Читальна зала


Кулаковський П. Волиняни у структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.)

Розділ: Релігія , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2017

Кулаковський П. Волиняни у структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / П. Кулаковський // Ukraina Lithuanica. - 2017. - Т. 4. - С. 171

Анотація:

Простежено роль і участь вихідців з Волині у формуванні структур Унійної церкви на землях Великого князівства Литовського. Передумовами цього виступали, з одного боку, тісні культурні і релігійні стосунки між Волинню і землями Князівства, що склалися до Люблінської унії, а з іншого боку – невідповідність адміністративного поділу Церков, й Унійної в тому числі, територіально-адміністративному поділу Речі Посполитої й, навіть, неврахування кордонів між двома суб’єктами цієї держави – Короною і Литвою. На території обох частин Речі Посполитої поширювали свою юрисдикцію Київська і Смоленська архієпархії, Володимирсько-Берестейська єпархія. Додатковим чинником укорінення волинян в структурах Унійної церкви на території Князівства стало зосередження в останньому освітніх закладів і впливових монастирів цієї церкви, де висвячувалися й вихідці з Волині. У статті встановлено, що Волинь в єпархіях і архиєпархіях Великого князівства Литовського впродовж досліджуваного періоду була представлена як вихідцями з міщанського середовища (полоцький архієпископ Йосафат Кунцевич), так і представниками шляхетського соціуму (володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький, пінський і турівський єпископ Пахомій Война Оранський, кобринський архімандрит Павло Овлочимський та ін.).

 

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-06-02
Переглянути документ