Дослідники Великої Волині


Поліщук Ярослав Олексійович

Поліщук Ярослав Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри літературознавства та журналістики Національного університету «Острозька академія». Літературознавець, культуролог, краєзнавець.

Народився 5 грудня 1960 р. в селі Самостріли на Рівненщині. Батьки Галина Черниш та Олексій Поліщук працювали вчителями-філологами в місцевій школі.

У 1977 р. закінчив Користівську середню школу Корецького району Рівненської області.

У 1982 р. здобув диплом з відзнакою відділення української філології Рівненського державного педагогічного інституту.

Протягом 1982-1985 рр. працює вчителем-філологом у м. Рівне, служить в армії.

У 1985 р. стає асистентом кафедри української літератури Рівненського державного педагогічного інституту.

Протягом 1987-1990 рр. – аспірант кафедри української літератури Київського державного педагогічного інституту (зараз – Національний педуніверситет імені М. Драгоманова).

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Філософська поезія Лесі Українки», повернувся до праці в Рівненському педінституті.

Протягом 1993-2000 рр. очолював кафедру української літератури Рівненського державного педінституту (гуманітарного університету), доцент, докторант, в. о. професора. Вів активну громадську діяльність, працюючи в незалежних демократичних організаціях (Український фонд культури, Просвіта, Рух, Наукове товариство імені Т. Шевченка), дописував до періодики («Рівне», «Сім днів» та ін.).

1995 р. – у лютому та березні стипендіат міжнародної фундації «Janineum» (Відень-Краків). Досліджує україніку в наукових книгозбірнях Кракова.

У 2000 р. захистив докторську дисертацію з теми «Естетика міфу і міфологічний горизонт раннього українського модернізму».

У 2005 р. став лауреатом Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка за наукову та громадську діяльність.

З 2007 р. – професор кафедри української філології Національного університету «Острозька академія».

2009 р. – лауреат Всеукраїнської премії імені Олександра Білецького в галузі літературно-художньої критики.

У 2010 р. став завідувачем кафедри літературознавства та журналістики Національного університету «Острозька академія».

Список основних опублікованих праць

1978

Поліщук Я. Фольклорна експедиція / Я. Поліщук, С. Лейчук // Зміна. – 1978. – 22 вер. – С. 4.

1985

Поліщук Я. Фольклорна експедиція (Експедиція студентів-філологів Рівненського педінституту на Сарненщині) / Я. Поліщук // Будівник комунізму. – 1985. – 23 лип.. – С. 3.

1987

Поліщук Я. Експедиція шляхами М. Ф. Біляшівського / Я. Поліщук // Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 6. – С. 8788.

Поліщук Я. «Енергія творців не пропадає даром» (про Валеряна Поліщука) / Я. Поліщук // Слово правди. – 1987. – 30 верес. – С. 4.

Поліщук Я. Його невмирущий сад (Борис Тен) / Я. Поліщук // Слово правди. – 1987. – 9 груд.

Поліщук Я. «Моя душа вітрилами знеслась» (Вал. Поліщук) / Я. Поліщук // Червона зірка. – 1987. – 22 верес.

Поліщук Я. Подвижник Городоцького музею (про М. Біляшівського) / Я. Поліщук // Слово правди. – 1987. – 18 верес. – С. 4.

Поліщук Я. «Розтворений в могутніх лавах... вічно проживу» (до 90-річчя від дня народження Валеряна Поліщука) / Я. Поліщук // Червоний прапор [Рівне]. – 1987. – 30 верес. – С. 4.

Поліщук Я. У пошані нащадків (з історії пам’ятників Великому Кобзареві на Рівненщині) Пам’ятники Великому Кобзареві / Я. Поліщук // Червоний прапор [Рівне]. – 1987. – 7 берез. – С. 4.

Поліщук Я. Фундатор Городоцького музею (до 125-річчя М. Біляшівського) / Я. Поліщук // Червоний прапор [Рівне]. – 1987. – 28 листоп. – С. 4.

