АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Палацовий ансамбль графів Валевських (смт Гоща, Рівненська обл.)
Пам'ятки
Палацовий ансамбль графів Валевс...

Інше

Терський Святослав Володимирович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині
Біографія
Терський Святослав Володимирович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України та етнокомунікацій, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».
Народився у сім’ї відомого українського археолога родом з Волині. Дитинство минуло на східній околиці сучасного Львова, спочатку у тодішньому райцентрі Винники, а згодом батьки переїхали мешкати на західну околицю Винниківського лісу – у мікрорайон Майорівка, де здобув середню освіту та кваліфікацію автослюсаря III розряду у середній школі № 42.
З дитячих років працював у складі археологічних експедицій батька, переважно, у Пересопниці на Волині, а згодом, під впливом батька обрав фах історика. Навчався на історичних факультетах Чернівецького та Львівського державного університетів (стаціонар). Під час навчання в університеті приймав активну участь у діяльності студентського наукового товариства, яке й очолив, навчаючись на п’ятому курсі. Брав також активну участь у чисельних археологічних студентських наукових конференціях.
Під час навчання у Чернівецькому університеті брав активну участь у роботі групи лекторів-міжнародників, члени якої читали лекції на підприємствах міста, а також в розкопках місцевого археолога Б. О. Тимощука. Згодом, повернувшись до Львова активно співпрацює як екскурсовод з обласним Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник» та місцевим Бюро подорожей та екскурсій.
Тему дипломної роботи вибрав відповідно до здобутого в експедиціях польового досвіду – «Міста Західної Волині X–XIV ст.». Однак, відмова керівництва історичного факультету у направленні в аспірантуру привела у стіни Львівського історичного музею. Тут з грудня 1984 р. працює науковим працівником відділу історії первісного суспільства. З 1986 р. на відшукані самостійно кошти проводив польові дослідження в рамках діяльності Волинської археологічної експедиції, яку й очолював.
Вже протягом перших років експедиція досліджувала важливі літописні міста – Перемиль, Володимир, Лучеськ та інші пам'яток княжої доби, розкидані на великих просторах поміж ріками Західний Буг на заході та Горинь – на сході.
У 1990–1993 рр. завдяки сприянню відомого історика Я. Д. Ісаєвича отримав змогу навчатися в аспірантурі відділу археології Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. Тут затверджену раніше в Інституті археології в Києві тему «Літописне місто Пересопниця та його округа» довелося змінити на тему «Житлове будівництво на Західній Волині у VІ–XІV ст.». Практично закінчену дисертацію вирішив закинути, оскільки попереду відкривалися широкі перспективи польових досліджень у Луцьку. Саме, переважно, на результатах власних досліджень було захищено кандидатську дисертацію на тему "Лучеськ X–XV ст." (1999 р., Інститут археології НАН України, науковий керівник – Кучера М. П.).
У 1990 роки розкопував літописні міста Лучеськ, Пересопницю, Володимир, Чемерин та ін. пам'ятки княжої доби в 30 пунктах. В цей період важливе місце у фінансуванні діяльності експедиції займала співпраця з Державним Фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти та науки України. У 1993 р. спільно з Львівським держуніверситетом І. Франка вдалося вибороти перший грант для вивчення теми "Волинь в системі міжнародних зв'язків Київської Русі X–XIV ст." (керівник проекту – професор М. А. Пелещишин). На отримані у 1994–1996 рр. кошти були проведені дослідження в Пересопниці та Лучеську.
Археологічні дослідження у 1997–2000 рр. проводилися згідно з планом виконання дослідницької теми "Сучасний стан вивчення культури Західної Волині X–XV ст. та її вплив на формування української культури", яка у 1996 р. також отримала грант ДФФД. У 1999 р. польові роботи були приурочені до 800-літнього ювілею Галицько-Волинської держави. Найбільші стаціонарні розкопки проведено в ур. "Апостольщина" у Володимирі.
У 1996–2002 рр. на штатних засадах керував роботою археологічного гуртка Львівської обласної Малої Академії наук. За цю роботу С. Терський отримував заохочення та подячну грамоти від дирекції ОМАН та її Президента – професора І. Вакарчука.
Влітку 2001 р. отримав запрошення від тодішнього директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича академіка НАН України Ярослава Ісаєвича спільно готувати запит на фінансування наукового проекту "Князь і король Данило: проблеми історії та культури суспільства, церкви, держави", який восени цього року отримав грант Державного Фонду фундаментальних досліджень України Міністерства освіти та науки України. З цього часу і до кінця 2008 р. працював науковим працівником відділу історії середніх віків згаданого Інституту.
З 2001 р. викладач, а з серпня 2004 р. доцент кафедри історії України, науки і техніки Національного університету «Львівська політехніка». Протягом 2003–2011 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри історії України з наукової роботи. Протягом цього періоду організував 5 загальноуніверситетських та 4 міжнародних конференції.
У цей період життя результати власних археологічних та архівних пошуків виклав у семи монографічних дослідженнях з археології Галицько-Волинської держави, історичних нарисів про волинські міста Олику (2001 р.), Пересопницю (2003 р.), Лучеськ (2006, 2007 рр.), Володимир (2010 р.) та в понад 180 наукових статей.
С. Терський активно формує власну наукову школу.
Підсумки багаторічних військово-історичних досліджень вилились у докторську дисертацію “Військова інфраструктура Волинського князівства в XI–XIV ст.” успішно захищену у червні 2011 р. (науковий консультант – професор Л. В. Войтович).
Терський Святослав Володимирович: до 50-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», наук.-техн. б-ка ; уклад. : О. Б. Ніколюк, О. В. Шишка. – Л., 2012. – 52 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 50).
Список основних опублікованих праць
Монографії
2001
1. Олика : іст. нарис / С. В. Терський ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, Львів. істор. музей. – Л. : Новий час, 2001. – 52 с. : іл. – (Літописні міста Волині. Вип. 1).
2002
2. Археологія доби Галицько-Волинської держави : здобутки Волин. археолог. експедиції Львів. іст. музею за 15 років діяльн. (1986–2000) : кат. вист. до 800-річчя з дня народж. короля Данила / С. В. Терський ; Держ. фонд фундам. дослідж., Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. іст. музей. – Л. : [б. в.], 2002. – 108 с. : іл. – (Археологічні збірки Галичини і Волині. Вип. 1).
2003
3. Пересопниця : краєзн. нарис / С. В. Терський. – Рівне : Азалія, 2003. – 160 с. : іл. – (Бібліотечка Рівненської "Просвіти". Вип. 1).
2006
4. Лучеськ Х–ХV ст. : моногр. / С. В. Терський. – Л. : Львів. політехніка, 2006. – 252 с. : іл.
2007
5. Історія Луцька : у 3 т. Т. 1. Лучеськ Х–ХV ст / С. Терський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т культ. антропології. – Л. : Львів. політехніка, 2007. – 252 с. : іл.
2010
6. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : [монографія] / С. В. Терський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Львів. політехніка, 2010. – 380 с. : іл.
7. Княже місто Володимир : [моногр.] / С. В. Терський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Львів. політехніка, 2010. – 320 с. : іл.
Статті в продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях
1987
8. Давньоруське Погориння / В. С. Шеломенцев-Терський, С. В. Шеломенцев-Терський // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології) : тези доп., Кам'янець-Подільський, 1987 р. – Кам'янець-Подільський, 1987. – C. 53–54.
9. Древнерусский Перемыль / С. В. Шеломенцев-Терский // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС : тезисы докл. всесоюз. конф., Суздаль, 1987. – М. : Наука, 1987. – С. 283.
