АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Шляхи і митниці Володимирського повіту Волинського воєводства XVI-середини XVIІ століття
Мапи Волині
Шляхи і митниці Володимирського ...

Інше

Луц Віктор Данилович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині
Біографія
Луц Віктор Данилович – завідувач художнього відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею, доцент кафедри архітектури Національного університету водного господарства та природокористування, член Національної Спілки художників України.
Народився 30 грудня 1955 р. в м. Станіслав (тепер м. Івано-Франківськ).
Навчався у середній школі №2 смт Клевань Рівненського району, середніх школах  №1, № 18, № 4 м. Рівнного. У 1972 р. закінчив Рівненську дитячу художню школу (викл. А. Мартиненко). У 1983 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Історія».
З 1976 по 1981 рр. працював робітником на Рівненському заводі високовольтної апаратури. З 1981 р. працює в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Завідувач художнім відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею.
Експозиційна робота: створено експозицію волинського іконопису XVII-ХІХ ст. та станкового малярства у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. У 1984 р. привезена до Рівненського обласного краєзнавчого музею одна з найстаріших українських ікон «Богородиця Одигітрія» (ХІІІ ст.) з с. Дорогобуж Гощанського району Рівненської області.
Займається художнім оформленням та дизайном книг, буклетів, листівок та ін.
Викладач культурологічних та мистецтвознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах м. Рівного (Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, Національний університет водного господарства та природокористування).
Член Національної спілки художників України (2000 р.).
Основні напрямки наукових досліджень
  • історія образотворчого мистецтва України;
  • художня культура Волині, волинський іконопис;
  • дослідження та атрибуція творів мистецтва;
  • консервація та реставрація мистецьких пам’яток.
Список основних опублікованих праць
  1. Мистецька спадщина [Почаївської лаври] // Ричков П. А., Луц В. Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. – К. : Техніка, 2000. – 136 с. : іл. – (Нац. святині України).
  2. Мистецька спадщина [князів Острозьких] // Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. – К. : Техніка, 2002. – 168 с.: іл. – (Нац. святині України).
  3. Мистецькі скарби Володимирського краю // Ричков П. А., Луц В. Д. Сакральне мистецтво Володимира-Волинського. – К. : Техніка, 2004. – 192 с.: іл. – (Нац. святині України).
  4. Портрет Романа Федороровича Сангушка // Український портрет XVI – XVIII століть : каталог-альбом. – К. : Артанія Нова, 2004. – С. 114-115.
  5. Рівненський обласний краєзнавчий музей : до 100-річчя першого музею в Рівному. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 8 с.
***
6. Збірка волинських ікон Рівненського краєзнавчого музею // Родовід. – 1994. – № 8. – С. 38-51.
7. Історичні матеріали про православні храми північних районів Рівненщини в «Описании церквей и приходов Минской епархии» // Волинь незабутня : тези ІV регіон. наук.-практ. конф. 23-24 лют. 1993 р. – Рівне, 1993. – С. 28-30.
8. Народна ікона Рівненського Полісся // Волинська ікона : питання історії, вивчення, дослідж. та реставрації : тези та матеріали наук. конф. присвяченої 90-річчю П. М. Жолтовського, 23-24 листоп. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 30-33.
9. Волинські ікони з Львівської картинної галереї (ЛКГ) та Харківського художнього музею (ХХМ) / В. Луць, З. Откович // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 1995. – С. 24-34.
10. Датовані волинські ікони ХVІ – першої половини ХVIII ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 29 листоп. – 1 груд. 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 51-54.
11. Термінологічний словник іконописних термінів // Волинська ікона: питання історії вивчення дослідж. та реставрації. : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 29 листоп. – 1 груд. 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 55-56.
12. Іконописна майстерня Острога першої половини ХVII ст. // Волинська ікона : питання історії вивчення дослідж. та реставрації : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 1996. – C. 32-33.
13. Ікона Богородиці із Зимненського монастиря // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : доп. та матеріали ІV наук. конф., м. Луцьк, 17-13 груд. 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 49.
14. Фізико-хімічні та стратиграфічні дослідження живопису волинських ікон / Ю. Братушко, Л. Лугіна, В. Луць, В. Цитович // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : доп. та матеріали ІV наук. конф., м. Луцьк, 17-13 груд. 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 98-107.
