Читальна зала


Білоус Н. До історії шляхетського самоврядування у Київському воєводстві: житомирський сеймик 1640 р.

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Білоус Н. До історії шляхетського самоврядування у Київському воєводстві: житомирський сеймик 1640 р. / Н. Білоус // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2018. – Вип. 18. – С. 114–154.

Анотація: У статті детально розглядаються матеріали житомирського сеймику 1640 р.: інструкція послам і петиція від шляхти Київського воєводства на варшавський сейм 1640 р. та ухвала житомирського реляційного сеймику, що відбувся після сейму. Зміст даних матеріалів відображає широкий спектр проблем соціально-політичного й економічного характеру, у розв’язанні яких місцева шляхта була зацікавлена. Документи, що публікуються в «Додатку», розкривають запити місцевої шляхти, дозволяють висвітлити її позиції й погляди щодо важливих державних і локальних проблем, а також реконструювати пов’язану з цим низку подій. Житомирський сеймик справно виконував самоврядні функції. В його діяльності, подібно до інших регіонів Речі Посполитої, провідне місце займали фіскальні питання, які домінували в ухвалах та інструкціях. Київська шляхта позитивно відповідала на королівські легації стосовно державних потреб, зокрема, щодо сплати податків.

Джерело: Інститут історії України НАН України

2023-06-02
Переглянути документ
Завантажити