Читальна зала


Пасемко І. Українознавчий аспект топонімії Галичини, Буковини, Волині і Закарпаття – свідчення автохтонності українського етносу

Розділ: Мови і діалекти , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2003

Пасемко І. Українознавчий аспект топонімії Галичини, Буковини, Волині і Закарпаття – свідчення автохтонності українського етносу / І. Пасемко // Історіографічні дослідження в Україні. – 2003. – 13. – С. 450-460

Анотація:

Пропонована робота результат багаторічних спостережень і узагальнень, наслідок вивчення гідронімів, ойконімів та оронімів багатьох районів Західної України. Таке дослідження з ділянки топоніміки, зокрема Галичини, Буковини, Волині, Закарпаття, навіть суміжних з ними районів у закордонні (Берестейщина; Закерзоння - Лемківщина, Надсяння, Підляшшя, Холмщина; Пряшівщина, Південна Буковина, Марморощина, Задунав'я, Банат, Придністрів'я), хоч як це дивно, стало особливо актуальним в роки української Незалежності, коли антиукраїнським силам, недругам української державності як у межах України, так і поза її кордонами навіть після кількох років самостійності всіляко прагнеться на догоду антиукраїнським силам віднайти відповідні шляхи та аргументи зруйнування всіх підвалин самостійності України як незалежного державного організму в Центрально-Східній Європі. 

Джерело: 

Інститут історії України НАН України

2023-05-30
Переглянути документ
Завантажити