Дослідники Великої Волині


Свєшніков Ігор Кирилович

Свєшніков Ігор Кирилович – український історик, видатний археолог.

Народився 19 жовтня 1915 р. в Києві. Навчався у Дубенській гімназії (закінчив у 1935 р.), у Львівському державному університеті на історичному факультеті в 1945–1950 рр. Працював завідуючим відділом історії первісного суспільства Львівського історичного музею (1945–1959), старшим науковим працівником, потім провідним науковим працівником відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР (тепер інститут українознавства імені І. П. Крип’якевича НАН України) – з 1959 по 1995 рр.

Приймав активну участь у міжнародних та республіканських наукових конференціях з археології. Надавав наукові консультації та практичну допомогу у збиранні артефактів, їх реставрації, оформленні виставок і постійних експозиції Дубенського і Рівненського краєзнавчих музеїв, а також музею-заповідника «Козацькі могили». Допомагав в організації і проведенні виставок за темою «Берестецька битва 1651 р.» в Україні, Польщі, Канаді. З цієї ж теми надавав консультації провідним музеям України, Польщі і Російської Федерації.

Кандидат історичних наук (1958 р.), доктор історичних наук (1972 р.).

Почесний член Польської академії наук; член ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій при Інституті археології АН УРСР (Київ) та при Інституті українознавства імені І. П. Крип’якевича НАН України (Львів); член редколегії археологічних видань Інституту українознавства імені І. П. Крип’якевича НАН України (Львів); член головної редакції міжнародного квартальника «Акти археології Карпат» (Краків).

Був членом Президії і головою секції пам’яток археології Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури; членом Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (на той час – Рівненського обласного краєзнавчого товариства).

Помер 20 серпня 1995 р. в м. Дубно.

Основні напрямки наукових досліджень 

- пам’ятки племен бронзової доби Прикарпаття і Західного Поділля;

- історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці III – на початку II тисячоліття до нашої ери;

- давньоруський Звенигород;

- Берестецька битва 1651 р.

Список основних опублікованих праць

1954

Свешников И. К. Культура линейно-ленточной керамики на территории Верхнего Поднестровья и Западной Волыни / И. К. Свешников // Сов. археология. – 1954. – Т. 20. – С. 100–130.

1960

Свєшніков І. К. Організація історико-побутових експедицій в історичних і краєзнавчих музеях / І. К. Свєшніков, Г. М. Власова. – Київ, 1960.

1961

Свєшніков І. К. Могильник ІІІ–ІV століть н. е. у с. Дитиничі Ровенської області / І. К. Свєшніков, М. Ю. Смишко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Київ, 1961. – Вип. 3.

Свешников И. К. Памятники культур шнуровой керамики в с. Здолбица (УССР) / И. К. Свешников // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. – 1961. – Вып. 85.

1962

Свєшніков І. К. Пам’ятки культур шнурової кераміки в басейні р. Устя / І. К. Свєшніков // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Київ, 1962. – Вип. 4. – С. 44–53.

Свєшников И. К. Поселение культуры шнуровой керамики в с. Городок Ровенской области / И. К. Свешников // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. – 1964. – Вып. 97. – С. 127–134.

1964

Свешников И. К. К вопросу о сходстве и различии тшинецкой и комаровской культур / И. К. Свешников // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1964. – № 130. – С. 86–92.

1965

Свешников И. К. Комаровская культура / И. К. Свешников // Советская историческая энциклопедия : в 12 т. Т. 7 / глав. ред. : Е. М. Жуков. – М., 1965. – С. 551.

1966

Swiesznikow I. K. Ze studijow nad kultura ceramiki sznurowej na Wołyniu, Podkarpaciu i Podolu // Sprawozdania z posiadzen Komisji Oddzialu PAN w Krakowie / I. Swiesznikow. – Kraków, 1966.