1988

Поліщук Я. Шевченко і Ровенщина / Я. Поліщук. – Рівне : Облредвидав, 1988. – 46 с.

***

Поліщук Я. Бібліотека Городоцького музею / Я. Поліщук // Слово правди. – 1988. – 10 січ. – С. 4.

1989

Поліщук Я. Шевченко і Ровенщина / Я. Поліщук. – вид. друге, доп. – Рівне : Облредвидав, 1989. – 59 с.

***

Поліщук Я. Острог / Я. Поліщук // Наука і суспільство. – 1989. – № 12. – С. 4649.

Поліщук Я. Філософські тенденції в західноукраїнській літературі к. XIX – поч. XX ст. / Я. Поліщук // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТДПІ, 1989. – Ч. II. – С. 58-59.

Поліщук Я. Філософсько-естетична концепція Лесі Українки в контексті культурно-освітнього життя Західної України к. XIX – поч. ХХ ст. / Я. Поліщук // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТДПІ, 1989. – Ч. 1. – С. 135137.

Поліщук Я. Художнє осмислення вражень подільсько-волинської подорожі у творчості Т. Г. Шевченка / Я. Поліщук // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : КПДПІ, 1989. – Ч. 2. – С. 1113.

***

Поліщук Я. Корець: мандрівка в минуле / Я. Поліщук // Зміна. – 1989. – 20 квіт. – С. 2-3.

Поліщук Я. Магічна сила вогненного слова / Я. Поліщук // Слово правди. – 1989. – 11 березня. – С. 4.

Поліщук Я. Місто предківської слави  / Я. Поліщук // Зміна. – 1989. – 30 листоп. – С. 23.

Поліщук Я. Слава навіки / Я. Поліщук // Зміна. – 1989. – 12 жовт.

Поліщук Я. Століття тому / Я. Поліщук // Червоний прапор [Рівне]. – 1989. – 21 жовт. – С. 4.

Поліщук Я. Сторінки народного літопису / Я. Поліщук // Слово правди. – 1989. – 21 трав. – С. 4.

Поліщук Я. У дитячі любі роки / Я. Поліщук // Радянський прапор. – 1989. - 2 груд. – С. 5, 8.

Поліщук Я. У «лісі людей» / Я. Поліщук // Червоний прапор [Рівне]. – 1989. – 14 січ. – С. 4.

1990

Поліщук Я. Філософська поезія Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філолог. Наук / Я. Поліщук. – Київ : КДПІ ім. О. М. Горького, 1990. – 24 с.

***

Поліщук Я. Загальнолюдські гуманістичні ідеї Лесі Українки та їх виховний потенціал / Я. Поліщук // Формування і становлення сучасного вчителя : тези наук.-методичної конф. – Рівне : РДПІ, 1990. – С. 55–56.

Поліщук Я. Морально-філософські мотиви лірики Лесі Українки (Проблема страждання і жертви) / Я. Поліщук. – Рівне : РДПІ, 1990. – 27 с.

Поліщук Я. Трансцендентне у художній свідомості Лесі Українки (До проблеми генези українського авангарду) / Я. Поліщук // Поэзия русского и украинского авангарда : тезисы Всесоюз. науч. конф. – Херсон : ХГПИ, 1990. – С. 109111.

***

Поліщук Я. Історик у краю славної історії  / Я. Поліщук // Зміна. – 1990. – 27 січ. – С. 5.

Поліщук Я. Листи Миколи Костомарова / Я. Поліщук // Зміна. – 1990. – 3 лют. – С. 23; 10 лют. – С. 6; 24 лют. – С. 6.

Поліщук Я. Літописна столиця Погоринського краю / Я. Поліщук // Слово правди. – 1990. – 13 квіт. – С. 3.

Поліщук Я. Про правило геральдики в лінгвістиці та ще дещо / Я. Поліщук // Зміна. – 1990. – 16 черв. – С. 6.