10. Перемильська волость XI–XIII ст. / С. В. Шеломенцев-Терський // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології) : тези доп., Кам'янець-Подільський, 1987 р. – Кам'янець-Подільський, 1987. – C. 53–54.
11. Пересопницкий некрополь X–XIII вв. / С. В. Шеломенцев-Терский // Актуальные проблемы историко-археологических исследований : тезисы докл. VI Республ. конф. молодых археологов, Киев, октябрь 1987 г. – K. : Наук. думка, 1987. – C. 176.
12. Пересопницька волость XI–XIII ст. / С. В. Шеломенцев-Терський // Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70 річчю Великого Жовтня : тези республ. наук.-теорет. конф. 17–18 груд. 1987 р., Львів. – Л., 1987. – C. 159–160.
1988
13. Охоронні дослідження у Володимирі-Волинському / В. С. Шеломенцев-Терський, С. В. Шеломенцев-Терський // Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. II Волин. іст.-краєзн. конф., 26–28 трав. 1988 р., Луцьк. – Луцьк, 1988. – Ч. 2. – C. 71–72.
14. Ремесло и торговые связи Пересопницы в X–XIII вв. / С. В. Шеломенцев-Терский // Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным : тезисы докл. IV конф. молодых ученых ИА АН СССР, Москва, 1988 г. – M., 1988. – C. 166–167.
15. Соціальна топографія літописних міст Надстублянщини в X–XIII ст. / С. В. Шеломенцев-Терський // Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. II Волин. іст.-краєзн. конф., 26–28 трав. 1988 р., Луцьк. – Луцьк, 1988. – Ч. 2. – C. 95–97.
1990
16. О языческих элементах в культуре населения Волыни в X–XIII вв. / С. В. Шеломенцев-Терский, В. С. Шеломенцев-Терский // VI Международный конгресс славянской археологии : тезисы докл. совет. делегации, Москва, 1990 г. – M. : Наука, 1990. – C. 130–131.
1991
17. Iсторiя вивчення житлового будiвництва Лучеська у VII–XIV ст. / С. В. Терський // Тези республiканської конференцiї, присвяченої "Атласу iсторiї культури Волинської областi", 11–13 груд. 1991 р., Луцьк. – Луцьк, 1991. – C. 19–22.
18. До питання про етапи розвитку соцiально-топографiчної структури Луцька у VIII–XIV ст. / С. В. Терський // Екологiя культури: iсторiя, традицiї, сучаснiсть : тези доп. та повiдомл. молодiж. конф., 11–12 трав. 1990 р., [Львів]. – Л., 1990.– C. 48–50.
19. Князiвськi садиби в околицях Лучеська XII–XIV ст. (до проблеми локалізації) / С. В. Терський, В. С. Терський // Тези республiканської конференцiї, присвяченої "Атласу iсторiї культури Волинської областi", 11–13 груд. 1991 р., Луцьк. – Луцьк, 1991. – C. 22–23.
20. Нові матеріали з розкопок літописної Пересопниці та її околиць (1987–1988 рр.) / В. С. Шеломенцев-Терський, С. В. Шеломенцев-Терський // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Л. : Світ, 1991. – C. 89–91.
21. Середньовічні городища басейну р. Липи в дослідженнях краєзнавців Волині / С. В. Терський // Минуле і сучасне Волині. Історичні постаті краю : тези доп. та повідомл. II Волин. іст.-краєзнав. конф., 11–13 жовт. 1991 р., Луцьк. – Луцьк, 1991. – C. 22–24.
1992
22. Дослідження Владичого двору в Луцькому замку / С. В. Терський // Архiтектура Волині: iсторiя та сучасність : тези конф., 20–27 верес. 1992 р., Луцьк. – К., 1992. – C. 45–47.
23. Дослідження городищ в басейні р. Горинь / С. В. Терський // Матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. "Остріг на порозі 900-річчя" (1990-1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 2. – C. 54-55.
24. К вопросу о конструкции вала на некоторых городищах Волыни в IX–XI вв. / С. В. Шеломенцев-Терский // Насельнiцтва Беларусi i сумежных тэрыторий у эпоху жалеза : тэзісы дакладаў канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння А. Р. Мiтрафанава (10–12 снежня 1992 г.) / Інстытут гісторыі АН Беларусі, МП «ЭПИКО». – Менск, 1992. – C. 109–112.
25. Про побутування язичницьких вірувань у населення Волині (IX–XIII ст.) / С. В. Терський // Історія релігій в Україні : тези повідомл. II Круглого столу, Львів, 4–5 трав. 1992 р. – К. ; Л., 1992. – C. 57–58.
1993
26. Археологічна спадщина Яна Фітцке / Г. В. Охріменко, С. В. Терський // Час, помнікі, людзі. Памяці рэпрасованых археолагоў : тезисы дакладаў міжнароднай канферэнцыі (Менск, 27–30 кастрычніка 1993 р.) / Інстытут гісторыі АН Беларусі, Беларуская асацыяцыя ахвяраў палітычных рэпрэсій. – Менск, 1993. – С. 89–92.
27. Вироби з кості і рогу X–XIII ст. з території Прикарпаття і Волині у фондах Львівського історичного музею / С. В. Терський // Наук. зап. / Львiв. iст. музей. – Л., 1993. – Вип. 1. – С. 68–87.
28. До проблеми формування первинних міських осередків Південно-Західного Погориння у IX–XIII ст. / С. В. Терський // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність) : тези міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 7–9 квіт. 1993 р. – Рівне, 1993. – C. 71–73.
29. Дослідження городищ X–XI ст. в басейні р. Горинь / С. В. Терський // Остріг на порозі 900-ліття : тези доп. I та II Краєзнав. конф. – Остріг, 1992. – C. 54–55.
30. Лiтописний Чемерин. Пiдсумки археологiчних дослiджень 1988–1990 рокiв / С. В. Терський // Наук. зап. / Львiв. iст. музей. – Л., 1993. – Вип. 1. – C. 27–41.
31. Монастирі княжої Пересопниці / С. В. Терський, В. С. Терський // Волинь незабутня : тези IV регіон. наук.-практ. конф. "Краєзнавчі дослідження з історії Волині: нові підходи, форми і методи", [Рівне, 1993 р.]. – Рівне, 1993. – C. 15–17.
32. Нові пам'ятки північно-західного порубіжжя трипільської культури / С. В. Терський // Трипільська культура України (до 100-річчя відкриття) : тези доп. і повідомл. міжнар. наук. конф., [Львів, 1993 р.]. – Л., 1993. – C. 64–66.
33. Обстеження городищ княжої доби на Волині в 1986–1991 роках / С. В. Терський // Наук. зап. / Львiв. iст. музей. – Л., 1993. – Вип. 1. – С. 41–67.
34. Призабутий княжий город / С. В. Терський // Літопис Червоної Калини : іст.-літ. часоп. – Л., 1993. – № 7–9. – C. 28–32.
35. Про локалізацію княжої церкви у Пересопниці / В. С. Шолом'янцев-Терський, С. В. Терський // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, iсторiя, культура, традицiї : тези доп. та повiдомл. мiжнар. наук. конф., [Львів, 19-21 серп. 1993 р.] / АН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., 1993. – C. 77–78.
36. Про племiнний етап в iсторiї лiтописного Лучеська / С. В. Терський // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, iсторiя, культура, традицiї : тези доп. та повiдомл. мiжнар. наук. конф., [Львів, 19-21 серп. 1993 р.] / АН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., 1993. – C. 24–26.
37. Про семантику деяких міфологічних оповідань, що стосуються слов'янських археологічних пам'яток VIII–XII ст. / С. В. Терський // Історія релігій в Україні : тези повідомл. III Круглого столу, Львів, 3–4 трав. 1993 р. – К. ; Л., 1993. – C. 115–116.
