Читальна зала


Костриця М.Ю. Роль товариства дослідників Волині у розвитку культурно-національного руху на початку XX ст.

Розділ: Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2003

Костриця М.Ю. Роль товариства дослідників Волині у розвитку культурно-національного руху на початку XX ст. / Костриця М.Ю. // Краєзнавство. - 2003. - 1. - С. 65-69. - Режим доступу: 

Анотація:

Протягом багатьох століть Волинь, перебуваючи під гнітом чужоземних поневолювачів, зазнавала постійних утисків не тільки в адміністративно-економічному, але й в національно-культурному відношенні. Особливо згубним для українців-волинян, як зрештою і для всієї України, виявилося ХІХ ст. з його нещадним наступом царизму на розвій української національної культури: офіційна заборона українського друкованого слова, викладати і навчати рідною мовою, "наукове" заперечення існування української нації як такої, значне цілеспрямоване посилення русифікації.

Початок ХХ ст. приніс ширші можливості для реалізації української національної ідеї. Внаслідок буремних революційних подій у 1905 р. цар своїм Маніфестом від 17 жовтня дав деякі свободи для українського слова, що і спричинило появу на підросійській Україні ряду національно-культурних організацій. Пожвавлюється українська інтелігенція і на Волині. Найбільш свідомі члени ТДВ, які репрезентували собою цвіт місцевої української інтелігенції, стали ініціаторами та активними учасниками політичного i соціального оновлення України.

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-09-05
Переглянути документ
Завантажити