Читальна зала


Блануца А.В. Соціально-станова зумовленість шляхетських наїздів на Волині у другій половині XVI ст.

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2003

Блануца А.В. Соціально-станова зумовленість шляхетських наїздів на Волині у другій половині XVI ст. / А.В. Блануца // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 103-111

Анотація:

Актові книги Волинського воєводства другої половини ХѴІ ст. містять велику кількість документів, які рясніють скаргами про шляхетські наїзди. Водночас ці джерела здебільшого все ще залишаються поза увагою вітчизняних дослідників-медієвістів. Проблематика шляхетських наїздів загалом розглядалася у вітчизняній історіографії побіжно. Із спеціальних праць, присвячених цій темі, можна назвати статтю О. Мальченка, у якій автор зосередився головно на військовому аспекті. Тим часом вивчення специфіки соціальних конфліктів, до яких належали і шляхетські наїзди, дає можливість побачити нові грані у дослідженні соціально-станової природи та ментальної налаштованості ранньомодерного суспільства.

Починаючи з першої половини ХVІ ст., процес формування та розподілу шляхетської земельної власності призвів до зростання приватного світського за рахунок скорочення державного. У другій половині ХVІ ст. відбувався перерозподіл земель всередині корпорації шляхетських землевласників, причому цей процес законодавчо регулювався Литовськими Статутами. Серед найпоширеніших способів набуття землеволодіння були продажі та купівлі, застави, дарування, рідше обміни та оренди. Значних масштабів дістав такий спосіб, як "вибиття із держання" шляхом збройного наїзду.

 

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-06-02
Переглянути документ
Завантажити