Читальна зала


Безпалько В. Матеріали виготовлення верхнього одягу українських селян другої половини XVI ст. (за актовими джерелами Волині)

Розділ: Етнографія, фольклор , Господарство Волинського краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2017

Безпалько В. Матеріали виготовлення верхнього одягу українських селян другої половини XVI ст. (за актовими джерелами Волині) / В. Безпалько // Ukraina Lithuanica. - 2017. - Т. 4. - С. 232-247.

Анотація: На прикладі матеріальне повсякдення мешканців Волині досліджено матеріали виготовлення верхнього селянського одягу ранньомодерної доби. Значний обсяг інформації про повсякдення селян, зокрема і одяг, віднайдено в актовій документації гродських та земських судових установ Волинського воєводства ХѴІ ст. В актові книги шляхтичами, в коло економічних інтересів яких входили піддані селяни, нерідко вносилися скарги з детальним переліком та характеристиками пограбованого, пошкодженого чи знищеного селянського майна.

Численні документальні свідчення купівлі селянами імпортних вовняних тканин виявляють тісний зв'язок селянського домогосподарства з ринком. Використання імпортних тканин яскравих кольорів зумовлено, окрім іншого, важливістю одягу як комунікативного інструменту у ранньомодерному суспільстві, адже однією зі знакових характеристик були матеріали, з яких виготовлені ті чи інші предмети вбрання. Таким чином через одяг селянин міг показати свою заможність.

На неопублікованих архівних джерелах показано різноманіття сортів тканин, хутра, варіативність кольорів та інших особливостей виготовлення одягу, а також прослідковано деякі модні тенденції в культурі селянства Волині другої половини ХVIІ ст. Зокрема, вперше висвітлено практичний обіг «сермяжного» сукна місцевого виробництва, показано різноманіття предметів верхнього одягу з такої тканини, а також варіативність на- зви одягу «сермяга» в залежності від місця виготовлення.

Дослідження повсякдення звичайної людини, що перебувала на нижніх щаблях ієрархії українського соціуму ранньомодерної доби, через вивчення одягу є одним із перспективних напрямків.

 

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-09-06
Переглянути документ
Завантажити