Дослідники Великої Волині


Крашевський Юзеф Ігнацій

Крашевський Юзеф Ігнаційпольський письменник, публіцист, видавець, історик, філософ, польський та український громадський і політичний діяч, найбільш плідний автор в історії польської літератури

Юзеф Ігнацій Крашевський народився у 1812 році у Варшаві в багатодітній родині. Навчався у Віленському університеті, вивчав літературу. Під час навчання заснував товариство «Мислителі», що мало літературне спрямування. Був пов’язаний з подіями 1830 р., заарештований, але завдяки клопотанню родини, його звільнили у 1832 р. Після звільнення зацікавився історією Литви, тому крім літературних занять (перші повісті видав у Вільні в 1831-1833 рр.), займався вивченням історичних джерел. Продовжував збирати матеріали до історії Вільна і в 1834 р., коли жив на Волині у Городці в маєтку відомого колекціонера А. Урбановського, користуючись його багатою бібліотекою. У 1835 р. завершив написання першого тому історії Вільна. Перебуваючи на Волині, в Луцькому повіті, інтенсивно займався літературною працею. Виїжджав до Городця, продовжував там працювати в бібліотеці. У 1838 р. одружився з родичкою Урбановських Софією Воронич. Як письменник співпрацював із часописами «Tygodnik Petersburski», «Gazeta Warszawska», у Вільні видавав журнал «Athenaeum».

Жив у Житомирі з 1853 р., відігравав важливу роль в громадському та культурному житті міста: очолив Шляхетський клуб, був художнім директором театру Волинської шляхти, а у 1856 р. його було обрано почесним попечителем Житомирської гімназії.

Довгий час письменник перебував на Волині. Цей період відображений ним в повісті «Волинські вечори» (1859 р.). Крашевський кілька разів виїжджав до Варшави, Києва, щорічно до Дубна, лікувався в Одесі. Також були поїздки до родини на Підляшшя. Ці подорожі відображені в «Спогадах Полісся, Волині й Литви» (1840 р.), «Картинах з життя й подорожей» (1842 р.). У «Спогадах Одеси, Єдиссана і Буджака: Щоденник поїздки в 1843 році» (1845-1846 рр.) залишив відомості про Поділля, про ті місцевості, де пролягав його шлях: Літин, Новокостянтинів, Тульчин, Чечельник, Балту та ін. Крашевський подав опис архітектурних споруд, пейзажів краю та одягу подільських селян.

З 1858 р. Юзеф Крашевський став членом Волинського губернського дворянського комітету, був прибічником розкріпачення селян, через це мав конфлікти з місцевою шляхтою. У часописі «Gazeta Warszawska» критикував поміщиків, тим самим налаштовуючи їх проти себе. До 1863 року жив у Варшаві, але вимушений був виїхати до Дрездена, оскільки охоплений загальним піднесенням, співчував польському повстанню. У Дрездені мав власну друкарню, яка видавала польські праці, намагався підтримувати тісний зв’язок із Польщею. Співредагував журнал «Ojczyzna», видавав часописи. У 1879 р. до 50-річчя творчої діяльності, Крашевський отримав титул почесного доктора Краківського та Львівського університетів, став одним із почесних голів Міжнародного літературно-мистецького товариства. У 1882 р. заснував просвітницьку організацію «Мацєж польська» у Львові. Через рік був заарештований за звинуваченням у співпраці з французькою розвідкою та засуджений до ув’язнення.

Помер в 1887 р. в Женеві, похований у Кракові.

Список основних опублікованих праць

1881

Kraszewski J. I. Łisty do rodziny / J. I Kraszewski. – T. 1/2. Kraków–Warszawa, 1981–1993.

1890

Kraszewski J. I. Wybór pism / J. I Kraszewski. – Warszawa, 1890.

1915

Крашевский Ю. И. Собрание сочинений / Ю. И. Крашевский / под ред. И. И. Ясинского (Максима Белинского). С портретом автора и критико-биографическим очерком П. В. Быкова. – Санкт-Петербург : Изд. П. П. Сойкина, 1915.

1956

Крашевський Ю. И. Остап Бондарчук : повесть / Ю. И. Крашевский ; пер. с пол. Москва : Гослитиздат, 1956. 347 с.

Крашевський Ю. И. Старое предание : роман из жизни ІХ века / Ю. И. Крашевский ; пер. с пол. Е. Рифтиной ; предисл. И. Горского. Москва : Гослитиздат, 1956. 395 с.