38. Розвiдки в околицях княжого Лучеська / С. В. Терський // Археологiчнi дослiдження в Українi 1991 р. – Луцьк : Надстир'я, 1993. – C. 120–121.
39. Чемерин: історична доля малих міст Волині / С. В. Терський // Тези наукової конференції до 100-річчя Волинського епархіального давньосховища, 18–20 травня 1993 р. – Житомир, 1993. – C. 27–28.
1994
40. Волинські матеріали княжої доби у фондах Львівського історичного музею / С. В. Терський // Житомир в історії Волині і України : тези всеукр. наук. краєзн. конф., Житомир, 7–10 верес. 1994 р. – Житомир, 1994. – C. 211–212.
41. З далекого минулого княжих Винник під Львовом / С. В. Терський // Наук. зап. / Львiв. iст. музей. – Л., 1994. – Вип. 2–3. – C. 22–38.
42. Zespoły ceramiczne Łucka okresu późnego średniowiecza / S. Тerskі // Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych : materiały konf., Rzeszów, 21–23.11.1993. – Rzeszów, 1994. – S. 197–209.
43. Zespoły ceramiczne Łucka okresu późnego średniowiecza / S. Тerskі // Ibid. – S. 185–190.
44. З історії міста Винники (IX–XIV ст.) / С. В. Терський // Еволюція розвитку слов'янських градів VIII–XIV ст. у передгір'ї Карпат і Татр : тези доп. і повідомл. міжнар. археол. конф., Львів, 27–29 верес. 1994 р. – Л., 1994. – C. 39–40.
45. Кераміка XIV–XVI ст. з археологічних досліджень Луцька в 1987–1992 рр. / С. В. Терський // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук.-краєзн. конф. (жовт. 1994 р., Хмельницький, Ізяслав, Шепетівка). – Хмельницький, 1994.– С. 387–389.
46. Літописна Пересопниця, або Призабуте місто над Стублою / С. В. Терський, В. С. Терський // Родовід. – 1994. – Чис. 7. – C. 47–53.
47. Многослойное поселение на территории исторического центра г. Винники близ Львова / С. В. Терский // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н. э – V в н. э. : материалы междунар. археол. конф., 10–14 окт. 1994 г. – Тирасполь, 1994. – С. 19–22.
48. Пересопницька волость / С. В. Терський // Родовід. – 1994. – Чис. 7. – C. 54–55.
49. Про роль галицьких міст у системі міжнародних зв'язків Волинського князівства (XII–XIV ст.) / С. В. Терський // Еволюція розвитку слов'янських градів VIII–XIV ст. у передгір'ї Карпат і Татр : тези доп. і повідомл. міжнар. археол. конф., Львів, 27–29 верес. 1994 р. – Л., 1994. – C. 27–28.
50. Розвідки у Верхньому Побужжі / С. В. Терський // Археологічні дослідження на Львівщині в 1994 р. – Л., 1994. – С. 12–13.
1995
51. Археологічні матеріали княжої доби з території Бойківщини у фондах Львівського історичного музею / С. В. Терський // Бойківщина. Історія та сучасність : матеріали міжнар. іст.-народознав. семінару "Населення Бойківщини у контексті загальнокарпатського етнокультурного розвитку", Самбір, 14–16 верес. 1995 р. – Л., 1995. – С. 93–95.
52. Волинь в системі міжнародних зв'язків Київської Русі (X–XIV ст.) (до постановки проблеми) / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л. : Логос, 1995. – Вип. 4, ч. 1. – С. 73–88.
53. Історична топографія та забудова Пересопниці XII–XIII ст. у світлі нових археологічних досліджень / С. В. Терський // Волинь незабутня : тези VI регіон. наук.-практ. конф. "Нові краєзнавчі дослідження у контексті національного відродження України", [Рівне, 1995 р.]. – Рівне, 1995. – C. 8–9.
54. Летописная Пересопница (итоги археологических исследований 1974–1991 гг.) / С. В. Шеломенцев-Терский, В. С. Шеломенцев-Терский // Материалы по археологии России. – М., 1995. – Вып. 2 : Славянская археология 1990. Раннесредневековый город и его округа. – C. 58–66.
55. Церкви та монастирi в структурi Великого Лучеська (XI–XIV ст.) / С. В. Терський // Iсторiя релiгiй в Українi : тези повiдомл. мiжнар. V круглого столу (Львiв, 3–5 трав. 1995 р.). – K. ; Л., 1995. – Т. 5. – C. 460–461.
1996
56. Валявський могильник поблизу Перемишля у дослідженнях Я. Пастернака / В. М. Петегирич, С. В. Терський // Бойківщина. Історія та сучасність : матеріали міжнар. іст.-народознав. конф. "Минуле і сучасне Бойківщини", з нагоди 140-річчя від дня народж. М. Зубрицького, Самбір, 6 берез. 1996 р. – Л., 1996. – С. 26–28.
57. До питання про дерев'яне храмове будівництво у княжому Лучеську / С. В. Терський // Вісник / Ін-т «Укрзахідпроектреставрація». – Л., 1996. – Чис. 5. – С. 105–106.
58. Керамічні комплекси Луцька доби пізнього середньовіччя (результати досліджень 1987–1992 років) / С. Терський // Укр. гончарство : нац. культурол. щорічник / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Держ. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. народознав., 1996. – Кн. 3 за рік 1995. – С. 83–98. – (Етномистецтвознавчі розвідки. Вип. 7).
59. Літописна Пересопниця в світлі археології / С. В. Терський // Наук. зап. / Рівнен. краєзнав. музей. – Рівне, 1996. – Вип. 1. – C. 28–37.
60. Підсумки археологічних досліджень дитинця та передмість городища Пересопниця на Волині / С. В. Терський // Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego. – Rzeszόw ; Krosno ; Przemyśl ; Sandomierz ; Tarnow, 1996. – T. 17. – S. 305–309.
61. Про писемність у містах Західної Волині X–XIV ст. (за археологічними даними) / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л., 1996. – Вип. 5, ч. 1. – C. 74–95.
62. Розвідкові роботи Волинської археологічної експедиції Львівського історичного музею / С. В. Терський // Археологічні дослідження на Львівщині у 1995 р. – Л., 1996. – С. 73–75.
63. Settlment of globular amphora culture in Peresopnitsa, the Volhynia region (Ukraine) / S. V. Shelomentsev-Terskiy // Eastern exodus of the globular amphora people : 2950–2350 BC, Baltik-Pontik Studies / A. Mickiewicz Univ., Eastern Inst., Inst. of prehistory. – Poznań, 1996. – Vol. 4. – P. 70–78.
64. Скарб залізних знарядь праці княжої доби з с. Гірне на Стрийщині / С. В. Терський // Бойківщина. Історія та сучасність : матеріали міжнар. іст.-народознав. конф. "Минуле і сучасне Бойківщини", з нагоди 140-річчя від дня народж. М. Зубрицького, Самбір, 6 берез. 1996 р. – Л., 1996. – С. 28–29.
1997
65. Археологічні пам'ятки Західної Волині: проблема кадастру / С. В. Терський, О. В. Фіщук // V Міжнар. археологічна конф. студентів та молодих вчених, Київ, 22–24 квітня 1997 р. : наук. матеріали. – К., 1997. – С. 49–51.
66. Галицько-Волинська Держава: зв'язки із Сходом (за матеріалами археологічних досліджень політико-економічних центрів Західної Волині) / С. В. Терський // V Міжнар. археологічна конф. студентів та молодих вчених, Київ, 22–24 квітня 1997 р. : наук. матеріали. – К., 1997. – С. 268–269, табл. LVII.
