Дослідники Великої Волині


Столярчук Богдан Йосипович

Столярчук Богдан Йосипович – музикант, педагог, мистецтвознавець, журналіст, краєзнавець.

Народився 25 серпня 1947 р. в с. Дмитрівка Гощанського району Рівненської області. У 1964 р. закінчив Рівненську середню школу № 6 та вечірню музичну школу (клас скрипки В. С. Климчука). У 1970 р. – Рівненське музичне училище (клас контрабаса О. М. Островського), у 1976 р. – Київський державний інститут культури ім. О. Є Корнійчука, 1986 р. – Одеську державну консерваторію ім. А. В. Нежданової (клас контрабаса та диригування Ю. М. Мироненка та В. П. Базилевич).

З 19691972 рр. – артист оркестру Рівненського музичного драматичного театру та обласної філармонії. Лауреат I Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих. У 1976 р. пройшов однорічний курс навчання у школі молодого журналіста. Працював громадським та позаштатним кореспондентом в газетах «Зміна», «Львівський залізничник», «Сім днів».

З 1978 р. засновник і викладач класу контрабаса і бас-гітари, у 1989–1993 рр. – завідувач відділу струнно-смичкових інструментів Рівненської ДМШ №1 ім. М. В. Лисенка. Керівник ансамблю камерної музики викладачів школи (1982 р.). Завідувач кафедри фольклору та народного співу (19931996 рр.). Керівник інструментальної групи ансамблю традиційної народної музики «Горина» (1994 р.). Керівник інструментального ансамблю традиційної народної музики «Хутірські музики»). Професор кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв РДГУ.

Лауреат багатьох премій: краєзнавчої «За відродження Волині» (1996), літературно-мистецької ім. Бориса Тена (1997), вузівської ім. Мелетія Смотрицького (1999), міжнародної літературно-мистецької премії ім. Авеніра Коломийця (2002), мистецької премії ім. Германа Жуковського (2003), просвітянської премії ім. Грицька Чубая (2007), краєзнавчої ім. Івана Шишка (2010), в галузі театрального мистецтва (2011), літературної ім. Ростислава Журомського (2014), мистецької ім. Ярослава Калюха (2014), літературно-мистецької ім. Миколи Шакури (2015), літературної премії ім. Світочів (2015).

У 1996 р. присвоєно звання «Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців України», у 2006 р. – «Почесний музейник». Відмінник освіти України (2009). Нагороджений «Золотою медаллю української журналістики» (2010).

Автор більше 100 книг нарисів, віршів, довідників, посібників, покажчиків, методичних матеріалів. Автор першого в Україні регіонального енциклопедичного довідника «Митці Рівненщини» (1997, 2011 рр. ) та автор першого в Україні навчального посібника з класу контрабаса для дитячих шкіл (1990), біографічного словника «Контрабасисти України» (1992).

Автор понад 50 наукових досліджень опублікованих у збірниках, альманахах, журналах. Близько 2000 краєзнавчих, музикознавчих, мистецтвознавчих статтей побачило світ у періодичних виданнях. Столярчук Богдан Йосипович активно досліджує життя і творчість митців, чиї шляхи пов’язані з Волинським краєм.

Список основних опублікованих праць

1983

Столярчук Б. Зірка долоні / Б. Столярчук. Рівне : Азалія, 1983. 37 с. (Приватна колекція А. І. Дацкова).

1990

Столярчук Б. Й. Причастя : вірші / Б. Й. Столярчук . Ровно : Облполiграфвидав, 1990. 56 с.

1992

Столярчук Б. Контрабасисти України : біографічний словник / Б. Столярчук . – Рiвне : Держ.ред.вид.п-во, 1992. – 70 c.

1993

Столярчук Б. Й. Зірка долоні / Б. Й. Столярчук. – Рiвне : Азалiя, 1993. – 38 c.

Столярчук Б. Мелодії душі / Б.Столярчук. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 81 с.