1967

Свешников И. К. Раскопки кургана бронзового века в с. Иванья Ровенской области / И. К. Свешников // Археологические открытия 1966 г. – М., 1967. – C. 197–199.

Swiesznikow I. K. Krzemieniarstwo kultury ceramiki sznarowej na Wołyniu // Z otchłani Wieków / I. Swiesznikow. – Wrocław ; Poznań, 1967. – R. 33.

1968

Свешников И. К. Богатые погребения комаровской культуры в с. Иванья Ровенской области / И. К. Свешников // Сов. археология. – 1968. – № 2. – С. 159–168.

Свєшніков І. К. Прикарпаття і Волинь – складова частина первісної батьківщини слов’ян / І. К. Свєшніков // Торжество історичної справедливості. – Львів, 1968. – С. 7–14.

1970

Свєшніков І. К. Костянецьке поселення / І. К. Свєшніков // Радянська енциклопедія історії України : в 4 т. Т. 2. – Київ, 1970. – С. 486.

1971

Свешников И. К. История населения Предкарпатья, Подолии и Волыни в конце III – начале II тысячелетия до н. э. : автореф. дисс. д-ра ист. наук / И. К. Свешников. – Москва, 1971. – 41 с.

***

Свєшніков І. К. Культура кулястих амфор / І. К. Свєшніков // Археологія Української РСР : в 3 т. Т. 1. – Київ, 1971. – С. 240–250.

Свєшніков І. К. Культури шнурової кераміки західної частини УРСР / І. К. Свєшніков // Археологія Української РСР. Т. 1/ голов. ред. : С. М. Бібіков. – Київ, 1971. – С. 292–308.

Свешников И. К. Новые погребения культур шнуровой керамики на Волыни / И. К. Свешников // Археологические открытия 1970. – Москва, 1971. – С. 241–242.

Свєшніков І. К. Пам’ятки милоградської культури в басейні р. Горинь / І. К. Свєшніков // Археологія. – 1971. – Вип. 2. – С. 68–81.

1972

Свешников И. К. Раскопки на месте Берестецкой битвы / И. К. Свешников / Археологические открытия 1971. – Москва, 1972. – С. 394–395.

1973

Свєшніков І. К. Нове поховання культури кулястих амфор у Ровенській області / І. К. Свєшніков // Археологія. – 1973. – Вип. 10. – С. 63–69.

Свешников И. К. Работы Ровенской экспедиции / И. К. Свешников // Археологические открытия 1972. – Москва, 1973. – С. 330–331.

1974

Свєшніков І. К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці III – на початку II тисячоліття до н. е. / І. К. Свєшніков. – Київ, 1974.

***

Свєшніков І. К. Давні племена Прикарпаття і Волині за доби бронзи / І. К. Свєшніков // Стародавнє населення Прикарпаття і Волині. Доба первіснообщинного ладу. – Київ, 1974. – С. 182–227.

Свешников И. К. Новые раскопки места Берестецкой битвы / И. К. Свешников // Археологические открытия 1973. – Москва, 1974. – С. 340–341.

Свєшніков І. К. Племена комарівської культури / І. К. Свєшніков // Стародавнє населення Прикарпаття і Волині. Доба первіснообщинного ладу. – Київ, 1974. – С. 183–195.

Свєшніков І. К. Племена культур шнурової кераміки / І. К. Свєшніков // Стародавнє населення Прикарпаття і Волині. Доба первіснообщинного ладу. – Київ, 1974. – С. 158–159.

Свєшніков І. К. Племена культури кулястих амфор / І. К. Свєшніков // Стародавнє населення Прикарпаття і Волині. Доба первіснообщинного ладу. – Київ, 1974. – C. 152–158.

Свєшніков І. К. Племена культури Ноа / І. К. Свєшніков // Стародавнє населення Прикарпаття і Волині. Доба первіснообщинного ладу. – Київ, 1974. – С. 195–201.