67. Два маловідомі перстені-печатки з XIV ст. / С. В. Терський // Шоста наукова геральдична конференція, Львів, 27–29 берез. 1997 р. : матеріали. – Л., 1997. – С. 89–91.
68. З історії розвитку археології та історичного краєзнавства на Волині до Першої Світової війни / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л. : Укр. технології, 1997. – Вип. 6, ч. 1. – С. 148–179.
69. Луцький Поділ: до питання формування території середмістя / С. Терський // Гісторыя Беларусі: жалезны век і сярэднявечча : тезисы дакладаў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю з дня нараджэння Г. В. Штыхава, Менск, 27–28 лістапада 1997 г. / Інстытут гісторыі АН Беларусі. – Мінск, 1997. – C. 66–69.
70. Materiały z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska we wsi Walawa koło Przemyśla / W. Petehyrycz, S. Ters'kyj // Rocz. Przemyski. – 1997. – T. 23, z. 5 : Archeologia. – S. 107–118.
71. Робота археологічної експедиції по дослідженню літописної Пересопниці в 1993 р. / С. В. Терський // Археологічні дослідження в Україні 1993 р. : щорічник / Ін-т археол. НАН України. – К., 1997. – С. 137–138.
72. Старожитний Лучеськ у світлі археології / С. В. Терський // Беларусь в сістэме еўрапейскіх культурных сувязяў : гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск, 1997. – Вып. 11. – С. 116–123.
1998
73. Волинські осередки дохристиянського культу (за археологічними даними) / С. В. Терський // Медобори і духовна культура давніх, середньовічних слов'ян (до 150-річчя відкриття Збручанського "Святовида") : матеріали наук. конф. (Гримайлів, Тернопільщина, 8–9 жовт. 1998 р.). – Л., 1998. – С. 89–96.
74. Володимир Шелом'янцев-Терський та археологія середньовічних міст заходу України / С. Терський // Постаті української археології : [наук. зб.] / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 1998. – Вип. 7 : Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Археологічні читання, присвячені пам'яті О. Черниша. – С. 56–58.
75. З історії дослідження літописного Звенигорода / С. В. Терський, В. С. Терський // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Л. : НТШ, 1998. – Т. 235 : Праці археологічної комісії. – С. 358–372.
76. Поселення культури кулястих амфор у Пересопниці на Волині / С. В. Терський // Волино-Поділ. археолог. студії. Пам'яті І. К. Свєшнікова (1915–1995) / Іст. музей. – Л., 1998. – Вип. 1. – С. 131–139.
77. Розвиток археології та історичного краєзнавства на Волині у міжвоєнний період (1918–1945 рр.) / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л., 1998. – Вип. 7. – С. 158–179.
78. Старий Ринок у Львові (за даними археологічних досліджень) / С. В. Терський // Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України : матеріали міжнар. ювіл. наук. конф., Івано-Франківськ, Галич, 1998 р. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – С. 61–64.
79. Старожитний Лучеськ у світлі археології / С. В. Терський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. / Іст.-культ. заповідник. – Луцьк, 1998. – С. 6–28.
80. Храм Св. Івана Хрестителя на Ринку у Лучеську / С. В. Терський // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Л. : НТШ, 1998. – Т. 235 : Праці археологічної комісії. – С. 608–618.
1999
81. Археологія та історичне краєзнавство Волині періоду 1946–1991 рр. / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л., 1999. – Вип. 8. – С. 196–233.
82. Дослідження Поліської археологічної експедиції у басейні р. Стохід / С. В. Терський // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 року : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т археол. – К., 1999. – С. 44–46.
83. Княже місто Пересопниця (До 850-річчя першої літописної згадки про історичний центр Погориння) / С. В. Терський // Галицько-Волинська держава : матеріали і дослідж. / Львів. іст. музей. – Л., 1999. – С. 54–56.
84. Лучеськ X–XV ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук / С. В. Шеломенцев-Терський ; Ін-т археол. НАН України. – К., 1999. – 20 с.
85. Окольний город княжого Володимира (за даними археологічних досліджень 1999 р.) / С. В. Терський // Галицько-Волинська держава : матеріали і дослідж. / Львів. іст. музей. – Л., 1999. – С. 48–54.
86. Рятівні дослідження на території літописного Лучеська / С. В. Терський // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 року : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т археол. – К., 1999. – С. 46–47.
87. Старожитний Лучеськ у світлі історії та археології / С. В. Терський // Літопис Червоної Калини : іст.-літ. часоп. – Л., 1999. – № 1–3. – С. 238–259.
2000
88. Багатий будинок золотоординського часу на городищі у Пересопниці / С. В. Терський // Археологічні відкриття в Україні 1994–1995 років : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т археол. – К., 2000. – С. 171–174.
89. Галицько-Волинська Держава та Схід (за археологічними збірками Львівського історичного музею) / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л., 2000. – Вип. 9. – С. 179–201.
90. Пересопниця після Батия. Нові знахідки / С. В. Терський // Археол. студії / Ін-т археол. НАН України, Буков. центр археол. дослідж. при Чернів. держ. ун-ті. – К. ; Чернівці : Прут, 2000. – Вип. 1 – С. 217–223.
2001
91. До проблеми датування археологічного матеріалу періоду Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л., 2001. – Вип. 10. – С. 130–158.
2002
92. Археологія доби Галицько-Волинської держави : здобутки Волин. археол. експедиції Львів. іст. музею за 15 років діяльн. (1986–2000) : кат. вист. / С. Терський ; Держ. фонд фундамент. дослідж., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів. іст. музей. – Л., 2002. – 108 с. – (Археологічні збірки Галичини і Волині ; вип. 1 : До 800-річчя з дня народження короля Данила).
93. Дослідження у Володимирі та Зимно / С. В. Терський // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т археол. – К., 2002. – С. 78–80.
94. З історії дослідження Волинського краю археологічними експедиціями Львівського історичного музею (1957–2000 рр.) / С. В. Терський // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині / НАН України, Ін-т українознав. – Л., 2002. – Вип. 8 : Матеріали наукової конференції "Давнє населення заходу України: екологія, історія, культура", присвяченій 100-річчю з дня народження професора М. Смішка та 60-річчю відділу археології (Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 8–9 листопада 2000 р.). – С. 41–44.
95. Посад Замостя літописної Пересопниці у світлі археології / С. В. Терський // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть : матеріали X Наук. іст.-краєзнав. міжнар. конф., Старий Чорторийськ, Маневичі, Четвертня, Нововолинськ, 2000–2002 рр. : зб. наук. пр. – Луцьк, 2002. – С. 151–152.
96. Проблеми історичної топографії Володимира-Волинського (X–XIV ст.) / С. В. Терський // Сучасні проблеми археології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т археол. – К., 2002. – С. 225–227.
97. Садиба вельможі в Окольному городі княжого Володимира (за даними археологічних досліджень 1999–2000 років) / С. В. Терський // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Л., 2002. – Т. 244 : Праці археологічної комісії. – С. 645–662.
2003
98. Золотий емалевий колт, кістяна різьблена пластинка 12 ст. / С. В. Терський // 110 раритетів Львівського історичного музею : альб.-кат. – Л. : Афіша, 2003. – С. 19.
99. Miasto Włodzimierz w świetle archeologii / Ś. Terskyi // Zamojsko-Wołyńskie zeszyty muzealne / Muzeum Zamojskie w Zamościu. – Zamość, 2003. – T. 1. – S. 27–44.
100. Пластина з плоскорізьбою / С. В. Терський // 110 раритетів Львівського історичного музею : альб.-кат. – Л. : Афіша, 2003. – С. 21.
101. Проблеми дослідження та музеєфікації археологічних пам'яток Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Король Данило Романович і його місце в українській історії : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29–30 листоп. 2001 р. – Л., 2003. – С. 169–175.