1995

Фольклористи Рівненщини : бібліографічний довідник. / Б. Столярчук. – 2-е, перероб. i доп. – Рiвне : [б. и.], 1995. – 75 c.

1997

Столярчук Б. Мій серпень : лірика / Б. Столярчук. Рiвне : Лiста, 1997. 120 c. (Приватна колекція А. І. Дацкова).

2000

Столярчук Б. Талант, відданий рідному народові : [Рукопись] / Б. Столярчук // Дубно і світ : Міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна, 25-26 серпня 2000 року / Ред. В. Шевчук. – Дубно, 2000. – С. 82–83.

2002

Столярчук Б. Будні його життя / Б.Столярчук. – Рівне : [б. в.], 2002. – 312 с.

***

Столярчук Б. Диригентська праця  / Б. Столярчук // Наукові записки : Вип.3. Острог, 2002. С. 273278.

2003

Столярчук Б. Одну тебе кохаю : поезії / Б.Столярчук. – Костопіль : [б. в.], 2003. – 55 с.

Столярчук Б. Пам'ятні імена : ст. і дослідж. / Б.Столярчук. – Рівне : [б. в.], 2003. – 148 с.

***

Столярчук Б. Співає Уляна Кот / Б. Столярчук // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – 2003. – Вип.4. – С. 246–248.

2004

Столярчук Б. Герман Жуковський - наш видатний земляк, піаніст, композитор і диригент / Б. Столярчук. Рівне : [б. и.], 2004. 30 с.

***

Столярчук Б. Дослідник і популяризатор української кобзи / Б. Столярчук // Етнокультурна спадщина Полісся. 2004. Вип.5. С. 243-246.

Столярчук Б. Маловідомі сторінки дослідника Волині Василя Кравченка / Б. Столярчук // Нова педагогічна думка. – 2004. – №4. – С. 93–94.

Столярчук Б. Пісня - його душа / Б. Столярчук // Західне Полісся : історія і культура : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарненського істор.-етнограф. музею. – Рівне, 2004. – С. 236–238.

2005

Столярчук Б. Забреду у твій сад : поезії / Б. Столярчук. – Костопіль : Роса, 2005. – 54 с.

Столярчук Б. Згораю як свіча : вибр. / Б. Столярчук. – Рівне : [б. и.], 2005. – 253 с.

Столярчук Б. Ти - маленька планета : терцини / Б. Столярчук. Костопіль : Роса, 2005. 54 с.

2006

Столярчук-Попенко Б. Мої родинні витоки : біографічна довідка родоводу Столярчуків із Гощанського району Рівненської області / Б. Столярчук-Попенко. – Рівне : О. Зень, 2006. – 351 с.

2007

Столярчук Б. Контрабасисти України : енцикл. довідник / Б. Столярчук. – вид. 2-е, перероб. й доп. – Рівне : Принт Хауз, 2007. – 208 с.

Столярчук Б. Не наполохай ранню тишу : рецензії / Б. Столярчук. – Рівне ; Люблін, 2007. – 72 с.

***

Столярчук Б. Диво мелодій Тетяни Перенчук / Б. Столярчук // Рівне Час. – 2007. – 28 черв. – C. 7.

Столярчук Б. Микола Корейчук – педагог, композитор, науковець / Б. Столярчук // Вісті Рівненщини. – 2007. – 1 черв. – C. 12.

Столярчук Б. Новий лауреат / Б. Столярчук // Культура і життя. – 2007. – 21 лют. – C. 4.

2008

Столярчук Б. Герман Жуковський : композитор, піаніст, диригент, педагог / Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2008. – 192 с.

Столярчук Б. Осінь на кручі : поезії / Б. Столярчук. – Костопіль : Роса, 2008. – 56 с.

***

Столярчук Б. Гармошкова музика Рівненщини / Б. Столярчук // Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В. П. Ковальчук. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – Вип. 7. – C. 287290.

Столярчук Б. Пересіяв образи крізь душу / Б. Столярчук // Погорина : літ. – краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк, 2008. – Вип. 6/7. – C. 256260.

