Дослідники Великої Волині


Силюк Анатолій Михайлович

Силюк Анатолій Михайлович – історик, краєзнавець, заслужений працівник культури України.

Народився 16 вересня 1958 року. в с. Уховецьк Ковельського району Волинської області в селянській сім’ї. Закінчив у 1976 році Уховецьку середню школу, відслужив строкову військову службу, і навчався на історичному факультеті Луцького педінституту ім. Лесі Українки, який закінчив у 1983 році.

З 1982 року працює у Волинському обласному краєзнавчому музеї, спочатку науковим, старшим науковим співробітником відділу атеїзму, заступником директора з наукової роботи (з 1987 р.), а з 1991 року – директором.

За роки своєї діяльності А. Силюк зробив значний внесок у розвиток краєзнавчого руху та музейної справи на Волині. За його безпосередньою участю розроблено наукові концепції, сформовано та створено експозиції Колодяжненського літературно-меморіального музею, Музею волинської ікони, Художнього музею в Луцьку, Меморіального музею-садиби В’ячеслава Липинського у Затурцях та інших.

Він автор ряду наукових та науково-популярних публікацій з історії музейної справи та краєзнавства Волині, організатор багатьох краєзнавчих та наукових конференцій, упорядник та член редколегії наукових збірників «Минуле і сучасне Волині та Полісся», матеріалів конференцій «Волинський музей. Історія і сучасність», «Волинська ікона. Питання історії, вивчення, дослідження та реставрації». Як член редакційних колегій А. Силюк бере участь у підготовці хрестоматії з історії Волині, «Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині», «Словника краєзнавців області», «Зводу пам’яток історії та культури» тощо. Розробив і втілив концепцію щорічного музейного видання «Волинський музейний вісник», інтернет-сайту «Музейний простір Волині».

Основні напрямки наукових досліджень:

- музейництво;

- історичне краєзнавство;

- охорона культурної спадщини.

Список основних опублікованих праць

2011

Кононець П. Матеріальна і духовна культура населення Волині та Волинського Полісся в епоху ранньої бронзи : историческая литература / П. Кононець, В. Потапчук, Р. Юхимович // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України та Волині : матеріали XXXХ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 20-й річниці Незалежності України : наук. зб. / упоряд. А. Силюк, В. І. Недзельський. Луцьк : Гадяк Ж. В., 2011. Вип. 40. С. 305–310.

Надольська В. До питання утворення на Волині гуситської церкви : историческая литература / В. Надольська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України та Волині : матеріали XXXХ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 20-й річниці Незалежності України : наук. зб. / упоряд. А. Силюк, В. І. Недзельський. Луцьк : Гадяк Ж. В., 2011. Вип. 40. С. 335–337.

Пасюк І. Події повстання 1830–1831 рр. на Волині : историческая литература / І. Пасюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України та Волині : матеріали XXXХ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 20-й річниці Незалежності України : наук. зб. / упоряд. А. Силюк, В. І. Недзельський. Луцьк : Гадяк Ж. В., 2011. Вип. 40. С. 330–335.

2012

Атаманенко В. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця ХVI – початку ХVІІ ст. / В. Атаманенко, І. Рибачок // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали XLI Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року, 1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 250–258.

Карпов В. Військові сили у планах війни 1812 року на Волині. Загальополітична обстановка на західних і південно-західних рубежах Російської імперії / В. Карпов, І. Пасюк, С. Яровенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали XLI Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року, 1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 126–146.

Охріменко Г. Етномілітарні процеси в середній період доби бронзи на Західній Волині та Волинському Поліссі / Г. Охріменко, С. Локайчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали XLI Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року, 1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 285–289.

Пасюк І. Грошовий ринок Волині під час війни 1812 року / І. Пасюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали XLI Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року,1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 238–240.

Слюсаренко П. Участь російських військ, дислокованих на Волині у боях франко-російської війни 1812 року / П. Слюсаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали XLI Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року,1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 146–151.

Хомич П. Перша Світова війна на Волинському Поліссі в межиріччі Стиру та Стоходу. Весна 1916 року стратегія віськових дій та плани сторін / П. Хомич // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали XLI Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року,1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 277–281.

2013

Силюк А. Василь Пуцко дослідник волинського іконопису / А. Силюк, О. Силюк // Історія та сучасність православёя на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., 1516 листоп. 2012 р. / Укр. православна церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2013. С. 1926.

2022-02-22