Читальна зала


Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2006

Войтович Л.  Княжа доба на Русі: портрети еліти / Л. Войтович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2006. – 784 с. 

Анотація: У монографії Леонтія Войтовича «Княжа доба на Русі: портрети еліти» досліджується правляча еліта Східної Європи кінця ІХ– початку XVI століть – князі з династії Рюриковичів і Гедиміновичів, а також іншого походження, їх персональний склад, роль у розвитку суспільства та політичних подіях. Автор досліджує волинську гілку, зокрема князів Острозьких, Заславських, Сангушків, Чарторийських та ін. Значну частину книги становлять вичерпні генеалогічні таблиці.

ЗМІСТ

ВСТУП. – С. 6.

Розділ перший. ДЖЕРЕЛА. – С. 45.

1.1. Загальні зауваження. – С. 45.

1.2. Літописи і хроніки. – С. 46.

1.3. Князівські та монастирські архіви. – С. 70.

1.4. Акти. – С. 76.

1.5. Метрики. – С. 78.

1.6. Князівські родоводи. – С. 80.

1.7. Пом’яники. – С. 82.

1.8. Гербівники. – С. 85.

1.9. Наративні пам’ятки XII–XVII ст. – С. 87.

1.10. Розрядні книги, військові та урядові реєстри. – С. 97.

1.11. Житія, легенди, фальсифікати. – С. 98.

1.12. Граффіті, надгробки, епітафії, некрологи, панегірики. – С. 101.

1.13. Портрети, мініатюри, іконографічні матеріали, монети, печатки. – С. 102.

1.14. Археологічні джерела. – С. 104.

Розділ другий. ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА (ЗАМІСТЬ ІСТОРІОГРАФІЇ). – С. 107.

Розділ третій. РЮРИКОВИЧІ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД. – С. 195.

3.1. ДИНАСТІЯ РЮРИКОВИЧІВ. – С. 196.

Табл. 1. Династія Рюриковичів. – С. 196.

3.2. ІЗЯСЛАВИЧІ ПОЛОЦЬКІ. – С. 280.

Табл. 2. Рюриковичі. Ізяславичі Полоцькі. – С. 280.

Табл. 3. Рюриковичі. Князі Друцькі. – С. 297.

3.3. ЯРОСЛАВИЧІ. – С. 305.

Табл. 4. Рюриковичі. Ярославичі. – С. 305.

3.4. ІЗЯСЛАВИЧІ ТУРІВСЬКІ. – С. 353.

Табл. 5. Ізяславичі Турівські. – С. 353.

Табл. 6. Рюриковичі. Четвертинські. Соколинські. – С. 366.

3.5. СВЯТОСЛАВИЧІ. ЧЕРНІГІВСЬКІ, МУРОМСЬКІ І РЯЗАНСЬКІ КНЯЗІ. – С. 371.

Табл. 7. Рюриковичі. Святославичі Чернігівські. Муромські і рязанські князі. – С. 371.

3.6. ОЛЬГОВИЧІ. ЧЕРНІГІВСЬКІ І СІВЕРСЬКІ КНЯЗІ. – С. 397.

Табл. 8. Рюриковичі. Ольговичі. – С. 397.

3.7. ОЛЬГОВИЧІ. ГІЛКА МИХАЙЛОВИЧІВ. – С. 418.

Табл. 9. Ольговичі. Гілка Михайловичів. – С. 418.

3.8. ВСЕВОЛОДОВИЧІ. МОНОМАХОВИЧІ. – С. 455.

Табл. 10. Рюриковичі. Всеволодовичі. Мономаховичі. – С. 455.

3.9. ВОЛИНСЬКА ГІЛКА МОНОМАХОВИЧІВ. – С. 466.

Табл. 11. Рюриковичі. Мономаховичі. Волинська гілка. – С. 466

Табл. 12. Рюриковичі. Мономаховичі. Острозькі. – С. 512.

Табл. 13. Рюриковичі. Мономаховичі. Заславські. – С. 516.

3.10. СМОЛЕНСЬКА ГІЛКА МОНОМАХОВИЧІВ. – С. 519.