102. Рятівні дослідження у містах Західної України / С. В. Терський // Археол. відкриття в Україні 2001–2002 рр. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т археол. – К., 2003. – Вип. 5. – С. 44–46.
103. Участь наукових установ Львова у вивченні старожитностей Волині в міжвоєнний період / С. В. Терський // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали другої наук. краєзнав. конф., 21 листоп. 2002 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2003. – С. 337–344.
2004
104. Археологічні матеріали з Белза у фондах Львівського історичного музею з надходжень до 1940 року / С. Терський // Белз і Белз. земля : [наук. зб.] / Держ. іст.-культ. заповідник в м. Белзі, Сокал. райдержадмін., Белз. міськрада. – Белз, 2004. – Вип. 1. – С. 24–28.
105. Археологія та історичне краєзнавство Волині в роки Другої світової війни / С. В. Терський // 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом, уроки Другої світової війни : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 жовт. 2004 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 2004. – С. 307–314.
106. Боярство у княжому Володимирі у XI–XIV ст. за літописними та археологічними даними / С. В. Терський // Минуле і сучасне Волині та Полісся : матеріали XIV наук. конф., присвяч. 680-літтю надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права, Володимир-Волинський, 7–8.12.2004. – Луцьк, 2004. – С. 166–168.
107. Військово-стратегічний шлях Володимир – Теребовля та його роль у формуванні Галицько-Волинської держави. Спроба реконструкції на місцевості / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2004. – C. 18–24. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 502).
108. Володимир у часи правління князів Сангушків (за археологічними та писемними джерелами) / С. В. Терський // Сангушківські читання : зб. наук. пр. I Всеукр. наук. конф., 24–25 січ. 2003 р., м. Славута. – Л., 2004. – С. 88–90.
109. Володимирське боярство: персональний склад за літописними та археологічними даними / С. В. Терський // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2004. – Т. 1. – С. 80–92.
110. Дослідження літописної округи княжого Володимира / С. В. Терський // Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича Національної академії наук України в 2003 р. : інформ. бюл. – Л., 2004. – С. 61–64.
111. Дослідження та колекціонування старожитностей Волині львівськими музейними закладами (XIX – 1-а пол. XX ст.) / С. В. Терський // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали III Всеукр. наук. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки, Луцьк-Колодяжне, 18–19 трав. 2004 р. – Луцьк, 2004. – Вип. 3. – С. 241–244.
112. Старий Ринок у Львові (деякі підсумки археологічного вивчення) / С. В. Терський // Археол. дослідж. Львів. ун-ту. – Л., 2004. – Вип. 7. – С. 332–338.
113. Храми посвячені апостолам у княжому Володимирі (питання локалізації) / С. В. Терський // Минуле і сучасне Волині та Полісся : матеріали XIV наук. конф., присвяч. 680-літтю надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права, Володимир-Волинський, 7–8.12.2004. – Луцьк, 2004. – С. 166–168.
2005
114. Археологічні матеріали з Пліснеська у фондах Львівського історичного музею з надходжень 1940–1972 років. Аналіз колекції / С. В. Терський // Ольжині читання : конф., Пліснеськ, 10 жовт. 2005 р. / Львів. галерея мистец. – [Л., 2005]. – С. 16–22.
115. Археологія та історичне краєзнавство Волині у суспільному житті Російської імперії напередодні та в роки Першої світової війни / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Військ. ін-т. – Л., 2005. – Вип. 7. – С. 254–265.
116. Дослідження та колекціонування старожитностей Галицько-Волинської держави у Галичині у XIX ст. / С. В. Терський // Археол. дослідж. Львів. ун-ту. – Л., 2005. – Вип. 8. – С. 294–302.
117. З історії колекціонування археологічних пам’яток Львівськими науковими та музейними осередками у ХІХ – 1-а пол. ХХ ст. (за архівними матеріалами та колекціями Львівського історичного музею) / С. В. Терський // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали третьої наук. краєзнав. конф., 19 листоп. 2004 р. – Л., 2005. – С. 43–54.
118. З історії української зброї ХІІІ–XVIII ст.: сокири-бердиші та алебарди / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. – С. 16–27. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 528).
119. Кахлі з килимовим орнаментом з розкопок українських міст Прикарпаття та Волині / С. В. Терський // Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch. – Trebišov, 2005. – S. 221–223.
120. Керамічний посуд міщан Волині XVI–XVIII ст. (за матеріалами археологічних досліджень) / С. Терський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник у м. Луцьку. – Луцьк, 2005. – Вип. 2. – С. 125–133.
121. Лікарська справа у Галичині та Волині у Х–XVII ст. / С. В. Терський // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. / Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2005. – Вип. 7. – С. 60–64.
122. Музейна справа та археологічні дослідження на теренах Галичини та Волині в роки Другої світової війни / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. – С. 39–48. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 541).
123. Середньовічні українські водопроводи та лазні / С. В. Терський // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. / Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2005. – Вип. 6. – С. 55–61.
124. Стан гігієни на українських землях та у Львові XIII–XVII ст. / С. Терський // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. – Л., 2005. – Вип. 7. – С. 78–88.
125. Формування фондів археології Львівського історичного музею / С. Терський // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку : матеріали ІІ Міжнар. наук. семінару "Кайндлівські читання", Чернівці, 28–29 трав. 2005 р. – Чернівці, 2005. – С. 157–162.
2006
126. Археологічні матеріали з Пліснеська у фондах Львівського історичного музею з надходжень 1940–1972 років. Аналіз колекції / С. В. Терський // Ольжині читання : конференція, Пліснеськ, 10 жовт. 2005 р. – [Л. : Укр. акад. друкарства, 2006]. – С. 16–22.
127. Військова справа у Галицько-Волинській державі (археологічний аспект) / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – С. 8–18. – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 571).
128. Волынские нумизматические находки 14 – начала 15 вв. / С. Терский // Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы : тез. докл., Вильнюс, 26–28 апр. 2006 г. – Вильнюс, 2006. – С. 178–180. – Парал. текст англ.
129. З історії експонування та виставок археологічних пам'яток Галицько-Волинської держави у Львівському історичному музеї / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л. : Новий час, 2006. – Вип. 11. – С. 52–70.
130. З історії колекціонування археологічних пам'яток у Східній Галичині (XIX – перша пол. XX ст.) / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л. : Новий час, 2006. – Вип. 11. – С. 3–18.
131. Медицина, гігієна, санітарія / С. Терський // Історія Львова : у 3 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Центр Європи, 2006. – Т. 1 : 1256–1772. – С. 165–170.
132. Медицина, гігієна, санітарія у Львові XVIII – початку XX ст. / С. В. Терський // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Львів. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Л., 2006. – Вип. 14. – С. 49–52.
133. Середньовічна зброя у львівських музейних колекціях довоєнного часу: походження і склад / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – С. 13–19. – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 555).
134. Середньовічні укріплення міста Володимира та його околиць (за даними археологічних досліджень 1987–2004 рр.) / С. Терський // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. / Кременець-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник ; під ред. В. Собчука. – Кременець, 2006. – С. 74–84.
2007
135. Археологічні виставки / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 1 : А–Г. – С. 101–104.
136. Археологічні дослідження / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 1 : А–Г. – С. 104–107.
137. Археологічні музеї / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 1 : А–Г. – С. 107–112.
138. Багряний Іван / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 1 : А–Г. – С. 141.
139. Ботвін Нафталі Ісаак / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 1 : А–Г. – С. 272.
140. Боярство Волині Х–ХІV століть: походження, суспільна роль, персональний склад (за літописними та археологічними даними) / С. Терський // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Л., 2007. – Т. 253 : Праці археологічної комісії. – С. 511–527.
