АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Костюшко Тадеуш (1746-1817)
Видатні діячі
Костюшко Тадеуш (1746-1817)...
Історична Волинь

У Галичі пройде конференція «Авраамічні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й ідеології нової суспільної реформації (європейський й український контекст ідентичності)» | Друк |
Новини - Нове

 

Беручи до уваги Указ Президента України №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України та Національний заповідник «Давній Галич» ініціюють проведення 18-19 травня 2017 року у м. Галичі (Івано-Франківська область) у Національному заповіднику «Давній Галич» наукової конференції «Авраамічні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й ідеології нової суспільної реформації (європейський й український контекст ідентичності)», присвяченої 500-річчю Реформації.
До участі в конференції запрошені науковці та представники релігійних громад.
Напрямки роботи конференції
Історичний;
релігійно-філософський;
дослідження сакральної археології.
Вимоги до оформлення статей
обсяг поданих матеріалів 7-10 сторінок формату А4, 14-м кеглем з інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman;
посилання в тексті слід супроводжувати цифрами у квадратних дужках, наприклад [3, 5], а список джерел подавати в кінці тексту;
текст доповіді повинен бути вичитаним;
максимальна кількість ілюстрацій (малюнків, світлин, іншої графіки), а також таблиць, схем, діаграм тощо не повинна перевищувати 8 позицій.
Інформацію про автора (авторів) необхідно вмістити перед заголовком дослідження без скорочень за таким алгоритмом: прізвище, ім’я (повністю), по-батькові (повністю); науковий ступінь, вчене звання; посада й місце роботи — обов’язково (для непрацюючого пенсіонера — науковий фах); електронна адреса (за відсутності такої вказати поштову адресу); телефон (обов’язково).
Тексти доповідей у друкованому вигляді та в електронному варіанті просимо надсилати до 1 березня 2017 року на адресу: Національний заповідник «Давній Галич», вул. І. Франка, буд. 3, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Оргкомітет планує випуск збірника матеріалів до початку конференції. Матеріали, надіслані після 1 березня 2017 року, публікуватися не будуть.
Проїзд, харчування і проживання — за власний рахунок учасників конференції.
Контактні телефони
+38 (098) 036-83-61 — Побуцький Семен Омелянович,
+38 (096) 969-21-22 — Качковська Наталія Ничипорівна.
Беручи до уваги Указ Президента України №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України та Національний заповідник «Давній Галич» ініціюють проведення 18-19 травня 2017 року у м. Галичі (Івано-Франківська область) у Національному заповіднику «Давній Галич» наукової конференції «Авраамічні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й ідеології нової суспільної реформації (європейський й український контекст ідентичності)», присвяченої 500-річчю Реформації.
До участі в конференції запрошені науковці та представники релігійних громад.
Напрямки роботи конференції:
Історичний;
релігійно-філософський;
дослідження сакральної археології.
 
Круглий стіл, присвячений 100-річчю початку Української революції 1917–1921 рр. «Українська національно-демократична революція 1917–1921: передумови, процеси, наслідки, уроки». | Друк |
Новини - Нове

Шановні науковці!

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації

Державний історико-культурний заповідник «Межибіж»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

 24 березня 2017 р. проводять круглий стіл присвячений 100-річчю початку Української революції 19171921 рр. «Українська національно-демократична революція 1917–1921: передумови, процеси, наслідки, уроки».

Робота круглого столу планується за такими напрямами:

1. Революційні процеси в Меджибожі та на Поділлі в другій половині ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст.

2. Революційні передумови в суспільно-політичному житті українських земель на початку ХХ ст.

3. Суспільні зміни та соціальні трансформації в українському суспільстві напередодні та під час Української революції 19171921 рр.

4. Проблема революції та еволюції напередодні та під час подій 19171921 рр.

5. Культура та освіта в добу революції.

6. Повсякденне життя та особистісні виміри в 19171921 рр.

7. Етнонаціональні та етноконфесійні аспекти у добу революції.

8. Події революції в сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі.

9. Тематика Української революції 19171921 рр. і революційних процесів у експозиціях музеїв України.