1958

Крашевський Ю. И. История колышка в плетне, составленная и записанная по достоверным источникам / Ю. И. Крашевский ; [пер. с пол.[ . Москва : Гослитиздат, 1958. 103 с.

Kraszewski J. I. Cykl powieści historycznych / J. I Kraszewski. T. 1/29. – Warszawa, 1958–63.

1964

Крашевський Ю. І. Прадавня легенда : роман з життя у ІХ столітті / Ю. І. Крашевський ; пер. з пол. В. Струтинського ; післям. В. П. Ведіної. Львів : Каменяр, 1964. 404 с.

1967

Крашевський Ю.-І. Хата за селом / Ю. І. Крашевський ; пер. П. Погребної ; післям. В. Вєдіної. Київ : Дніпро, 1967. 315 с.

1971

Крашевський Ю. И. Графиня Козель : роман / Ю. И. Крашевський. Москва : Худож. лит., 1971. 334 с.

1979

Крашевський Ю. І. Повісті / Ю. І. Крашевський ; пер. з пол. В. Іваниченко. Київ : Дніпро, 1979. 427 с.

1980

Крашевский Ю. И. Брюль / Ю. И. Крашевський. – Москва : Худож. лит., 1980. – 320 с.

1985

Kraszewski J. I. Wspomnienia Wolynia, Polesia I Litwy / J. I Kraszewski. Warszawa : Ludowa Spotoliena Wydawnicza, 1985. 383 s.

1987

Крашевський Ю. И. Дневник Серафимы : романы / Ю. И. Крашевский ; пер. с пол. Ю. И. Крашевский ; [предисл. А. Липатова]. Москва : Худож. лит., 1987. 588 с.

1996

Крашевский Ю. И. Собрание сочинений: В 10 т. / Ю. И. Крашевський. Москва : Терра, 1996.

2002

Крашевський Ю. І. Цвіт папороті : казка / Крашевський Ю. І. ; пер. з пол. В. Т. Звенигородського. Львів : Каменяр, 2002. 35 с.

2005

Крашевський Ю. І. Спогади про Волинь, Полісся і Литву / Ю. І. Крашевський ; пер. О. Шалагінова ; прим. С. Буркота, О. Шалагінова // Волинь : всеукр. суп.-політ. літ.-мист. часоп. Луцьк, 2005. Ч. 7. С. 5396.

2006

Крашевський Ю. Осада Серницька / Ю. Крашевський // Західне Полісся : історія та культура : матеріали краєзнавчої конф., присвяч. 60-літтю утвор. Зарічненського р-ну та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. – Рівне : Зень О., 2006. – С. 284–288.

2012

Крашевський Ю. Волинь / Ю.  Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 212–224.

Крашевський Ю. Господарство [Полісся у 19 ст.] / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 7279.  

Крашевський Ю. Замки-Спогади / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю.Крашевський. - Луцьк : Твердиня, 2012. С. 137145.

Крашевський Ю. Корчми – Жиди - Дороги / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю.Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 130136.

Крашевський Ю. Луцьк [Волинської області] – Історія цього міста – Вітовт / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 162–211.

Крашевський Ю. Млинів, Дубно / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 225–240.

Крашевський Ю. Осова Фелінського / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 28–37.

Крашевський Ю. Пінськ і Пінське Полісся / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 97–129.

Крашевський Ю. Поліські ліси / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 63–72.

Крашевський Ю. Селяни / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 146155.

Крашевський Ю. Серницька осада / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 4755.

Крашевський Ю. Славута / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 158161.

Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви  / Ю. Крашевський ; пер. з пол. та прим. В. В. Шабаровського. Луцьк : Твердиня, 2012. 244 с.

Крашевський Ю. Степань / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 38–46.  

Крашевський Ю. Стир і Горинь / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 20–27.

***

Крашевський Ю. Через Полісся на Волинь / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 8088.

Крашевський Ю. Чорторийськ Оконськ / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 5662.

Крашевський Ю. Ярмарок в Янівці / Ю. Крашевський // Крашевський Ю. Спогади з Полісся, Волині і Литви / Ю. Крашевський. Луцьк : Твердиня, 2012. С. 1019.

2013

Крашевський Ю. Через Полісся на Волинь : уривок з книги «Спогади з Полісся, Волині і Литви» / Ю. Крашевський // Надслуч. вісник. 2013. 17 груд. С. 4

2022-02-17