Archeologiczny / J. Fitzke. – T. 5. – z. 1. (пол.)

1937

Fitzke J. Badania w Gródku pow. Łuckim / J. Fitzke // Światowit. Warszawa, 1937. T. XVII. (пол.)

1938

Fitzke J. Luboml przedhistoryczny / J. Fitzke // Ziemia Wołyńska. – Łuck, 1938. № 8/9. (пол.)

Fitzke J. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Torczynie, pow. Łuckim / J. Fitzke // Sprawozdanie Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków, 1938. – T. XLIII. (пол.)

Fitzke J. Stanowiska kultury ceramiki wstęgowej na Wołyniu: Odb.: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności / J. Fitzke. – Kraków, 1938. – T. 43. – nr 1. (пол.)

1939

Fitzke J. Wczesnohistoryczne kurhany w Poddubcach w pow. Łuckim / J. Fitzke // Wiadomości archeologiczne. Warszawa, 1939. T. XVI. (пол.)

2009

Fitzke J. «Z Wołynia 1936–1939» pod red. Andrzeja Gaczoła i ks. Witolda Józefa Kowalowa, Biały Dunajec / J. Fitzke Ostróg, 2009 (Бібліотека «Волання з Волині» т. 63). (пол.)

Фітцке Я. Пам’ятки після Ю.-І. Крашевського у Волинському музеї / Я. Фітцке // Волання з Волині. – 2009. – № 5. – С. 28–23.

Література про Яна Фітцке

1992

Охріменко Г. В. Ян Фітцке і вивчення культури лінійно-стрічкової кераміки на Волині / Г. В. Охріменко // Острог на порозі 900-річчя (1900–1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. ІІ. – С. 5–8.

1993

Дмитрук В. Археологічні матеріали Яна Фітцке у фондах Волинського краєзнавчого музею / В. Дмитрук // Волинь незабутня : тези ІV регіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 5–6.

Охріменко Г. В. Археологічна спадщина Яна Фітцке / Г. В. Охріменко // Матеріали ІV наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1993. – С. 117–120.

1999

Дмитрук В. Відданий краєзнавству: (Ян Йозеф Фітцке, 1909–1940) / В. Дмитрук // Роде наш красний… : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1999. – Т. ІІІ. – С. 422431.

Дмитрук В. Розстріляна в Катині передісторія Волині: (до 90-річчя з дня народж. Яна Фітцке (1909–1940)) / В. Дмитрук // Віче. – 1999. – 21 січ.

1998

Дмитрук В. Дослідник Волині, розстріляний у Катині Ян Фітцке (1909–1940) / В. Дмитрук // Волання з Волині. – Острог, 1998. – Ч. 4 – С. 4445.

Манько М. Ян Фітцке про перспективи розвитку музейної справи на Волині напередодні другої світової війни / М. Манько // Волинський музей: історія і сучасність: тези та матеріали І наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45-річчю Колодяжн. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – С. 9.

2006

Мазурик Ю. Фітцке Ян Юзеф (19091940) / Ю. Мазурик // Нариси культури давньої Волині / за заг. ред. Г. Охріменка. Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. С. 2930.

2010

Кононець П. Ян Фітце - дослідник минулого Волинської землі / П. Кононець // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько, М. М. Данилюк. – Острог : Остроз. друк., 2010. – Вип. 4 . – С. 312–317.

Терський С. Фітцке Ян / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Львів. політехніка, 2010. – С. 201–202.

2012

Gaczol A. Poczatki zbioru pamiatek po jozefie Ignacym Kraszewskim w wolynskim muzeum krajoznawczym w Lucku. Przyczynek do oceny dorobku Kustosza Jana Fitzkego / A. Gaczol // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь : матеріали XLIII Волин. обл. наук. істор.-краєзнавч. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж., 175-річчю переїзду на Волинь та 125-річчю від дня смерті відомого польського письм. Юзефа Ігнація Крашевського, 22 лист. 2012р., м. Луцьк : наук. зб. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – Вип. 43. – С. 70–74.

2022-02-23