Свєшніков І. К. Племена лужицької культури / І. К. Свєшніков // Стародавнє населення Прикарпаття і Волині. Доба первіснообщинного ладу. – Київ, 1974. – С. 223–227.

Свєшніков І. К. Племена милоградської культури / І. К. Свєшніков // Стародавнє населення Прикарпаття і Волині. Доба первіснообщинного ладу. – Київ, 1974. – С. 268–272.

1975

Свешников И. К. Работа Ровенской экспедиции / И. К. Свешников, В. М. Конопля // Археологические открытия 1974. – Москва, 1975. – С. 351–352.  

1976

Свешников И. К. Проблема происхождения комаровской культуры / И. К. Свешников // Энеолит и бронзовый век Украины. – Київ, 1976.

Свешников И. К. Работы Ровенской экспедиции / И. К. Свешников, В. М. Конопля // Археологические открытия 1975. – Москва, 1976. – С. 390–391.

Свешников И. К. Раскопки и разведки в бассейне р. Иквы / И. К. Свешников, В. М. Конопля // Археологические открытия 1976. – Москва, 1977. – С. 370–371.

1977

Свєшніков І. К. На місці Берестецької битви / І. К. Свєшніков // Жовтень. – 1977. – № 7. – С. 118–125.

1978

Свєшніков І. К. Археологічні дослідження в с. Муравиця / І. К. Свєшніков // Археологія. – 1978. – Вип. 27.

Свєшніков И. К. Исследования Ровенского отряда / И. К. Свешников, В. М. Конопля // Археологические открытия 1977. – Москва, 1978. – С. 383–384.

1979

Свєшніков І. К. Городоцько-здовбицька культура / І. К. Свєшніков // Українська радянська енциклопедія : в 12 т. Т. 3. – Київ, 1979.

Свешников И. К. Работы Млыновского отряда / И. К. Свешников, В. М. Конопля, М. М. Кучинко [и др.] // Археологические открытия 1978. – Москва, 1979. – С. 401–402.

1981

Свєшніков І. К. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині кам’яного віку / І. К. Свєшніков, І. П. Герета, Р. Т. Грибович [та ін.]. – Київ, 1981. – 310 с.

***

Свешников И. К. Раскопки поселения в с. Остров / И. К. Свешников // Археологические открытия 1980. – Москва, 1981. – С. 309–310.

1982

Свєшніков І. К. Археологічні пам’ятки Прикарпаття Волині. Доба бронзи та раннього заліза / І. К. Свєшніков, Л. І. Крушельницька, Л. Г. Мацкев [та ін.]. – Київ, 1982. – 194 с.

Свєшніков І. К. Довідник з археології України : Ровен. обл. / І. К. Свєшніков, Ю. М. Нікольченко. – Київ, 1982. – 115 с.

1983

Свєшников И. К. Культура шаровидных амфор / И. К. Свешников // Археология СССР : свод археолог. источников. – Москва, 1983. – Вып. 27. – 86 с.

Свешников И. К. Работы Ровенской экспедиции / И. К. Свешников, В. М. Конопля // Археологические открытия 1981. – Москва, 1983. – С. 319.

1985

Свешников И. К. Городокско-здолбицкая культура на Волыни / И. К. Свешников // Археология Украинской ССР : в 3 т. Т. 1. – Київ, 1985. – С. 381–384.

Свєшников И. К. Культура шаровидных амфор / И. К. Свешников // Археология Украинской ССР : в 3 т. Т. 1. – Київ, 1985. – С. 280–291.

Свешников И. К. Стжижовская культура / И. К. Свешников // Археология Украинской ССР: в 3 т. Т. 1. – Київ, 1985. – С. 384–391.  

***

Свєшніков І. К. Берестечко / І. К. Свєшніков // Жовтень. – 1985. – № 7. – С. 91–108.

Свєшніков І. К. У світлі німецкої хроніки / І. К. Свєшніков, Ю. А. Мицик // Жовтень. – 1985. – № 7. – С. 85–91.

