Читальна зала


Синяк С. Джерела до історії діяльності польських парамілітарних організацій на Волині 1921–1939 рр.

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Синяк С. Джерела до історії діяльності польських парамілітарних організацій на Волині 1921–1939 рр. / С. Синяк // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - С. 285-298

Анотація:

Статтю присвячено аналізу джерельної бази діяльності польських парамілітарних організацій на Волині 1921–1939 рр. Констатовано, що джерельну базу дослідження складають різнопланові джерела, неопубліковані джерела з архівних фондів. Зокрема, це документи Державних архівів Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. Ці матеріали висвітлюють діяльність польських напіввійськових організацій на загальнодержавному та регіональному рівнях, розкривають суспільно-політичне та соціально-економічне становище у регіоні, його вплив та наслідки для діяльності військових організацій. Які доцільно класифікувати відповідно до принципу їх генезису та функціональної спрямованості. За цим критерієм у структурі джерельної бази виділяємо наступні групи джерел: 1) нормативно-правові акти вищих органів державної влади Польської республіки та Волинського воєводського управління: а) законодавчі акти; б) розпорядження Президента, Ради міністрів та міністрів; 2) статути товариств і організацій та звіти про їх діяльність; 3) статистичні дані; 4) публікації в періодичних виданнях, у яких містяться інформаційностатистичні дані; 5) спогади.

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-09-05
Переглянути документ
Завантажити