2009

Столярчук Б. Й. Вертаю у мамину пісню : зб. вибраних поезій / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2009. – 312 с.

Столярчук Б. Й. Відлуння поетичних голосів : рецензії / Б. Й.Столярчук. – Рівне, 2009. – 68 с.

Столярчук Б. Й. Вокально-хорові твори на вірші Богдана Столярчука та інструментальна музика композиторів Рівненщини [ноти] : навч. посіб. / Б. Й. Столярчук. – Рівне : РДГУ, 2009. – 262 с.

Столярчук Б. Й. Інструментальному ансамблю традиційної народної музики «Хутірські музики» 10 років / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2009. – 60 с.

Столярчук Б. Й. Рівненській музичній школі № 1 імені М. В. Лисенка 70, 19392009 : біогр.-бібліогр. довід. / Б. Й.Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2009. – 196 с.

***

Дрогобужу на Волині 925 (10842009) : іст. розвідки дослідників краю / ред.-упоряд. Б. Столярчук-Попенко. – Рівне : О. Зень, 2009. – 384 с.

***

Столярчук Б. Мистецтво Погориння : Рівнен. обл. орг. художників – 20 років / Б. Столярчук // Вісті Рівненщини. – 2009. – 19 листоп. – C. 7.

Столярчук Б. Не загубився в юрбі многолюдній / Б. Столярчук // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк. – 2009. – Вип. 10/11. – C. 243.

Столярчук Б. Талант, відданий рідному народові / Столярчук Б. // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – Вип. 10/11. – C. 357.

2010

Столярчук Б. Сміх крізь ноти / Б. Й.Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – 40 с.

***

Столярчук Б. Барон Ф. Р. Штейнгель і Городок / Б. Столярчук // Наукові записки / гол. ред. О. С. Булига ; відп. за вип. О. С. Романчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 8 : 140 років від дня народж. Ф. Штейнгеля. – C. 8485.

Столярчук Б. Маловідомі сторінки дослідника Волині Василя Кравченка / Б. Столярчук // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Овід. – 2010. – Вип. 12/13. – C. 337339.

Столярчук Б. Постеліть мені, мамо, стежину / Б. Столярчук // Гуменюк В. Календарем прожитих літ : поезії / В. Гуменюк. – Костопіль : Роса, 2010. – C. 36.

2011

Столярчук Б. Гімн Рівненського державного гуманітарного університету [ноти] / О. Калустьян, Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2011. – 25 с.

Столярчук Б. Митці Рівненщини : енцикл. довід. / Б.Столярчук. – Вид. 2-е, доп. й переробл. – Рівне : О. Зень, 2011. – 386 с.

Столярчук Б. Пєси для контрабаса і фортепіано : навч. посіб. для студ. муз. спец. / Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2011. – 22 с.

Столярчук Б. Сміх крізь ноти / Б. Й.Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2011. – Вип. 2. – 40 с.

***

Столярчук Б. Відпиваю в тиші дивний звук / Б. Столярчук // Величко В. Ранок на підвіконні : поезії / В. Величко. – Костопіль : Роса, 2011. – C. 34.

Столярчук Б. Зорею сіяють мамині очі / Б. Столярчук // Сокіл Г. П. Дві стежки до слова : поезії, пісні / Г. П. Сокіл, Т. Г. Сокіл. – Рівне : О. Зень, 2011. – C. 4–5.

Столярчук Б. Хрестиками вишита поезія / Б. Столярчук // Ярмолюк Л. П. На віражах життя : поезії / Л. П. Ярмолюк. – Костопіль : Роса, 2011. – C. 37.

***

Столярчук Б. Джазовий марафон / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2011. – квіт. – C. 9.

2012

Столярчук Б. Й. Грає інструментальний ансамбль традиційної народної музики «Хутірські музики» / Б. Й.Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 100 с.

Столярчук Б. Й. Енергетика слова : рецензії, нариси, дослідж., роздуми / Б. Й.Столярчук. –– Рівне : Лапсюк В. А., 2012. – 428 с.