141. Винники / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 1 : А–Г. – С. 359–362.
142. Волинь часів Великого князя Любарта Гедиміновича та Золота Орда: взаємовідносини за історичними та археологічними джерелами / С. Терський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник. – Луцьк, 2007. – Вип. 3. – С. 16–27.
143. Володимир у світлі археологічних досліджень / С. Терський // Княжа доба: історія і культура / НАН України, Ін-т українознав. – Л., 2007. – Вип. 1. – С. 243–270.
144. Гігієна, санітарія та медицина старого Львова / С. В. Терський // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Ін-т профілакт. медицини Лікар. коміс. Наук. т-ва ім. Шевченка, Львів. облас. орг. громад. ради освітян і науковців України. – Л., 2007. – Вип. 18 : До 110-ї річниці Лікарської комісії Наукового товариства ім. Шевченка. – С. 50–55.
145. Доля музеїв та колекцій / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 3 : Листопад 1918 – поч. ХХІ ст. – С. 179–181.
146. Z historii kolekcjonowania zabytków archeologicznych we Lwowie (XIX–XX w.) / S. Ters’kyj // Przeszłość przyszłości. Rola polskiego і ukraińskiego muzealnictwa w zachowaniu і dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza : materiały konf. nauk. – Zamość, 2007. – S. 39–60. – (Zamojsko-Wołyńskie zeszyty muzealne ; t. 4). – Bibliogr. – Парал. текст укр.
147. Княжа столиця Волині в просторі і часі: порівняльний аналіз поглядів луцьких та львівських істориків / С. Терський // Княжа доба: історія і культура / НАН України, Ін-т українознав. – Л., 2007. – С. 314–325. – Рец. на кн.: Кучинко М. М. Історія міста Володимира-Волинського від найдавніших часів до середини XX ст. (у світлі соціотопографії) / М. М. Кучинко, Г. В. Охріменко, В. В. Петрович. – Луцьк, 2004. – 260 с.
148. Медицина / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 2 : 1772 – жовтень 1918 – С. 472–474.
149. Медицина. Охорона здоров’я / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 2 : 1772 – жовтень 1918 – С. 123–125.
150. Музеї / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 3 : Листопад 1918 – поч. ХХІ ст. – С. 111–116. ; С. 244–245. ; С. 289. ; С. 382–385. ; С. 446–449.
151. Музейництво / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2007. – Т. 2 : 1772 – жовтень 1918 – С. 462–469.
152. Новий погляд на історичну топографію Володимира-Волинського (X–XIV ст.) в світлі розкопок 1999–2000 років / С. Терський // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині / НАН України, Ін-т українознав. [та ін.]. – Л., 2007. – Вип. 11. – С. 256–263.
153. Оборонний комплекс середньовічного волинського міста Перемиля / С.В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / редкол.: Л. Є. Дещинський (відп. ред.) [та ін.]. – Л. : Львів. політехніка, 2007. – С. 13–26. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 584).
154. Скандинавські археологічні пам’ятки на Волині (X–XII ст.) / С. Терський // Ольжині читання : друга конф., Пліснеськ, Львів, 14–15 черв. 2007 р. – Л., 2007. – С. 53–58.
155. Храми середньовічного Володимира та його околиць: історія, локалізація, конфесії (за даними археології) / С. Терський // Релігія і церква в історії Волині : зб. наук. пр. / Кременець-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник ; під ред. В. Собчука. – Кременець, 2007. – С. 7–16.
156. Чинбарський спеціалізований комплекс XV–XVI cт. з розкопок на площі Старий Ринок у Львові / С. Терський, В. Войнаровський, О. Овчінніков // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині / НАН України, Ін-т українознав. [та ін.]. – Л., 2007. – Вип. 11. – С. 295–314.
2008
157. Археологічні матеріали з розкопок Галича у 2-ій пол. ХІХ – 1-ій пол. ХХ ст. у фондах львівських музеїв: проблема каталогізації / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л., 2008. – Вип. 12. – С. 8–21.
158. Голодомор 1932–1933 років в Україні як геноцидне явище ХХ ст. / С. В. Терський // Висвітлення проблем Голодомору і Голокосту у курсах соціально-гуманітарних дисциплін вищої школи (методологія і методика викладання) / [Р. Я. Мирський, В. Л. Петрушенко, Є. Г. Бразуль-Брушковський, В. Є. Савка, С. В. Терський] ; відп. ред. Р. Я. Мирський ; Міжнар. центр "Голокост" ім. д-ра А. Шварца, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту. – Л., 2008. – С. 19–28.
159. Дідушицький (Дзєдушицький) Володимир / С. Терський // Енциклопедія Львова : [у 6 т.] / за ред. А. Козицького. – Л. : Літопис, 2008. – Т. 2 : Д – Й. – С. 84–86.
160. Замкова гора / С. Терський // Енциклопедія Львова : [у 6 т.] / за ред. А. Козицького. – Л. : Літопис, 2008. – Т. 2 : Д – Й. – С. 390–391.
161. Матеріальна культура населення Погориння (X–XII ст.) як приклад балто-чорноморських впливів / С. В. Терський // Kultura ludów morza Bałtyckiego. Mare Integrans : studia nad dziejami : wybrzeży morza Bałtyckiego : materialy z IV Międzynar. ses. nauk. Dziejow ludow morza Bałtyckiego Wolin, 20–22 lip. 2007 r. / pod red.: M. Bodacki, M. Franz, Z. Pilarczyk. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszalek, 2008. – T. 1 : Starożytnośći i średniowiecze. – S. 122–139.
162. Михайло Іванович Островський – дослідник пам’яток княжої доби на Волині (до 110-річчя від дня народження) / С. В. Терський // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край : матеріали XXVII Міжнар. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 1020-ій річниці від першої писем. згадки про Володимир та 110-річчю від дня народж. О. Цинкаловського, Володимир-Волинський, 22.02.2008. – Луцьк, 2008.– С. 283–285.
163. Михайло Іванович Островський – дослідник пам'яток княжої доби на Рівненщині (до 110-ї річниці народження) / С. Терський // Наук. зап. / Рівнен. облас. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2008. – Вип. 6 : присвячується 155-річчю від дня народження В. Г. Короленка. – С. 11–115.
164. Оборонний комплекс княжого міста Пересопниці / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2008. – С. 8–17. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 634).
165. Оборонний комплекс столиці Волинського князівства – міста Володимира / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2008. – С. 14–22. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 612).
166. Передмістя Помостичі та юриздика середньовічного Лучеська (деякі підсумки археологічного вивчення) / С. В. Терський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник. – Луцьк : Терен, 2008. – Вип. 4. – С. 145–156.
167. Початки Католицької церкви на Волині / С. Терський // Україна і Ватикан : сер. зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ ; Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-Ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 124–130.
168. Центр з вивчення проблем військової історії України в Інституті гуманітарних і соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка" / Л. Є. Дещинський, Р. Д. Зінкевич, С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Львів. політехніка, 2008. – С. 227–229.
2009
169. Археологические коллекции эпохи средневековья в Львовском историческом музее: проблемы формирования, реставрации, экспонирования и каталогизации / С. В. Терский // Музеология – музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания : материалы междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 14 – 16 мая 2008 г. – СПб., 2009. – С. 232–245.
170. Археологічні дослідження міста Кременця та його околиць / С. Терський // Студії і матеріали з історії Волині 2009 / Кременецько-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник ; ред. вип. В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 25–32.
171. Археологічні матеріяли княжої доби з досліджень Олександра Цинкаловського у фондах Львівського історичного музею / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Л., 2009. – Вип. 13. – С. 19–29.
