Читальна зала


Надольська В. Волинська губернія: етнічні процеси у контактній зоні

Розділ: Історія, історичні науки , Демографія

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Надольська В. Волинська губернія: етнічні процеси у контактній зоні / В. Надольська // Краєзнавство. – 2020. – № 1/4. – С. 128–143.

Анотація: У статті на основі аналізу архівних документів, статистичних матеріалів характеризується поліетнічна структура населення Волинської губернії та її динаміка упродовж кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. При цьому Волинь розглядається як порубіжжя – ареал основних масивів української культури й одночасно територія природної і примусової взаємодії різних культур. Звернуто увагу на: поширення у регіоні політики русифікації, яка одночасно носила яскраво виражений антипольський характер; іноземну колонізацію, що зумовила формування у губернії чисельних чеських та німецьких поселень; культурну відособленість єврейських громад волинських міст і містечок. Доведено, що у результаті міграційних процесів і ряду факторів політичного, культурного і релігійного характеру на цій території склалася особлива соціальна, етнічна та конфесійна структура населення, а також його мовна диференціація. Проаналізований у статті матеріал сприятиме більш цілісному вивченню історії Великої Волині – регіону тривалого проживання компактних етнічних груп, котрі принесли в іноетнічне середовище свої традиції, які привели до змін в життєдіяльності місцевого населення.

Джерело: Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

2023-08-14
Переглянути документ
Завантажити