Поліщук Я. «Я була малою горда...» / Я. Поліщук // Радянська Житомирщина. – 1990. – 4 серп. – С. 3.

1991

Поліщук Я. Культурні традиції Волині як фактор генези українського козацтва / Я.  Поліщук // Берестецькій битві-340 років : тези ІІ республік. наук.-теорет.конф., 15 черв. 1991 р. / упоряд. В. Й. Сидорук, І. Г. Пащук, В. О. Лящук, С. І. Шевчук, О. С. Масний. – Рівне : ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. – С. 2225.

Поліщук Я. Осмислення Волині як етнокультурного комплексу / Я. Поліщук // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези регіон. наук.-практ. конф. – Рівне : Укр. фонд культури, 1991. – С. 5558.

Поліщук Я. Трансцендентне у художній свідомості Лесі Українки / Я. Поліщук // Леся Українка : Особистість. Творчість. Доля : тези доп. та повідомлень на міжвузівській наук.-методичній конф. – Луцьк : ЛДПІ – ЛДУ – ВОІУВ, 1991. – С. 1416.

***

Поліщук Я. Волинська Антантида історії / Я. Поліщук // Рівне. – 1991. – 6 квіт. – С. 5.

Поліщук Я. Невідома Леся Українка / Я. Поліщук // Рівне. – 1991. – 23 лютого. – С. 4.

Поліщук Я. Пересопниця: місто літописної історії / Я. Поліщук // Рівне. – 1991. – 19 січ. – С. 6.

Поліщук Я. Першокнига / Я. Поліщук // Рівне. – 1991. – 6 трав. – С. 5.

Поліщук Я. Чи були князі Острозькі росіянами? / Я. Поліщук // Рівне. – 1991. – 12 січ. – С. 6.

1992

Поліщук Я. Арсеній Мацієвич у дослідженнях Івана Огієнка / Я. Поліщук // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження : тези доп. наук.-теоретичної конф. – Кам’янець-Подільський : КПДПІ, 1992. – С. 27–28.

Поліщук Я. Дипломатія Адама Киселя : альтернатива війни / Я. Поліщук // Берестецька битва в історії України : тези II республіканської наук. конф. – Рівне : УТОПІК, 1992. – С. 6–9.

Поліщук Я. Драматургія Миколи Куліша і Лесі Українки (до проблеми спадкоємності літературних традицій) / Я. Поліщук // Микола Куліш : тези наук. конф. до 100-річчя з дня народж. – Херсон : ХДПІ – ХОУНБ, 1992. – С. 32–34.

Поліщук Я. Літературне краєзнавство Рівненщини: проблеми організації літературно-краєзнавчої роботи у школі / Я. Поліщук // Національне відродження в умовах оновленої України... : тези та мат. обл. наук.-практ. конф. – Рівне : РОІУПК, 1992. – С. 16–19.

Поліщук Я. Місія Онисима Радишевського / Я. Поліщук // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези II регіон. наук.-практ. конф. – Рівне : УФК, 1992. – С. 1719.

Поліщук Я. Пересопницьке Євангеліє як феномен української духовної культури / Я. Поліщук // Першокнига : зб. наук. дослідж. – Рівне : Світоч, 1992. – С. 2637.

***

Поліщук Я. Вибір Івана Мазепи: Волинська сторінка біографії великого гетьмана / Я. Поліщук // Рівне. – 1992. – 4 квіт. – С. 4.

Поліщук Я. Наш першодрукар / Я. Поліщук // Рівне. – 1992. – 18 січ. – С. 5.

Поліщук Я. Поезія мужності і молитви / Я. Поліщук // Рівне. – 1992. – 8 лют. – С. 4.

Поліщук Я. Поет епохи кінцесвітнього  / Я. Поліщук // Рівне. – 1992. – 1 груд. – С. 5.