172. Боярство Південної Волині напередодні розпаду Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Львів. ін-т Сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Л., 2009. – Вип. 10. – С. 132–141. ; Вип. 12. – С. 232–241.
173. Галицько-Волинські землі у торгівлі з Балтикою (X–XIV ст.) / С. Терський // Gospodarka ludów morza Bałtyckiego. Mare Integrans: studia nad dziejami: wybrzezy morza Bałtyckiego : materialy z IV Miedzynar. ses. nauk. Dziejow Ludow Morza Bałtyckiego Wolin, 1–3 sierp. 2008 r. / red.: M. Bodacki, M. Franz, Z. Pilarczyk. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszalek, 2009. – T. 1 : Starożytnośći i średniowiecze. – S. 176–186.
174. Голодомор 1932–1933 років в Україні як геноцидне явище XX ст. / С. Терський // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Р. Мирський. – Л., 2009. – С. 34–49.
175. Дерев’яні шляхетські замки Волині / С. В. Терський // Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku : monogr. nauk. / red.: M. Franz, K. Pietkiewicz. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – S. 44–51.
176. Дослідження пам'яток оборонного будівництва та некрополів княжих часів на теренах Дубно-Крем'янецького регіону волинськими археологами та краєзнавцями (30–60 рр. XX ст.) / Б. Омельчук, С. Терський // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю : наук. зб. : матеріали XXX Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., 24–25 берез. 2009 р., Луцьк / Центр. музей Збройних Сил України [та ін.]. – Луцьк, 2009. – Вип. 30. – С. 48–51.
177. Культурні впливи Великої Моравії на землі давньої України (за археологічними матеріалами Галичини і Волині) / С. Терський // Ольжині читання : третя конф., Пліснеськ, 31 трав. 2008 р. / Львів. галерея мистец. – Л., 2009. – С. 15–18.
178. Оборонні укріплення Надстублянщини – волості княжого міста Пересопниці у X–XIII ст. / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2009. – С. 14–19. – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 652).
179. Пам'ятки середньовічного оборонного мистецтва Південної Волині у дослідженнях українських археологів міжвоєнного періоду / І. П. Карий, С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2009. – С. 26–32.
2010
180. Археологічні, краніологічні та етнографічні відомості про боротьбу з упирями за княжої доби / О. Мазур, С. Терський, Т. Подоляка // Княжа доба: історія і культура : [зб. ст.] / Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України. – Л., 2010. – Вип. 3. – С. 302–317.
181. Волинська ділянка військово-стратегічного шляху ”із хозар у нємец“ у X–XIII ст.: історико-географічний коментар / С. В. Терський // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Історичні науки. – 2010. – Вип. 3 : До 20-річчя кафедри історії України. – С. 201–207.
182. Галицько-Волинське боярство у музейних пам’ятках / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – К., 2010. – Вип. 14. – С. 14–37.
183. Зброя ближнього бою X–XI ст. на волинських землях за археологічними джерелами / С. В. Терський // Наук. студії : [зб. наук. пр.] / Іст.-краєзнав. музей м. Винники. – Л. : Растр-7, 2010. – Вип. 3. – С. 134–145.
184. Зброя та захисний обладунок населення Надстублянщини – волості княжого міста Пересопниці у X–XII ст. / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2010. – С. 22–30. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 670).
185. Кераміка / С. В. Терський, Г. Івашків, А. І. Кос // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Л. : Літопис, 2010. – Т. 3 : К. – С. 185–190.
186. Оборонне будівництво у Волинському князівстві у XII – першій половині XIV ст. / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Львів. ін-т Сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Л., 2010. – Вип. 14. – С. 108–119.
187. Південно-східна околиця Лучеська у XII–XVI століттях (питання просторової локалізації укріплених садиб) / С. В. Терський // Слов'янський вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства, Київ. славіст. ун-ту.– Рівне, 2010. – Вип. 10. – С. 145–151. – (Іст. та політичні науки).
188. Початки Володимира / С. В. Терський // Ольжині читання : четверта конф., Пліснеськ, 16 трав. 2009 р. – Л., 2010. – С. 35–37.
189. Початки кам'яного оборонного будівництва у Волинському князівстві / С. В. Терський // Іст. студії Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 4. – С. 5–10.
190. Початки формування мережі фортифікацій Волинського князівства в X–XI ст. / С. В. Терський // Іст. студії Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 3. – С. 5–10.
191. Східний кордон Волинського князівства після походу хана Батия / С. В. Терський // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2010. – № 22. – С. 4–9. – (Іст. науки).
192. Формування фортифікацій Волинського князівства у XII – першій половині XIII ст. / С. Терський // Київ. старовина. – 2010. – № 5. – С. 106–116.
2011
193. Археологічні пам'ятки княжої доби оборонних пам'яток Західного Поділля у фондах Львівського історичного музею / С. Терський // Археологія & фортифікація Середнього Подністров'я : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. на честь 10-річчя створення від. старожитностей Кам'янець-Поділ. держ. іст. музею-заповідника / Кам'янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Кам'янець-Поділ. міська орг. Нац. Спілки Краєзнавців України. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – С. 70–73.
194. ”Батиєва“ дорога у XII–XIV ст.: історико-географічний коментар / С. В. Терський // Слов’ян. вісн. : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту ; наук. ред. С. С. Троян. – Рівне, 2011. – Вип. 11. – С. 126–131. – (Історичні та політичні науки).
195. Військова інфраструктура Волинського князівства XI–XIV ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 «Військова історія» / С. В. Шеломенцев-Терський ; МОН України, НУ "Львів. політехніка". – Л., 2011. – 36 с.
196. Військова інфраструктура Волинського князівства у XI–XIV ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 «Військова історія» / С. В. Шеломенцев-Терський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. історії, теорії і практики культури Ін-ту гуманіт. та соц. наук. – Л., 2011. – 541 арк. : іл.
197. Волинські городища X–XI ст.: історико-археологічний коментар / С. В. Терський // Ольжині читання : п’ята конф., Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. – Л. : Просвіта, 2011. – С. 35–40.
198. Дослідник літописної Пересопниці – Володимир Шелом'янцев-Терський / С. В. Терський // Наук. зап. : присвячується 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія / Рівнен. облас. краєзнав. музей [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 9. Ч. 1. – C. 158–161.
199. Західно-волинські військово-стратегічні шляхи ”Північ–Південь“ у XI–XIV ст.: історико-географічний коментар / С. В. Терський // Наук. зап. / Нац. ун-т „Острозька академія”. – Острог, 2011. – Вип. 17.– С. 107–115. – (Іст. науки).
200. Історичний розвиток оборонних укріплень Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Л., 2011. – Вип. 16. – С. 186–197.
201. Озброєння дружинника X–XI ст. на волинських землях за археологічними джерелами / С. В. Терський // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 2011. – Вип. 20 : Actes testantibus : ювіл. зб. на пошану Леонтія Войтовича. – С. 655–668.
202. Спорядження дружинниками Надстублянщини – волості княжого міста Пересопниці у XIІ–XIV ст. / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2011. – С. 16–25. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 693).
2012
203. Дослідник літописної Пересопниці – Володимир Шелом'янцев-Терський / С. В. Терський // Гімназія у Бродах: від минувшини до відродження / Бродів. гімназія ім. І. Труша. – Броди, 2012. – Вип. 2 : Матеріали другої науково-теоретичної конференції, присвяченої 15-річчю відродження гімназії [14 червня 2012 р.]. – С. 71–75.
204. Історико-археологічні закономірності локалізації монастирів (на прикладі монастиря Різдва Пречистої Богородиці у Пересопниці) / С. Терський // Наукові записки : до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала / Рівнен. обл. краєзн. музей ; гол. ред. О. С. Булига. – Рівне : Волин. старожитності, 2012. – Вип. Х. – C. 206-210.
