Читальна зала


Давидюк Р. П. Проурядова діяльність українських політичних емігрантів у Волинському воєводстві в першій половині 20-х років ХХ століття

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2017

Давидюк Р. П. Проурядова діяльність українських політичних емігрантів у Волинському воєводстві в першій половині 20-х років ХХ століття / Р. П. Давидюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювілейний зб. на пошану М. Литвина : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29. – С. 387–396.

Анотація: Охарактеризовано передумови появи українських проурядових політичних партій на території Волинського воєводства, ініційованих політемігрантами УНР у першій половині 20-х років ХХ ст. Проаналізовано їхні програмні засади, специфіку діяльності, показано залежність від польської влади, доведено незатребуваність угодовської ідеї серед місцевого населення регіону.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-06-13
Переглянути документ
Завантажити