Читальна зала


Петрович В. Організація державних органів влади Волинського воєводства та міста Луцька ХV – 60-х рр. ХVІ ст.

Розділ: Суспільно-політичне життя краю , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Петрович В. Організація державних органів влади Волинського воєводства та міста Луцька ХV – 60-х рр. ХVІ ст. / В. Петрович // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 9–15.

Анотація: За даними писемних джерел та архівних матеріалів у статті визначено найвищі посади Волинського воєводства та міста Луцька за часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. З’ясовано статус і функціональні обов’язки воєвод і старост як найвищих представників королівської влади на місцях та війта як одного з найвищих представників міського самоврядування. Проаналізовано їхні стосунки з мешканцями міста Луцька – адміністративної столиці Волинського воєводства.

Джерело: Інститут історії України НАН України

2023-06-05
Переглянути документ
Завантажити