Табл. 14. Рюриковичі. Мономаховичі. Смоленська гілка. – С. 519.

Табл. 15. Ярославська гілка Смоленської династії. – С. 538.

3.11. МОНОМАХОВИЧІ. ЮРІЙОВИЧІ. РОСТОВСЬКА, СУЗДАЛЬСЬКА, МОСКОВСЬКА І ТВЕРСЬКА ГІЛКИ. – С. 547.

Табл. 16. Рюриковичі. Мономаховичі. Юрійовичі. – С. 547.

Табл. 17. Рюриковичі. Мономаховичі-Юрійовичі. Ростовська гілка. – С. 559.

Табл. 18. Рюриковичі. Мономаховичі-Юрійовичі. Суздальська гілка. – С. 568.

Табл. 19. Рюриковичі. Мономаховичі-Юрійовичі. Московська гілка. – С. 577.

Табл. 20. Рюриковичі. Мономаховичі-Юрійовичі. Тверська гілка. – С. 585.

Розділ четвертий. ГЕДИМІНОВИЧІ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД. – С. 593.

4.1. ЛИТОВСЬКІ І ЖЕМАЙТСЬКІ ДИНАСТІЇ. КНЯЗІ ГОЛЬШАНСЬКІ. – С. 593.

Табл. 21. Династії литовських князів. – С. 594.

Табл. 22. Династії жемайтських князів. – С. 598.

Табл. 23. Князі Гольшанські. – С. 604.

4.2. ДИНАСТІЯ ГЕДИМІНОВИЧІВ. – С. 610.

Табл. 24. Династія Гедиміновичів. – С. 610

4.3. ГЕДИМІНОВИЧІ. НАРИМУНТОВИЧІ. КНЯЗІ РУЖИНСЬКІ. КНЯЗІ КОРЕЦЬКІ........ 618

Табл. 25. Гедиміновичі. Наримунтовичі. – С. 618.

Табл. 26. Гедиміновичі. Наримунтовичі. Ружинські. – С. 624.

Табл. 27. Гедиміновичі. Наримунтовичі. Корецькі. – С. 627.

4.4. ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. – С. 630.

Табл. 28. Гедиміновичі. Ольгердовичі. – С. 630.

Табл. 29. Гедиміновичі. Ольгердовичі. Володимировичі. – С. 642.

Табл. 30. Гедиміновичі. Ольгердовичі. Ягеллони. – С. 646.

Табл. 31. Гедиміновичі. Ольгердовичі. Корибутовичі. – С. 648

Табл. 32. Корибутовичі. Вишневецькі. – С. 654

Табл. 33. Корибутовичі. Воронецькі. Порицькі. Войнич-Воронецькі. – С. 658.

4.5. ГЕДИМІНОВИЧІ. КЕЙСТУТОВИЧІ. – С. 662.

Табл. 34. Гедиміновичі. Куйстутовичі. – С. 662.

4.6. ГЕДИМІНОВИЧІ. КОРЯТОВИЧІ. – С. 668.

Табл. 35. ГЕДИМІНОВИЧІ. КОРЯТОВИЧІ. – С. 675.

4.7. ГЕДИМІНОВИЧІ. ЛЮБАРТОВИЧІ. – С. 678.

Табл. 36. Гедиміновичі. Любартовичі. Сангушки. – С. 679.

Розділ п’ятий. КНЯЗІ НЕВСТАНОВЛЕНОГО І ОРДИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД. – С. 685.

5.1. КНЯЗІ НЕВСТАНОВЛЕНОГО ПОХОДЖЕННЯ. – С. 685.

Табл. 37. Князі Козеки. – С. 687.

5.2. КНЯЗІ ПОЛОВЕЦЬКОГО І КАБАРДИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ. – С. 690.

5.3. КНЯЗІ ОРДИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ. ЧИНГІЗИДИ. – С. 692.

Табл. 38. Князі Глинські і Домонти. – С. 692.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК. – С. 697.

Джерело: Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

2023-08-14
Переглянути документ
Завантажити