Читальна зала


Марчук В. Волинське воєводство в Другій Речі Посполитій: з історії територіальних змін у 1921–1939 роках

Розділ: Суспільно-політичне життя краю , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2023

Марчук В. Волинське воєводство в Другій Речі Посполитій: з історії територіальних змін у 1921–1939 роках / В. Марчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2023. – С. 128–137. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 34)

Анотація: У статті розглянуто адміністративно-територіальні зміни, які відбулися у Волинському воєводстві в міжвоєнний період. Трансформації у сфері зовнішніх та внутрішніх кордонів Волинського воєводства стали предметом численних дискусій, учасники яких наголошували на їх невідповідності потребам державного управління та економічним викликам. Найбільше проєктів було представлено у 1920-х роках у зв’язку з діяльністю трьох урядових і парламентських комісій. Останні працювали над концепцією оптимального територіального поділу. Пропоновані зміни для Волинського воєводства торкалися в першу чергу західних та північних повітів.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-09-06
Переглянути документ
Завантажити