205. Культ Св. Володимира у легендах та переказах Волині: питання походження та поширення / С. В. Терський // Слов’ян. вісн. : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту ; наук. ред. С. С. Троян. – Рівне, 2012. – Вип. 13. – С. 108–111. – (Історичні та політичні науки).
206. Локалізація монастиря Різдва Пречистої Богородиці у Пересопниці: історіографія питання / С. В. Терський // Слов'янський вісн. : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуман. ун-т ; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту ; наук. ред. С. С. Троян. – Рівне, 2012. – Вип. 14. – C. 106-110.
207. Матеріальна культура Крем'янецького замку (за матеріалами розкопок Є. М. Пламеницької у 1973–1975 рр.) / С. Терський // Дослідження, збереження і реставрація об'єктів культурної спадщини : до 20-ліття каф. реставр. та реконструкції архітектур. комплексів : тези доп. міжнар. наук. конф., Львів, 22–24 берез. 2012 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т архіт., Каф. реставр. та реконструкції архітектур. комплексів. – Л., 2012. – С. 12–14.
208. Оборонні укріплення Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Сухопутні війська Збройних Сил України: історія, сучасність, розвиток (до 20-річчя Збройних Сил України) : матеріали доп. наук.-практ. конф., Львів, 24 листоп. 2011 р. / М-во оборони України. – Л., 2012. – С. 8–14.
209. Результати археологічних досліджень Львова, як джерело до вивчення військової історії міста / С. В. Терський, Т. Білущак // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій : 4-та Міжнар. конф. молодих науковців, Львів, Белз, 30–31 трав. 2012 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Держ. іст.-культ. заповідник в м. Белз. – Л., 2012. – С.
210. Східний кордон Волинського князівства у XII–XIII ст. (за даними археологічних досліджень) / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2012. – С. 16–24. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 724).
211. Українська історіографія розвитку зброї доби Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Л., 2012. – Вип. 17. – С. 109–119.
2013
212. Меч у Галицькому та Волинському князівствах (XI – перша половина XIII ст.) / C. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2013. – С. 5–13. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 752).
2014
Духовні скарби рідної землі [Рец. на книгу: МАР. “Поема вольного народа” : вступ до сакральної історії України / В. А. Моргун. – Київ ; Донецьк : Промінь, 2013. – 168 с.] / С. В. Терський, А. Я. Підкович // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2014. – С. 282-285. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 784).
Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2014. – С. 3-12. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 784).
213. Духовні скарби рідної землі [Рец. на книгу: МАР. “Поема вольного народа” : вступ до сакральної історії України / В. А. Моргун. – Київ ; Донецьк : Промінь, 2013. – 168 с.] / С. В. Терський, А. Я. Підкович // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2014. – С. 282-285. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 784).
214. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2014. – С. 3-12. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 784).
215. Літописна Пересопниця у системі міст Східної Волині ординського періоду (сер. ХІІІ-ХІV ст.) / С. Терський // Археологічні зошити з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасн. 2-го наук. археол. симп. "Літописні міста давньоруської держави" , 3-5 жовт. 2014 р. / КЗ "КАЦ "Пересопниця" РОР. – Рівне : О. Зень, 2014. – C. 15-23.
216. Літописна Пересопниця у системі Східної Волині ординського періоду (сер. ХІІІ – ХІV ст.) / С. Терський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2014. – C. 116-120.
Науково-популярні статті

1986
214. Свідки сивої давнини / С. В. Терський // Колгосп. правда. – 1986. – 23 серп. – С. 3.
1987
215. Літописний Заріцьк / С. В. Терський // Слово правди. – 1987. – 18 жовт.
216. Села наших предків / С. В. Терський // Колгосп. правда. – 1987. – 1 жовт.
1988
217. Городище Монастирище поблизу Грицеволі / С. В. Терський // Зоря комунізму. – 1988. – 12 черв.
1989
218. Стародавнє Перемилля / С. В. Терський // Зоря. – 1989. – 23 квіт. – С. 3.
1991
219. Загадки літописної Пересопниці / В. С. Терський, С. В. Терський // Вісті Рівненщини. – 1991. – 17 серп.
220. Князiвськi садиби в околицях Луцька / С. В. Терський // Народ. трибуна. – 1991. – 30 жовт. – С. 6.
1992
221. Культура й побут древньої Волині / С. В. Терський, Г. В. Охріменко // Нова доба. – 1992. – № 64 ; № 66 ; № 68 ; № 70 ; № 72.
222. Таємниці забутих святинь / С. В. Терський // Дзвони історії. – 1992. – квіт. – С. 4.
1993
223. Археологи стверджують: у VIII ст. Луцьк вже був містом / С. В. Терський // Народ. трибуна. – 1993. – 26 черв. – С. 6.
224. Монастир у Пересопниці / С. В. Терський // Вільне слово. – 1993. – 26 трав. – C. 3.
225. Призабуте місто над Стублою / С. В. Терський // Волинь. – 1993. – 16 квіт. – C. 4–5.
1995
226. Давайте забудуємо Пересопницю дачами! / С. В. Терський // Сім днів. – 1995. – 18–22 квіт. – C. 5.
227. Забудовують Пересопницю дачами! / С. В. Терський // Молодь України. – 1995. – 18 квіт. – C. 3.
228. І воскресне пам'ять родоводу / С. В. Терський // Там само. – 8 груд. – C. 8.
229. І заговорять кістки предків! / С. В. Терський // Волинь. – 1995. – 7 квіт. – C. 8.
230. Розкопки у літописній Пересопниці / С. В. Терський // Вісті Рівненщини. – 1995. – 1 груд. – C. 7.
231. Святе місце пустим не буває / С. В. Терський // Культура і життя. – 1995. – 12 лип. – С. 1.
1997
232. Золотий колт повернувся до Львова / С. В. Терський // Укр. шлях. – 1997. – 21 листоп. – С. 5.
233. "Пліснеський лицар" повернувся додому... Цінні реліквії з розкопок Ярослава Пастернака – знову в Україні / С. В. Терський // Високий замок. – 1997. – 16 груд. – С. 5.
234. Унікальні реліквії з розкопок Я. Пастернака повернулися в Україну / С. В. Терський // За вільну Україну. – 1997. – 27 верес. – С. 2.
235. Унікальні реліквії з розкопок Ярослава Пастернака повернулися в Україну / С. В. Терський // День. – 1997. – 4 груд. – С. 5.
1998
236. Історію на сміттєзвалище?! / С. В. Терський // Віче. – 1998. – 16 лип. – С. 29.
237. Пам'ять древнього міста. Чи матимемо ми її у майбутньому? / С. В. Терський // День. – 1998. – 4 черв. – С. 7.
1999
238. Була і у Тоболах колись митниця / С. В. Терський // Волинь. – 1999. – 30 січ.
239. Княжий Володимир: за новими археологічними дослідженнями / С. В. Терський // Світ: наука, освіта, техніка, прогрес. – 1999. – Жовтень. – С. 3.
2002
240. Прадавні ювеліри Волині / С. В. Терський // Вільне слово. – 2002. – 16 жовт. – С. 3.
2006
241. Високий замок у Львові: археологічний коментар / С. Терський // Галиц. брама. – 2006. – Січ.–лют. (№ 1/2). – С. 28.
242. Де насправді було поховання коня князя Андрія Боголюбського в Луцьку? / С. В. Терський // Луцький замок. – 2006. – 14 верес. – С. 12.
2007
243. Лазні давнього Львова / С. В. Терський // Mikroskop pana Jurka. – 2007. – 25–31 трав. – С. 6–7.