Читальна зала


Марчук В. Ремесло у Волинському воєводстві в 1921–1939 рр.

Розділ: Господарство Волинського краю , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2015

Марчук В. Ремесло у Волинському воєводстві в 1921–1939 рр. / В. Марчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – – С. 54–60. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 24)

Анотація: На основі різних історичних джерел дається характеристика ремесла і ремісничого виробництва в 1921–1939 роках на території Волинського воєводства. Робиться аналіз законодавчої бази 1920–1930-х років, які відображають основні аспекти діяльності ремесла і ремісничого виробництва. Докладно описуються умови ведення ремесла і ремісничого виробництва у Волинському воєводстві в 1921–1939 роках. Характеризуються найбільш розвинені на території Волинського воєводства ремісничі спеціальності. Наголошується, що у досліджуваний період ремесло на території Волинського воєводства розвивалася досить слабко, а більшість ремісничих виробів йшли переважно на місцевий ринок.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-09-05
Переглянути документ
Завантажити