1986

Свєшніков І. К. Каталог найважливіших знахідок з місця Берестецької битви / І. К. Свєшніков, Т. О. Пономарьова. – Ровно, 1986. – 12 с.

1990

Свєшніков І. К. Музей-заповідник «Козацькі могили» : корот. фотопутівник / І. К. Свєшніков. – Київ, 1990. – 12 с.

Свєшніков І. К. Музей-заповідник «Козацькі могили» : путівник / І. К. Свєшніков. – Львів, 1990. – 94 с.

***

Свєшніков И. К. Культура шаровидных амфор / И. К. Свешников // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, бронза и раннее железо. – Київ, 1990. – С. 43–49.  

Свешников И. К. Культуры шнуровой керамики / И. К. Свешников // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, бронза и раннее железо. – Київ, 1990. – С. 49–58.

Свешников И. К. Милоградская культура / И. К. Свешников // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, бронза и раннее железо. – Київ, 1990. – С. 162–164.

Свешников И. К. Ранний период бронзового века Прикарпатья и Волыни / И. К. Свешников // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, бронза и раннее железо. – Київ, 1990. – С. 58–63.

Свешников И. К. Средний период бронзового века Прикарпатья и Волыни. Тшинецко-комаровская культура / И. К. Свешников // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, бронза и раннее железо. – Київ, 1990. – С. 78–88.

Свешников И. К. Стжижовская культура / И. К. Свешников // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, бронза и раннее железо. – Київ, 1990. – С. 64–73. 

1991

Swiesznikow I. K. Bitwa pod Beresteszkiem w swietle zrodeł historycznych i wynikow badan archeologicznych / I. Swiesznikow // Мuzealnictwo Wojskowe.– Warszawa, 1991. – Т. 5.

1992

Свєшніков І. К. Особисті речі козаків з розкопок місця Берестецької битви / І. К. Свєшніков // Нові археологічні дослідження пам’яток українського козацтва. – Київ, 1992. – С. 31–43.

1993

Свєшніков І. К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков. – Львів, 1993. – 304 с.

***

Свєшніков І. К. Вогнепальна козацька зброя періоду Визвольної війни 1648–1654 рр. за матеріалами з розкопок місця Берестецької битви / І. К. Свєшніков // Праці центру пам’яткознавства. – Київ, 1993. – Вип. 2. – С. 136–142.

Свєшніков І. К. Нові поховання початку бронзової доби на Західній Волині / І. К. Свєшніков // Studia Archaeologica. – 1993. – № 1. – С. 23–31.

Свешніков И. К. Новые погребения начала бронзового века на Западной Волыни / И. К. Свешников // Рос. археология. – 1993. – № 9. – С. 165–176.

Свєшніков І. К. Озброєння козацького війська за матеріалами розкопок місця Берестецької битви 1651 р. / І. К. Свєшніков // Українське козацтво : витоки, еволюція, спадщина. – Київ, 1993. – Вип. 2. – С. 161–170.  

1997

Свєшніков І. К. Археологія доби українського козацтва XVIXVIII ст. / І. К. Свєшніков, Д. Я. Телегін, І. С. Винокур [та ін.]. – Київ, 1997. – 336 с.

1998

Свєшніков І. До питання про характер вірувань племен голіградської групи / І. К. Свєшніков // Волино-Подільські археологічні студії : зб наук. ст. – Л. : ЛІМ, 1998. – Вип. 1 : Пам’яті І. К. Свєшнікова (1915–1995). – С. 11–17.

2008

Свєшніков І. Битва під Берестечком : [монографія] / І. Свєшніков. – Вид. доповн. – Рівне : [б. в.], 2008. – 304 с.

Свєшніков І. Спогади музейного працівника / І. Свєшніков // Пам’ятки України: історія та культура. – Київ, 2008. – Ч. 2. – C. 108–144.