15. Виставка «Народний іконопис Волині» : (ікони Рівненського Полісся) // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. – С. 23-26.
16. Деякі особливості матеріалів живопису волинських ікон / Братушко Ю., Лугіна Л., Луць В., Цитович В. // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах : проблеми та шляхи їх вирішення : міжнар. наук.- практ. конф. : тези та матеріали доп. 27-29 трав.1998 р. – К., 1998. – С. 16-19.
17. З історії вивчення та колекціонування волинського іконопису // Слов’янський вісник: міжвід. наук. зб. – Рівне, 1998. – Вип. І. – С. 182-187.
18. Матеріали до історії музейних збірок волинського іконопису // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серп. 1998 р. : наук. зб. – Луцьк, 1998. – С. 22-32.
19. Митрополит Андрей Шептицький та дослідження і колекціонування волинських старожитностей // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серп. 1998 р. : наук. зб. – Луцьк, 1998. – С. 36-45.
20. Волинські експедиції Данила Щербаківського // Національний художній музей України : історія. Сучасний стан. Проблеми розвитку : матеріали ювілейної наук. конф. – К., 1999. – С. 13-15.
21. Волинські краєзнавці у спогадах Миколи Петрова // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть : питання дослідж. збереження та реставрації: матеріали VI міжнар. наук. конф. по волин. іконопису, м. Луцьк, 1-3 груд. 1999 р. : наук. зб. – Луцьк, 1999. – С. 22-23.
22. Волинські сторінки у спогадах Миколи Петрова // Історія релігій в Україні : матеріали ІХ міжнар. конф. 11-13 трав. 1999 р. – Львів, 1999. – Кн. 1: (А-М). – С. 209-212.
23. З листування Ореста Фотинського // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідж. збереження та реставрації: матеріали VI міжнар. наук. конф. по волин. іконопису, м. Луцьк, 1-3 груд. 1999 р. : наук. зб. – Луцьк, 1999. – С. 8-12.
24. Щоденники волинських експедицій Данила Щербаківського // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідж. збереження та реставрації : матеріали VI міжнар. наук. конф. по волин. іконопису, м. Луцьк, 1-3 груд. 1999 р. : наук. зб. – Луцьк, 1999. – С. 12-22.
25. Волинські ікони ХІІІ-ХVI століть // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2000. – Вип. 5. – С. 65-86.
26. Ікона Богородиці Одигітрії з Троїцького монастиря // Zamojczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu : historia, kultura, sztuka : konferencja naukowa. – Zamosc, 2000. – S. 117-119.
27. Невідомі пам’ятки сфрагістики і металопластики Волині домонгольської доби // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть : матеріали VII міжнар. наук. конф. з волин. іконопису, м. Луцьк, 27-28 листоп. : наук. зб. – Луцьк : Настир’я, 2000. – Вип. 7. – С. 22-24.
28. Опис Троїцького монастиря у Межирічі Острозькому 1862 року // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII міжнар. наук. конф. Луцьк, 13-14 груд. 2001 р. : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – Вип. 8. – С. 122-134.
29. Wołyńskie ikony XIII-XVI wieku. // Przegląd Wschodni. – Warszawa, 2001. – T. VII., Z. 3. – S. 749-774.
30. Спогади академіка Миколи Петрова // Сакральне мистецтво Волині : матеріали IX міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 31 жов. – 1 листоп. 2002 р. : наук. зб. – Луцьк, 2002. – Вип. 9. – С. 80-94.
31. Інвентарні описи Дерманського монастиря XVI-XVII в науковому доробку Володимира Вуйцика // Волинська ікона : дослідж. та реставрація : матеріали X міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 17-19 верес. 2003 р. : наук. зб. – Луцьк : Надстр’я, 2003. – Вип. 10. – С. 164-168.
32. Забута стаття про О. М. Дверницького / В. Луц, О. Морозова // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Володимир-Волинський в історії України та Волині. : зб. наук. праць : матеріали XIV Волинської наук. істор. краєзн. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 94-98.