Столярчук Б. Й. Микола Корейчук : композитор, педагог, виконавець / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 200 с. – (Велика Волинь. Історія. Культура. Постаті).

***

Столярчук Б. Дорога до храму / Б. Столярчук // Ярмолюк Л. П. П’ята заповідь : [вірші] / Л. П. Ярмолюк. – Рівне : О. Зень, 2012. – C. 34.

***

Столярчук Б. І голос свіжістю дихнув / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2012. – № 3. – C. 8.

Столярчук Б. Літа стежиною майнули / Б. Столярчук // Рідний край. –  2012. – 11 серп. – C. 5.

Столярчук Б. Петро Велесик. Правда життя з-під пера / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2012. – № 5. –  C. 89.

Столярчук Б. Поліський фенікс між боліт / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2012. – № 12. – C. 24.

2013

Столярчук Б. Й. Лауреати мистецької премії імені Германа Жуковського / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 80 с. – (Велика Волинь. Історія. Культура. Постаті).

Столярчук Б. Й. Самотня скрипка : поезії / Б. Й. Столярчук. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. – 64 с.

Столярчук Б. Й. Сміх крізь ноти / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – Вип. 3. – 40 с.

Столярчук Б. Й. Трилисник : зб. поезій / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 32 с.

***

Столярчук Б. Не загубився в юрбі многолюдній / Б. Столярчук // Шакура М. В. Дорога до істини / М. В. Шакура ; ред.-уклад. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – C. 38.

Столярчук Б. Поступи розвитку джазового оркестру кафедри духових та ударних інструментів РДГУ / Б. Столярчук, О. Д. Гайдабра // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : зб. матеріалів 5-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 18–21 квіт. 2013 р. / РДГУ ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського ; упоряд. С. Д. Цюлюпа. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – Вип. 5. – C. 108110.

***

Столярчук Б. На олімпі творчості / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2013. – № 5. – C. 19.

Столярчук Б. Повтори себе в учнях / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2013. – № 4. – C. 3.

2014

Столярчук Б. Трилисник = Трылістак = Trzylistnik : зб. поезій / Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2014. – 60 с.

***

Столярчук Б. Маловідомі сторінки фольклориста Сергія Козицького / Б. Столярчук // Козицький С. Народні пісні Волині, Поділля і Холмщини / С. Козицький. – Рівне : О. Зень, 2014. – C. 310.

***

Столярчук Б. Вічний як народ - під таким гаслом відбулося свято Інституту мистецтв РДГУ, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка / Б. Столярчук // Вісті Рівненщини. – 2014. – 4 квіт. – C. 13.

Столярчук Б. Джаз-марафон – 2014 / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2014. – № 5. – C. 2.

Столярчук Б. Збагнув ціну свого життя / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2014. – № 10. – C. 5.

Столярчук Б. Поезія, котра лікує від байдужості / Б. Столярчук // Вісті Рівненщини. – 2014. – 15 серп. – C. 13.

Столярчук Б. Творчий неспокій Миколи Годуна / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2014. – № 10. – C. 10.

2015

Столярчук Б. Й. Сміх крізь ноти / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 4. – 40 с.

***

Столярчук Б. Диригентська праця / Б. Столярчук // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. праць / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – Вип. 1. – C. 248254.

Столярчук Б. Не загубився в юрбі многолюдній / Б. Столярчук // Шакура М. В. У лабіринті щоденного плину : [поезії] / М. В. Шакура. – Рівне, 2015. – C. 38.

***

Столярчук Б. Його покликала пісня / Б. Столярчук // Зелені шати [Костопіль]. – 2015. – 27 листоп. – C. 4.

 

Столярчук Б. Спогади митця / Б. Столярчук // Зелені шати [Костопіль]. – 2015. – 28 серп. – C. 4.

 

Столярчук Б. Чарівний саксафон: від батька до сина / Б. Столярчук // Вільне слово [Рівне]. – 2015. – 16 лип. – C. 4.