Поліщук Я. Серед найісторичнішої і найглибшої української країни / Я. Поліщук // Рівне. – 1992. – 8 трав. – С. 4–5.

Поліщук Я. Створивши книгу нашого буття  / Я. Поліщук // Вечірній Київ. – 1992. – 7 трав. – С. 3.

Поліщук Я. Учений-патріот / Я. Поліщук  // Вісті Рівненщини. – 1992. – 16 трав. – С. 5.

Поліщук Я. Чутки. Про Волинь – у Канаді / Я. Поліщук // Рівне. – 1992. – 1 грудня. – С. 5.

1993

Поліщук Я. Література рідного краю. Нариси з літературного краєзнавства Рівненщини / Я. Поліщук. – Рівне : Азалія, 1993. – 80 с.

***

Поліщук Я. Високий талант Оксани Лятуринської / Я. Поліщук // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 рік. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 26–30.

Поліщук Я. Місія Онисима Радишевського / Я. Поліщук // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 110–112.

Поліщук Я. Обереги при дорогах / Я. Поліщук // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 143145.

Поліщук Я. Учитель гімназії Микола Костомаров / Я. Поліщук // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 135138.

Поліщук Я. Філософія України / Я. Поліщук // Волинські дороги Уласа Самчука : зб. наук. пр. / упор. Я. Поліщук. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 6170.

***

Поліщук Я. Жінки і наш край / Я. Поліщук  // Рівне. – 1993. – 6 лют. – С. 4.

Поліщук Я. Княжі й монаші подвиги Федора Острозького / Я. Поліщук // Рівне. – 1993. – 6 лют. – С. 4.

Поліщук Я. Князів спадкоємець / Я. Поліщук // Молодь України. – 1993. – 5 лют. – С. 4.

1994

Поліщук Я. Євген Маланюк і Волинь / Я. Поліщук // Велика Волинь : минуле й сучасне : (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, 1994. – С. 499502.

Поліщук Я. Історія України в образах Антона Чекмановського / Я. Поліщук // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези V наук.-теоретич. конф. – Рівне : Облстатуправління, 1994. – С. 4850.

Поліщук Я. Самчуків монументалізм / Я. Поліщук // Улас Самчук. До 90-річчя від дня народження письменника. – Рівне : Азалія, 1994. – С. 45.

***

Поліщук Я. Берегиня нашого міста / Я. Поліщук // Сім днів [Рівне]. – 1994. – 10-16 трав. – С. 2.

Поліщук Я. «Волинське» Євгена Маланюка / Я. Поліщук  // Сім днів [Рівне]. – 1994. – 17 лютого. – С. 10.

Поліщук Я. Вулиця, що починається від замку / Я. Поліщук  // Сім днів [Рівне]. – 1994. – 25–31 січ. – С. 10.

Поліщук Я. Забутий феномен / Я. Поліщук // Слово Просвіти. – Київ, 1994. – № 2.

Поліщук Я. З років і віків Антона Нивинського / Я. Поліщук  // Сім днів [Рівне]. – 1994. – 11-17 січ. – С. 10.

Поліщук Я. Шлях до вершин / Я. Поліщук // Сім днів [Рівне]. – 1994. – 1-7 лют. – С. 2.

Поліщук Я. Що увічнюємо, панове? / Я. Поліщук  // Сім днів [Рівне]. – 1994. – 1016 трав. – С. 45.

Поліщук Я. «Я була малою горда...» З дитячих років Лесі Українки / Я. Поліщук // Сім днів [Рівне]. – 1994. – 26 лип. – 2 черв. – С. 9.

1996

Поліщук Я. В орбіті Кобзаревого слова / Я. Поліщук // Шевченкові верстви : Твори літераторів, краєзнавців та митців Рівненщини, присвячені Великому Кобзареві. – Рівне : Азалія, 1996. – С. 914.