2015

Свєшніков І. Спогади музейного працівника / І. Свєшніков // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : Матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Кириловича Свєшнікова. – С. 92–128.

Література про Свєшнікова І. К.

1991

Грицайчук В. Про І. Свєшнікова : фоторозповідь / В. Грицайчук // Козацька слава : дод. до газ. «Прапор перемоги» [Радивилів]. – 1991. – Черв.

1995

Лотоцький Ю. Ігор Свєшніков / Ю. Лотоцький // Прапор перемоги [Радивилів]. – 1995. – 9 серп. – С. 3.

Пшеничний М. Краєзнавець із Хотина / М. Пшеничний // Прапор перемоги [Радивилів]. – 1995. – 27 груд. – С. 3.

1998

Мацкевий Л. Багатогранність таланту Ігоря Свєшнікова / Л. Мацкевий // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині : зб. наук. пр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – Вип. 7 : Постаті української археології. – С. 53–54.

2000

Генега Р. Свєшніков Ігор Кирилович / Р. Генега // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000) : ювіл. кн. / упоряд. О. Вінниченко, О. Целуйко. – Львів, 2000. – С. 151.

2004

Виткалов В. Г. Свєшніков Ігор Кирилович / В. Г. Виткалов // Українська культура : сторінки історії ХХ століття / В. Г. Виткалов. – Рівне : Вертекс, 2004. – C. 615–616.

2005

Гупало В. Ігор Кирилович Свєшніков: віхи життєпису / В. Гупало // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині : зб. наук. пр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2005. – Вип. 9. – С. 7–14.

Мізерний А. Незабутній : кілька штрихів до портрета Ігоря Кириловича Свєшнікова / А. Мізерний // Життєвий і творчий шлях І. К. Свєшнікова : до 90-річчя від дня народж. видат. історика-археолога : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-мемор. заповідник «Поле Берестец. битви» ; упоряд. Л. Галабуз. – Рівне : Нестеров С. Б., 2005. – C. 58–61.

Пащук І. Рівненські дороги Ігоря Свєшнікова: (до 90-річчя з дня народження) / І. Пащук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : до 150-річчя від дня народження Д. І. Яворницького : матеріали наук. конф., 24–25 листоп. 2005 р. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3. – C. 105–107.

2008

Бухало Г. В. Професор Ігор Свєшніков у Канаді / Г. В. Бухало // Круг містечка Берестечка : корот. іст. нарис / Г. В. Бухало. – Вид. 2-ге, доповн. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – С. 127–138.

2010

Сокульський А. Л. «Дев'ять днів з Ігорем Свєшніковим» : до 95-річчя від дня народження І. К. Свєшнікова / А. Л. Сокульський // Дослідники козацької минувшини : зб. тез наук.-практ. конф., присвяч. 155-ій річниці від дня народж. Д. Яворницького та 95-ій річниці від дня народж. І. Свєшнікова / упоряд. Л. Галабуз. – Рівне : Нестеров С. Б., 2010. – C. 91–95.

Терський С. Свєшніков Ігор Кирилович // Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Львів. політехніка, 2010. – C. 236–237.

2015

Войтюк О. Археологічними стежками І. Свєшнікова по Радивилівщині / О. Войтюк // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Свєшнікова. – С. 140–144.

Марчук В. Земельний маєток родини Свєшнікових в документах Державного архіву Рівненської області / В. Марчук // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Свєшнікова. – С. 23–25.

Пономарьова Т. Деякі сторінки історії археолога Ігоря Свєшнікова / Т. Пономарьова // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Свєшнікова. – С. 14–22.

Прищепа Б. Ігор Кирилович Свєшніков – дослідник середньовічних пам’яток Рівненщини / Б. Прищепа // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря  Свєшнікова. – С. 134–139.

Українець А. Деякі штрихи до портрета І. К. Свєшнікова / А. Українець // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Свєшнікова. – С. 76–78.

2022-02-22