Читальна зала


Трофімук-Кирилова Т. Культурно-освітня діяльність Ковельської повітової "Просвіти" імені Лесі Українки у другій половині 1920-х рр. (за діловодною документацією із Державного архіву Волинської області)

Розділ: Освіта та наукове життя краю , Культура та мистецтво

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Трофімук-Кирилова Т. Культурно-освітня діяльність Ковельської повітової "Просвіти" імені Лесі Українки у другій половині 1920-х рр. (за діловодною документацією із Державного архіву Волинської області) / Т. Трофімук-Кирилова // Краєзнавство. – 2019. – № 4. – С. 34–42.

Анотація: У статті проаналізовано наукові публікації сучасних українських науковців, що займаються вивченням процесу становлення, розвитку та діяльності «Просвіти» на Волині у різні історичні періоди, досліджують її внесок у розвиток політичного, культурного та господарського життя краю, розкривають специфіку роботи окремих філій Товариства. Автор прийшов до висновку, що основною діяльністю «Просвіти» була: боротьба за збереження діючих українських шкіл; заохочення жителів повіту до відкриття нових приватних українських навчальних закладів; подолання неписемності українського населення; прочитання лекцій і рефератів; проведення вистав, концертів, свят; організація різноманітних курсів тощо. Звернено увагу на виокремлення у 1925 р. шкільно-лекційної секції у структурі Товариства і боротьбу просвітян за збереження української мови викладання в українських школах. З'ясовано, що подальшого аналізу потребує культурно-освітня діяльність Ковельської повітової «Просвіти» імені Лесі Українки у 1930-х рр., а також інші напрями роботи Товариства у міжвоєнний період.

Джерело: Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

2023-09-12
Переглянути документ
Завантажити