33. Культурно-мистецьке життя Рівного початку ХХ століття в листуванні Миколи Біляшівського // Наукові записки Рівненського краєзнавчого музею: (матеріали наук. конф. 25-26. 10. 2006 р.) : [присвячується 100-річчю з часу заснування першого музею в місті Рівне]. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. IV. – С. 223-224.
34. Архітектура в іконописі Волині ХV-XVI століть // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. – Рівне : ПП МД, 2008. – Вип. 1. – С. 133-139.
35. Дерев’яні різьблені хрести ХV-XVIII століть з Волинського давньосховища // Волинська ікона: дослідж. та реставрація : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – Вип. 16. – С. 134-140.
36. Архітектурний стафаж в іконописі Волині XVII – XVII ст. // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. – Рівне : ПП МД, 2010. – Вип. 2. – С. 136-148.
37. 150 святинь Великої Волині = 150 Sanctities of Voluynia : [фотоальбом] / ідея, автор проекту та фотографії О. Харват; тексти статей, наукова атрибуція експонатів В. Луц, М. Бендюк; перекл. англ. мовою В. Скринський. – Рівне, 2011. – 225 с.
38. Волинські ікони страшного Суду // Волинська ікона : дослідж. та реставрація: матеріали XIX міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 36-43.
39. Пожежа палацу Любомирських у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Державного архіву Рівненської області / В. Д. Луц, Л. А. Леонова // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / за ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ПП МД, 2012. – Вип. 3. – С. 170-176.
40. Шляхами Великої Волині / О. Харват, В. Луц. – Рівне, 2012. – 288 с.
***
41. Рівне : карта-путівник / В. Луц та ін. – Тернопіль, 2003.
42. Рівненський обласний краєзнавчий музей [буклет] / текст, фото, верстка, дизайн В. Луц. – Рівне : О. Зень, 2014. – 24 с.
43. Дубно : карта-путівник / В. Луц та ін. – Тернопіль, 2003.
44. Чернігів : карта-путівник / В. Луц та ін. – Тернопіль, 2003.
45. Острог : путівник / В. Луц та ін. – Тернопіль, 2004.
46. Острожчина : карта-путівник / В. Луц та ін. – Тернопіль, 2004.
47. Острог : карта-путівник / В. Луц та ін. – Тернопіль, 2006.
Художнє оформлення, дизайн книг

48. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / відп. ред. В. А. Гурин. – Рівне : ПП МД, 2008. – Вип. 1. – 146 с.
49. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр./ наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ПП МД, 2010. – Вип. 2. – 214 с.
50. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ПП МД, 2012. – Вип. 3. – 314 с.
51. Виткалов С. В. Рівненщина : культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності : монографія / за ред. В. Г. Виткалова. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 416 с.: іл.
52. Візітів Ю. М. «Сокольство – це віра, братерство і гарт» = «Sokolstwo – to wiara, braterstwo i hart» / Ю. М. Візітів. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 224 с.
53. Данильчук Г. Ф. Рівне у долях його мешканців / Г. Ф. Данильчук. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 192 с.- (1)
54. Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини : (колект. моногр.) / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 224 с. : іл.
55. Етнокультура Рівненського Полісся / упоряд. В. П. Ковальчук. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – 376 с. : іл.
56. Михайлишин О. Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 років : моногр. / О. Михайлишин. – Рівне, 2013. – 352 с.
57. Народна творчість : культ.-просвіт. вісн. – 2012. – №1. – 64 с.
58. Озимчук О. Б. Історія Стародавньої Греції та Риму в термінах, іменах та назвах / О. Б. Озимчук. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 224 с. : іл.
59. Прищепа Б. А. Дорогобуж на Горині у Х – ХІІІ ст. / Б. А. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 250 с.
60. Прищепа О. П. Вулицями Рівного: сторінки історії / О. П. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – 223 с.
61. Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. П. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.
62. Прищепа О. П., Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині / О. П. Прищепа, Б. А. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2008. – 352 с.
63. Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Драма церкви : до історії скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань : [моногр.] / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 348 с.
64. Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Драма церкви : до історії скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань : [моногр.] / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк. – 2-ге вид. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 348 с.
65. Шеретюк Р. Греко-Уніатська Церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – ХІХ ст.) : [моногр.] / Р. Шеретюк. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 432 с.