Дослідники Великої Волині


Сендульський Аполлоній Дорофійович

Сендульський Аполлоній Дорофійович православний священик, церковно-громадський та освітній діяч, краєзнавець, дослідник Волині.

Народився 29 жовтня 1830 в с. Садки (нині Тернопільська обл.). Навчався у Загаєцькому церковно-приходському училищі Кременецького повіту, згодом у Кременецькому повітовому училищі, а в 1854 закінчив Волинську духовну семінарію. 

У 1854 р. Сендульський прийняв парафію у с. Сивки Острозького повіту (нині на Хмельниччині) і до останніх днів залишився тут парафіяльним священником. Піклувався будівництвом в с. Сивки нового храму, доклавши до цієї справи немало своїх зусиль і власних коштів, наполіг, щоб новозбудована церква була освячена в ім'я святого Федора Острозького.

Аполлоній Дорофійович організатор місцевої церковно-парафіяльної школи для дорослих неписьменних селян, де сам викладав грамоту, співи, знайомив з історією і культурою краю. Згодом член правління Волинської духовної семінарії, член окружної училищної ради, голова єпархіальних з’їздів волинського духовенства в освітніх справах (1871,1878).

Серед плеяди волинських шістдесятників-просвітників XIX ст. Сендульський займає провідне місце. Загалом протягом 18681882 він опублікував у «Волынских епархиальных ведомостях» понад 40 історично-статистичних описів та історичних нарисів про парафії церкви і, головним чином, міста і села Волинської губернії. Цінність цих нарисів полягає в тому, що ними започаткована ґрунтовна розробка історії міст і сіл краю. Він є автором праць, яким притаманні риси обєктивності викладу фактів, використання документальних джерел, порівняльний історико-статистичний метод дослідження («Історія села Сивок», «З спостережень сільського священика», «Автобіографія» та ін.).

Аполлоній Сендульський помер 7 січня 1882 р. у Сивках.

Список основних опублікованих праць

1868

Сендульский А. Материалы для историко-статического описания Православных церквей Волынской Епархии. Село Сивки Острожского уезда / А. Сендульський // Волынские епархиальные ведомости. 1868. № 24. С. 761769.

Сендульський А. Поученіе въ неделю 11-ю по пятьдесятніцъ // Волынские епархиальные ведомости. 1868. № 23. С. 708709.

Сендульський А. Поученіе въ 2-ю неделю по пятьдесятніцъ // Волынские епархиальные ведомости. – 1868. – № 20. С. 625.

1876

Сендульский А. Город Овруч // Волынские епархиальные ведомости. 1876. – №1. –С. 1–19.

1880

Сендульський А. О трохсотлетней годовщине напечатания словянской Библии в г. Остроге / А. Сендульський // Волынские епархиальные ведомости. – 1880. – часть неоф. – № 18.

1882

Сендульський А. Город Острог / А. Сендульський // Волынские епархиальные ведомости. – 1882. – часть неоф. – № 1/5.

2011

Сендульський А. Местечко Клевань Ровенского уезда / А. Сендульський // Клеванський Тракт. 2011. 15 лип. С. 6.

Сендульський А. Местечко Клевань Ровенского уезда / А. Сендульський // Клеванський Тракт. – 2011. 15 лип. С. 6

Сендульський А. Местечко Клевань Ровенского уезда / А. Сендульський // Клеванський Тракт. 2011. 22 лип. С. 3. Закінч. Початок : № 26, 2011.

Сендульський А. Местечко Степань Ровенского уезда: волынские Епархиальные Ведомости. 11 декабря, № 35, 1882 г. / А. Сендульский // Волинське Полісся. Степанський край: історія та культура / упоряд. В. М. Войтович. Рівне : Формат А, 2020. Кн. 1 : Степань моя мила : дослідження, спогади, документи.

Сендульський А. Село Пересопница Ровенского уезда / А. Сендульський // Клеванський тракт. 2011. 12 серп. С. 6.

Сендульський А. Село Пересопница Ровенского уезда / А.  Сендульський // Клеванський тракт. 2011. 19 серп. С. 6. Продовж. Початок : № 29, 2011.

Література про А. Д. Сендульського

1882

Памяти о. Аполлония Сендульского (1830–1882) // Волынские епархиальные ведомости. 1882. № . С. 119127.

Тарнавский А. Отец Аполлоний Сендульский, священник села Сивок Острожского уезда (Некролог) / А. Тарнавский // Киевская старина. 1882. Т. 1. С. 166170.

1896

Автобиография священника Аполлония Сендульского // Киевская старина. 1896. Янв. С. 5877.

1992

Манько М. П. Аполоній Сендульський – краєзнавець Острога і Волині / М. П. Манько // Матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (1990–1992 рр). – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 120–122.

Манько М. П. Краєзнавець Аполоній Сендульський автор нарису про Берестечко / М. П. Манько // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї республік. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. Рiвне, 1992. С. 4649.

2004

Єсюнін С. Історія міст та містечок Волині у працях Волинського краєзнавця Аполлонія Сендульського / С. Єсюнін // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки. Луцьк-Колодяжне, 1819 трав. 2004 р. / упоряд. А.Силюк. Луцьк, 2004. Вип. 3. С. 191192

2005

Сендульський Аполлоній Дорофійович // Пащук Іван. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини. Рівне : Волин. обереги, 2005. С. 161.

2010

Терський С. Сендульський Аполлоній Дорофійович  / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Львів. політехніка, 2010. – С. 179–180.

2012

Гаврилюк Т. С. Аполлоній Сендульський – священик, видатний історик і краєзнавець / Т. С. Гаврилюк // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2012. – 12 січ. – С. 8.

2022-02-22