2016

Співай, моє місто : творчість композиторів Рівненщини та України : до 60-річчя утворення Рівнен. обл. асоц. композиторів / авт.-упоряд. : М. П. Корейчук, Б. Й. Столярчук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 208 с.

***

Столярчук Б. Василь Павлюк і створиней ним ансамбль «Горина» / Б. Столярчук // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . – Рівне : Волин. обереги, 2016. – Вип. 2. – C. 144–151.

***

Столярчук Б. Золоті струни бандури / Б. Столярчук // Вільне слово [Рівне]. – 2016. – № 22. – C. 14.

Столярчук Б. Музикальні гени / Б. Столярчук // Вільне слово [Рівне]. – 2016. – 7 січ. – C. 14.

Столярчук Б. Рівненщина вшановує митця / Б. Столярчук // Вільне слово [Рівне]. – 2016. – 19 трав. – C. 12.

2017

Столярчук Б. Й. Трилисник = Трылістак = Trzylistnik : поезії / Б. Й. Столярчук. – 2-ге вид. – Рівне : О. Зень, 2017. – 60 с.

***

555 автографів Богданові Столярчуку : каталог / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Б. Й. Столярчук, І. В. Давидчук ; ред. О. Л. Промська. Рівне : О. Зень, 2018. 552 с.

***

Столярчук Б. Й. Гармошкова музика одного села / Б. Й. Столярчук // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . – Рівне : Волин. обереги, 2017. – Вип. 3 . – С. 274–277.

2018

Столярчук Б. Й. Стремено : поезії / Б. Й. Столярчук. Рівне : Лапсюк В. А., 2018. 64 с.

 Столярчук Б. Співає хор ветеранів «Патріот» : розповідь про твор. кол. та його керівника / В. Гавронський, Б. Столярчук. Рівне : О. Зень , 2018. 72 с.

***

Іван Григорович Пащук поет, журналіст, краєзнавець : до 80-річчя від дня народж. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; упоряд. Б. Й. Столярчук. Рівне : О. Зень , 2018. 124 с.

2019

Столярчук Б. Й. Твори: в 5 т, Т. 3 : [Контрабасисти України] / Б. Й. Столярчук. Рівне : Колодяжний Р. М., 2019. 480 с.

Столярчук Б. Й. Твори: в 5 т., Т. 1 : [Поезії] / Б. Й. Столярчук. Рівне : [б. в.], 2019. 448 с.

Столярчук Б. Й. Твори: в 5 т., Т. 2 : [Художня публіцистика] / Б. Й. Столярчук. Рівне : [б. в.], 2019. 480 с.

Столярчук Б. Твори: в 5 т., Т. 5 : [Вокально-хорові твори] / Б. Столярчук. Рівне : Колодяжний Р. М., 2019. 216 с.

Столярчук Б. Твори: в 5 т., Т. 4 : [Митці Рівненщини] / Б. Столярчук. Рівне : Колодяжний Р. М., 2019. – 792 с.

***

Столярчук Б. Історія співочої кафедри в особах і подіях / Б. Столярчук // Сім днів [Рівне]. – 2019. 13 черв. – С. 14.

2020

Столярчук Б. Й. Сміх крізь ноти : [гумор. мініатюри] / Б. Й. Столярчук. Рівне : О. Зень , 2020. 196 с.

Столярчук Б. Й. Трилисник = Трылістак = Trzylistnik : лір. мініатюри / Б. Й. Столярчук. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : О. Зень, 2020. – 120 с.

***

Столярчук Ю. Інструментальний ансамбль традиційної народної музики «Хутірські музики» та його роль у вихованні майбутніх керівників фольклорних колективів / Б. Столярчук // Нова педагогічна думка. – 2020. – № 1. – С. 132–135.

Причастя словом : до 60-річчя з дня народж. Богдана Йосиповича Столярчука : бібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Кожан, Н. О. Нікітіна. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 56 с. – (Дослідники Рівненського краю).

2022-02-23