Читальна зала


Луцька замкова книга 1560–1561 рр.

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю , Мови і діалекти

Мова документу: українська

Рік видання: 2013

Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / Інститут української мови НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Центральний державний історичний архів України, м. Київ ; підгот. В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013. — 733 с. –(Пам’ятки української мови) (Серія актових документів і грамот).

Анотація: У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ. Фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями.

ЗМІСТ

ДО ЧИТАЧА. – С. 6.

СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ. – С. 8.

ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 рр. ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО, РУСЬКОГО І ЖЕМАЙТІЙСЬКОГО (Володимир Поліщук). – С. 9.

ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 рр. ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ «РУСЬКОЇ» МОВИ ВКЛ СЕРЕДИНИ XVI ст. У ЇЇ ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОМУ ВАРІАНТІ (Віктор Мойсієнко) . – С. 64.

ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560–1561 рр. ТРАНСЛІТЕРОВАНИЙ ТЕКСТ. – С. 149.

ОПИС СПРАВ. – С. 508.

ДОДАТКИ. – С. 567.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ РАНІШЕ ЗАПИСІВ ЛУЦЬКОЇ ЗАМКОВОЇ КНИГИ. – С. 568.

НАЗВИ ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТ ТА ЇХ ДАТУВАННЯ. – С. 570.

СЛОВА ПІД ТИТЛАМИ ТА СКОРОЧЕННЯ, ВЖИВАНІ В ТЕКСТІ. – С. 576.

УРЯДНИКИ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ 1560 – 1561 рр. – С. 577.

ІЛЮСТРАЦІЇ. – С. 584.

ПОКАЖЧИКИ. – С. 613.

ПОКАЖЧИК СЛІВ ТА СЛОВОФОРМ. – С. 613.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК. – С. 666.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК. – С. 718.

Джерело: Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

2023-06-07
Переглянути документ
Завантажити