Читальна зала


Крамар Ю. В. Західна Волинь 1921–1939 рр.: національно-культурне та релігійне життя

Розділ: Освіта та наукове життя краю , Релігія , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2015

Крамар Ю. В. Західна Волинь 1921 – 1939 рр.: національно-культурне та релігійне життя : монографія / Ю. В. Крамар ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 404 с.

Анотація: У монографії висвітлюються проблеми національно-культурного та релігійного життя на західноволинських землях у 1921−1939 рр. На основі широкого кола документальних джерел у роботі проаналізовано зміни у шкільній освіті на Волині після її входження до складу Польщі, розкрито роль конфесійного фактору в укладі міжнаціональних стосунків у краї, простежено форми культурно-мистецького життя волинян у міжвоєнне двадцятиліття.

ЗМІСТ

Умовні скорочення. – С. 3.

Вступ. – С. 5.

І. Національна, соціальна та конфесійна структура населення Волинського воєводства у міжвоєнну добу. – С. 25.

ІІ. Ідеологічні засади і програми національної політики урядів Другої Польської Республіки. – С. 39.

2.1. Підходи польських політичних сил до вирішення української проблеми. – С. 39.

2.2. Єврейське питання в політиці урядів міжвоєнної Польщі. – С. 88.

2.3. Національні меншини (німці, чехи, росіяни) в програмі польських урядів. – С. 113.

2.4. Західна Волинь у концепціях національної політики польських урядових кіл. – С. 132.

ІІІ. Культурно-освітня політика Другої Речі Посполитої на території Західної Волині у міжвоєнну добу. – С. 156.

3.1 Нормативно-правова база системи шкільної освіти Другої Польської Республіки. – С. 156.

3.2. Політика польських урядів щодо українського шкільництва. – С. 170.

3.3. Освітнє життя єврейської громади на Волині у міжвоєнний період. – С. 190.

3.4. Польська культурно-освітня політика щодо інших нацменшин (росіян, чехів, німців) у Волинському воєводстві. – С. 214.

3.5. Форми культурно-мистецького життя волинян у міжвоєнне двадцятиліття. – С. 241.

IV. Міжконфесійні відносини на Волині у 1920–1930-х рр. – С. 261.

4.1. Політика Польської держави щодо Православної церкви на Волині в міжвоєнну добу. – С. 261.

4.2. Неоунійний рух на Західній Волині у 1920–1930-х pp. – С. 286.

4.3. Релігійне життя єврейської громади. – С. 304.

4.4. Організація духовно-релігійного життя німецької та чеської меншин. – С. 311.

Висновки. – С. 321.

Джерела та література. – С. 327.

Додатки. – С. 355.

Ілюстрації. – С. 372.

Джерело: Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки

2023-09-13
Переглянути документ
Завантажити