Поліщук Я. Крізь цикуту заборон / Я. Поліщук // Шевченкові верстви : Твори літераторів, краєзнавців та митців Рівненщини, присвячені Великому Кобзареві. – Рівне : Азалія, 1996. – С. 5762.

Поліщук Я. Мистецькі світи Оксани Лятуринської / Я. Поліщук // Українська культура. – 1996. – № 3. – С. 13–14.

Поліщук Я. Оксана Лятуринська: апологія Коляди / Я. Поліщук / Слов’янський фольклорний фестиваль «Коляда»... : зб. матеріалів і тез. – Рівне, 1996. – С. 24–39.

Поліщук Я. Поміж законом і благодаттю: християнські вартості та пошуки «нового культу» в позарядянській українській літературі 1930-х років / Я. Поліщук // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Острог : Острозька Академія, 1996. – Кн. 2. – С. 62–68.

1997

Поліщук Я. Спогади й образи Волині у поезії Євгена Маланюка / Я. Поліщук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Ліста, 1997. – Вип. 2. – С. 65–67.

***

Поліщук Я. Знані у світі, але невідомі у Рівному / Я. Поліщук // Експрес. – 1997. – № 8. – С. 20.

Поліщук Я. З погляду «сірого волиняка» / Я. Поліщук // Вісті Рівненщини. – 1997. – 7 квіт. – С. 4.

Поліщук Я. Нестор українського перекладацтва / Я. Поліщук // Сім днів [Рівне]. – 1997. – 6 груд. – С. 7.

Поліщук Я. Рівне молодше на 150 літ? / Я. Поліщук // Експрес. – 1997. – № 11. – С. 20.

1998

Поліщук Я. Analogia entis, або Середньовічна опозиція сакрального і профанного / Я. Поліщук // «Камінний господар» Лесі Українки та феномен середньовіччя : зб. наук. пр. / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. – Рівне : Перспектива, 1998. – С. 5066.

Поліщук Я. Візія Апокаліпси / Я. Поліщук // «Кассандра» Лесі Українки і європейський модерн : зб. наук. пр. / за ред. А. Криловця та Я. Поліщука. – Острог : Острозька Академія, 1998. – С. 3759.

Поліщук Я. Стилізація чи реінтерпретація середньовічної теми (драма Лесі Українки «Камінний господар») / Я. Поліщук // Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний і методичний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Відлуння, 1998. – С. 4751.

1999

Поліщук Я. Проблеми синтезу і образотворення Лесі Українки / Я. Поліщук // Філологічні студії. – Луцьк. – 1999. – № 4. – С. 5765.

***

Поліщук Я. Рівненська гімназія: сторінки історії / Я. Поліщук // Сім днів. – 1999. – 24 верес. – С. 8 ; 8 жовт. – С. 8; 15 жовт. – С. 8.

2000

Поліщук Я. Від романтики Волині до образу духовної України: іпостасі Батьківщини в осмисленні Уласа Самчука / Я. Поліщук // Українська мова та література. – 2000. – Ч. 5. – С. 14.

Поліщук Я. «Лісова пісня» Лесі Українки: неопоганство і семантика міфу / Я. Поліщук // Дивослово. – 2000. – № 3. – С. 27.

Поліщук Я. Проблема синтезу в системі образотворення Лесі Українки (символізм, неоромантизм, неокласицизм) / Я. Поліщук // IV Міжн. конгрес україністів. Літературознавство. – Київ : Обереги, 2000. – Кн. 1. – С. 546554.

Поліщук Я. Самостріли: проблема культурної спадщини / Я. Поліщук // Корцю – 850 : наук. зб. матеріалів і тез. – Рівне ; Корець : Волин. обереги, 2000. – С. 8896.

Поліщук Я. Славилось Дубно ярмарками (про лубенські контракти) / Я. Поліщук // Дубно і світ : міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю міста Дубна. – Дубно, 2000. – С. 1314.

***

Поліщук Я. Феномен Грицька Чубая / Я. Поліщук // Дивослово. – 2000. – №7. – С. 1316.

