Читальна зала


Залеський І. І. Льодовикові епохи розвитку природи Волині

Розділ: Природа, природні ресурси краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Залеський, І. І. Льодовикові епохи розвитку природи Волині / І. І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 7-11

Анотація:

У статті розглянуто версію періодичності кліматичних змін у геологічній історії розвитку Земля, зокрема території Волині від верхнього рифею до кінця неоплейстоцену. Охарактеризовано чотири льодовикових епохи у неоплейстоцені.

Considered version of periodicity of climatic changes of the geological history of Earth including the territory of Volyn from Riphai to the end of Neopleystocene. Characteristics of the four giacial epochs of the Neopleystocene is leaded.

Постановка наукової проблеми та її значення: Природна періодичність змін теплих та холодних епох∗ у кліматичних особливостях нашої планети, поставила перед світовим суспільством дилему про необхідність збереження та відтворення умов для врятування біосфери від зростаючого техногенного впливу. Кожна льодовикова епоха, навіть у плейстоцені мала свої особливості і на Волині, які нам необхідно вивчити для використання у палеогеографічних реконструкціях для розширення знань про процеси, які відбувались у льодовиковому періоді на Волині. Без належного рівня використання інформації про кліматичні зміни у льодовикових та інтергляціальних періодах неможливо реконструювати етапи розвитку природи нашого краю і використовувати особливості сучасного рельєфу для потреб народного господарства, у наукових дослідженнях та у природоохоронній справі. У часовому вимірі виділено льодовикові епохи, у які вкладений енциклопедичний зміст цього терміну. 

Джерело:

Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки

2023-09-06
Переглянути документ
Завантажити