Дослідники Великої Волині


Підлужна Ольга Вячеславівна

Підлужна Ольга Вячеславівна – виконавчий директор радіо «Лютер», директорка бібліотеки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені С. Дем’янчука, здобувач Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

Список основних опублікованих праць

2012

Підлужна О. В. Нарис історії Корнинської громади церкви християн віри євангельської в Рівненському районі (1921–1989 рр.) / О. Підлужна, М. Головерса. – Рівне : ДМ, 2012. – 117 с.

2014

Підлужна О. В. Джерела вивчення становлення та розвитку діяльності п’ятидесятницьких громад асамблеї церков Божих на Волині / О. В. Підлужна // Наукові записки НУ «Острозька академія» / відп. ред. С. І. Жилюк. – Острог : НУ «Острозька академія», 2014. – С. 131–141.

2016

Підлужна О. Інтерактивна мапа «Православ'я в Україні: крок за кроком» як дієвий інструмент місійної діяльності Церкви / О. Підлужна // Історія та сучасність православ’я на Волині : матеріали VII наук.-практ. конф., 8 листоп. 2016 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духовна семінарія. Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2016. С. 182183.

2017

Підлужна О. В. Документальні джерела історії п’ятидесятницьких громад Волині / О. Підлужна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / голов. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : РДГУ , 2017. Вип. 29 . С. 231236.

2018

Підлужна О. В. Становлення вітчизняного Пятидесятництва: від секти до Української церкви ХВЄ / О. Підлужна // Реформація та поширення протестантизму на Волині : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. М. Луцьк, 2627 жовтня 2017 р. / за наук. ред. М. П. Костюка. Луцьк : Твердиня, 2018. С. 7394.

***

Коваль Д. Християни віри євангельської Володимирецького району Рівненської області: становлення та розвиток (1920–1988 рр.) : монографія / Д. Коваль ; за заг. ред. О. Підлужної. – Рівне : Дятлик М. С., 2018. – 584 с.

2022-02-21