2001

Поліщук Я. Контекст традиції і трагедійний жанр Лесі Українки/ Я. Поліщук // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – Житомир, 2001. – Вип. 7 – С. 112117.

Поліщук Я. Contra spem spero, або Дещо про морально-психологічні засади творчості Олени Пчілки та Лесі Українки / Поліщук Я. // Вічні Берегині України : наук. пр. й розвідки... – Новоград-Волинський : НОВОград, 2001. – С. 121125.

***

Поліщук Я. Ранній Чубай / Я. Поліщук // Вісті Рівненщини. – 2001. – 28 лют. – С. 3.

2002

Поліщук Я. Від правди до істини Шевченка [післямова] / Я. Поліщук // Барка В. Правда Кобзаря. Репринтне вид. / В. Барка – Рівне : Просвіта, 2002. – С. 295312.

Поліщук Я. Казімєж Пшерва-Тетмаєр: відлуння в українській літературі / Я. Поліщук // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze / pod red. prof. S. Kozaka. – Z. 13-14. – Warszawa, 2002. – S. 344353.

Поліщук Я. Розквіт та упадок Рівненської гімназії / Я. Поліщук // Погорина. – 2002. – Вип. 4. – С. 9599.

Поліщук Я. Сто років самотності і самопосвяти. До 100-річчя «Одержимої» Лесі Українки / Я. Поліщук // Український Альманах 2002. – Варшава : Тирса, 2002. – С. 239243.

***

Поліщук Я. Тарас Бульба – знайомий і незнайомий / Я. Поліщук // ОГО. – 2002. – 21 черв. – С. 10.

2003

Поліщук Я. Світ міфу в поетиці Оксани Лятуринської / Я. Поліщук // Українська мова та література. – 2003. – Ч. 10. – С. 2026.

2004

Поліщук Я. Народна пам'ять, національний міф та ідеологічна програма повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба» / Я. Поліщук // Фольклористичні зошити / за ред. В. Давидюка. – Вип. 7. – Луцьк, 2004. – С. 8194.

Поліщук Я. Три інтерпретаційні парадигми «Тараса Бульби». Повість Миколи Гоголя в оцінці російської, української та польської критики / Я. Поліщук // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. / відпов ред. і упор. Г. Самойленко. – Вип. 24. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – С. 2748.

***

Поліщук Я. Формули ідентичності Уласа Самчука та тлі доби / Я. Поліщук // Дивослово. – 2004. – № 7. – С. 2629.

2005

Поліщук Я. Дух у вимірах Митрополита Іларіона / Я. Поліщук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях... – 2005. – № 5. – С. 156159.

Поліщук Я. «Кобзар» Тараса Шевченка в інтерпретації Василя Барки / Я. Поліщук // Наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. ун-ту. Філологічні науки. – Вип. 9. – Камянець-Подільський : Оіум, 2005. – С. 114128.

***

Поліщук Я. Драматургія Лесі Українки: втілення трагічного / Я. Поліщук // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 52–56.

2007

Поліщук Я. Леся Українка в оцінці Ігоря Костецького / Я. Поліщук // Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 т. – Т. 2. – Житомир, 2007. – С. 92–100.

Поліщук Я. Tragikos як естетична якість драматургії Лесі Українки / Я. Поліщук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. – Т. 4, кн. 1. – Луцьк : Вежа, 2007. – С. 33–45.

***

Поліщук Я. Формули ідентичності Уласа Самчука на тлі доби / Я. Поліщук // Слово і Час. – 2007. – № 6. – С. 2532.

2008

Поліщук Я. Великодньо-дубенська мандрівка Миколи Костомарова / Я. Поліщук // Історико-культурна спадщина Дубна : правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створ. Держ. історико-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 3840.

Поліщук Я. Трагічна муза Зузанни Ґінчанки / Я. Поліщук // Погорина. – 2008. – № 4/5. – С. 188189.