10. Рецензії, повідомлення

 
Історія та сучасність Православ'я на Волині : матеріали VІ науково-практичної конференції | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
Історія та сучасність Православ'я на Волині : матеріали VІ науково-практичної конференції (м. луцьк, 12 листоп. 2015 р.) / УПЦ ; Волинська єпархія ; Волинська духовна семінарія. - Луцьк, 2015. - 223 с.
Із змісту:
Міронович А. Pafnucy Siehen, ihumen Supraski, wladyka Wlodzimiersko-Brzeski i Lucko-Ostrogski
Довбищенко М. Повернення із забуття: Олександр Єловицький у суспільно-релігійному житті Православної Церкви на Волині першої половини XVII ст.
Перерва В. Адміністрація церковнопарафіяльних шкіл Волинської єпархії ХІХ - поч. ХХ ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі
Кучерепа М. Проблеми Православної Церкви в діяльності Волинського Українського об'єднання
Надольська В. Релігійне питання у духовному житті чехів Волинської губернії
Понєдєльник Л. До історії релігійних видань Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. 
Кратюк О. Православна Церква на Волині в умовах політрепресій 1939 - 1941 р.р.
Федчук О. (прот.). Спроби ревіндикації луцького Свято-Троїцького собору у 1920-их рр.
Чамахуд П. Єпископ Канівський Сильвестр (Малеванський) - видатний випускник Волинської духовної семінарії і Київської духовної академії
Міронович М. Monastery w zyciu kulturalnym i oswiatowy Wolynia w XVI w.
Смітюх І. Відображення в історичних документах діяльності храмів у селах Верхи, Обзир та Полиці в уніатський період їх існування
Дубина І. Стан місіонерства у Волинській єпархії у 20-х рокахх ХХ ст.
 
Історія та сучасність Православ'я на Волині : матеріали VІІ науково-практичної конференції | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
Історія та сучасність Православ'я на Волині : матеріали VІІ науково-практичної конференції (м. Луцьк, 2016) / УПЦ ; Волинська єпархія ; Волинська духовна семінарія. - Луцьк, 2016. - 196 с.
Із змісту:
Міронович А. Drukarz Hryn Ivanowich, malarz, grawer, tworca cyrylickiej kursywy
Гаврилин А. Уроженец Волыни "белый" митрополит Леонтий (Туркевич)
Кучерепа М. Товариство прихильників православної освіти та охорони традицій православної віри імені митрополита Петра Могили
Карліна О. Конфесійна політика російського уряду і Православна церква на Волині в 1796 - 1825 рр.
Шумило С. Прп. Иоанн Вишенский Святогорец и его связь с Волынью и Галицией
Перерва В. Священик у школі ХІХ - поч. ХХ ст.: адміністратор та законовчитель
Павлюк І. Православна преса на сторінках українських часописів Волині, Холмщини та Підляшшя 1917 - 1939 років
Міронович М. Dzialalnozc prawoslawnych oficyn wydawniczych na Wolyniu na rzecz szkol brackich na terenie Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w XVI - XVIII wieku
Штанько О. "Не собираите сокровище своя на земле, але на небесех": духовне і матеріальне у рецепції міського соціуму Луцька другої половини XVI - першої половини XVII ст.
Шахраюк Б. Підготовка педагогічних кадрів для церковнопарафіяльних шкіл на Волині (1900 - 1914 рр.)
Гулюк І. Освітні орієнтири та виховні ідеали православного шляхтича у XVI ст. (на прикладі заповіту В. Загоровського)
Дубина І. Діяльність Луцького повітового місіонерського комітету в 1924 - 1925 роках
 
Історія та сучасність Православ'я на Волині : матеріали ІV науково-практичної конференції | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині

Історія та сучасність Православ'я на Волині : матеріали ІV науково-практичної конференції (м. Луцьк, 2013) / УПЦ ; Волинська єпархія ; Волинська духовна семінарія ; під ред. прот. О. Федчука. - Луцьк, 2013. - 242 с.

Із змісту:

Александрович В. Волинські ікони Спаса у славі

Пуцко В. Ікони Волині - літопис православного церковного життя

Козак Д. Давньоруська глиняна писанка з Волині

Гика В. Храм князя Мстислава на Волині

Єлісєєва Т. Образ Святого Миколая Чудотворця у волинському іконописі XVII - поч. XIX ст.

Капауз Р. Історія Свято-Успенської парафії села Новостав

Дем'янюк О. Місце православної  архітектури Камінь-Каширщини й Любешівщини у краєзнавстві Волині

Савчук О. Літописи в житті православної Волині

Ковальчук Є. Фонд сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею: склад, характеристика, колекції

Баюк В. Іконографія костелу Вознесіння Св. Діви Марії та кляштору Св. Домініка ордену домініканців у Луцьку

Пясецький В. Пам'ятка архітектури державного значення. Домініканський монастир

Михальчук Є. Острозька Біблія - духовна святиня українського народу

Кінд-Войтюк Н. Охорона пам'яток старовини Західної Волині у 1920-х - 1930-х роках

Бірюліна О. Пізньосередньовічні документальні свідчення як джерело до історії двох луцьких християнських святинь ХІІ століття

Остапюк О., Савицький В. Знахідки давньоруських хрестів-енколпіонів на території Любомльщини

Лебедь В. (прот.). Почаївська ікона Божої Матері

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 604