Читальна зала


Пшеничний Ю. Л. Формування поселенської структури міста Дубна в VІІІ–Х ст.

Розділ: Археологія , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2013

Пшеничний Ю. Л. Формування поселенської структури міста Дубна в VІІІ–Х ст. / Ю. Л. Пшеничний // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – Вип. 9/10. – С. 4–9.

Анотація: Появі міст у слов’яно-руський час передував період доміського розвитку. У цей час складалася господарська база населення, визначалися територіальні межі майбутнього міста, відбувалися важливі зміни форм суспільних відносин. Тому з’ясування передумов соціально-територіального формування міста є важливим етапом для дослідження власне самого періоду його існування. На прикладі розгляду поселенської структури м. Дубна в означений період можна простежити еволюційні зміни, які обумовили формування його територіальної основи, визначити чинники, що сприяли цьому процесові.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-08-11
Переглянути документ
Завантажити