2009

Поліщук Я. Рівне. Мандрівка крізь віки : нариси історії міста. – вид. 2-е, доп. і перероб. – Рівне : Волин. Обереги, 2009. – 300 с.

***

Поліщук Я. Віртуоз графіки / Я. Поліщук // Погорина. – 2009. – Вип. 8/9. – С. 380382.

Поліщук Я. Леся Українка у критиці Ігоря Костецького / Я. Поліщук // Леся Українка: доба і творчість : зб. наук. ст. і матеріалів. – Том 3. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2009. – С. 174185.

Поліщук Я. Острогіана Митрополита Іларіона / Я. Поліщук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Вип. VI. – Камянець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – С. 139144. – (Історична та філологічна).

Поліщук Я. Самчукова публіцистика. Невже без цензури? (рец. : Документ доби. Публіцистика Уласа Самчука 1941-1943. / упор. А. Живюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2008 / Я. Поліщук // ЛітАкцент : альм. – Київ : Темпора, 2009. – С. 280285.

2011

Поліщук Я. Пересопницьке Євангеліє як феномен української духовної культури: (із кн. «Першокнига», 25-37) / Я. Поліщук // Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / упоряд. : В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – С. 103110.

Поліщук Я. Рівне / Я. Поліщук // Пересопниця. Рівненський край: історія та культура / упор. : В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – С. 256–258.

Поліщук Я. Світло Першокниги / Я. Поліщук // Пересопницьке Євангеліє : покажчик документальних джерел / [Рівненська держ. обл. бібліотека; уклад. : Н. Кожан, Л. Малишева]. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – С. 6–11.

***

Поліщук Я. Сценарії та реалії: коментар до ювілею в Пересопниці : [Електронний ресурс] // Річ (Львів). – 2011. – 7 черв. 

2012

Шкода праці : [Електронний ресурс] // Літературна Україна. – 2012. – № 42 (1 листоп.). – С. 4–5.

2013

Поліщук Я. «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму / Я. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 1. – С. 142–146.

Поліщук Я. Шлях до асиміляції чи європейська перспектива? Публіцистика Івана Нечуя-Левицького в сучасній оцінці / Я. Поліщук. // Синопсис: текст, контекст, медіа. 2013. № 34.

2014

Поліщук Я. Славістичні амбіції Михайла Драй-Хмари / Я. Поліщук // Філологічні семінари. – 2014. – Вип. 17. – С. 60–68. 

2015

Поліщук Я. Література майданного гарту / Я. Поліщук // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. 2015. № 6. С. 172176. 

Поліщук Я. Поезія Лесі Українки в орбіті міфу (рецензія на монографію: Левченко Г. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Левченко. – Київ : Академвидав, 2013. – 332 с. – Серія :Монограф / Я. Поліщук. // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2015. – № 2.

2016

Поліщук Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону / Я. Поліщук // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 16–25. 

2017

Поліщук Я. Карнавалізація літературного життя в радянському тоталітаризмі / Я. Поліщук // Сучасні літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 14. – С. 343–353. 

Поліщук Я. Пристрасть і мудрість Зузанни Ґінчанки / Я. Поліщук // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 38–47. 

2018

Поліщук Я. О. Візуалізація художнього образу в малій прозі Михайла Коцюбинського / Я. О. Поліщук // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 4. – С. 188–190. 

Поліщук Я. О. Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса / Я. О. Поліщук // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 3–12. 

Поліщук Я. О. Поколіннєва модель шістдесятництва: культ чи дискредитація / Я. О. Поліщук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 67(2). – С. 68–78. 

2019

Поліщук Я. О. Дискусійність та вичерпаність постмодерністського проекту / Я. О. Поліщук // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 22–29. 

2020

Поліщук Я. О. Українська мрія про вічне місто / Я. О. Поліщук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31(70), № 1(3). – С. 207–212. 

2022-02-21