Дослідники Великої Волині


Кожушко Наталія Іллівна

Кожушко Наталія Іллівна – старша наукова співробітниця Рівненського обласного краєзнавчого музею, завідуюча сектором давньої історії, завідуюча відділом історії.

Народилася 11 червня 1954 р. в м. Краматорську Донецької області. У 1961–1962 рр. навчалася в загальноосвітній школі № 22 м. Краматорська, з 1962 по 1970 рр. – в загальноосвітній школі № 89 м. Києва, з 1970 по 1971 рр. – в загальноосвітній школі № 15 м. Рівного. З 1971 по 1976 рр. навчалася на історичному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

З 1976 р. працює у Рівненському обласному краєзнавчому музеї – старшою науковою співробітницею, завідуючою сектором давньої історії, завідуючою відділом історії.

Учасниця археологічних та історико-культурологічних експедицій по обстеженню Рівненської області (с. Муравиця, с. Пересопниця, поле Берестецької битви).

Створила постійно діючі експозиції відділу історії (сектор давньої історії) Рівненського обласного краєзнавчого музею:

- «Старе Рівне»

- «Життя та творчість В. Г. Короленка»

- «Волинські шляхи Т. Шевченка»

Організувала близько п’ятидесяти тимчасових виставкових експозицій.

У Радивилівському районному краєзнавчому музеї створила експозицію відділу давньої історії.

У 2011 р. брала участь в оформленні експозиції Культурно-археологічного центру «Пересопниця» в с. Пересопниця Рівненського району.

Нагороджувалася почесними грамотами Міністерства культури України, обласної Ради Рівненської області, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської міської Ради, Рівненського обласного управління культури і туризму.

Членкиня Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Основні напрямки наукових досліджень

- давня історія;

- Берестецька битва (1651);

- видатні постаті Рівненщини;

- історія освіти Рівненщини.

Список основних опублікованих праць

1991

Кожушко Н. І. Декабристи на Рівненщині / Н. І. Кожушко // Декабристи на Україні : енцикл. довід. – Київ, 1991.

1996

Кожушко Н. І. Діячі революційно-визвольного руху першої чверті ХІХ ст. на території 67 краю / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Рівнен. друк., 1996. – Вип. 1 : 100-річчю музейн. справи на Рівненщині присвяч. – С. 57–66.  

2003

Кожушко Н. І. Берестецька битва 1651 р. : пристенд. проспект до експозиції / Н. І. Кожушко. – Рівне, 2003.

Кожушко Н. І. Короленко і Рівненщина : пристенд. проспект до експозиції / авт. тексту : Н. І. Кожушко, Т. О. Пономарьова. – Рівне, 2003. – 6 с.

Кожушко Н. І. Марія Несвицька – володарка Рівного : [буклет] / Н. І. Кожушко. – Рівне, 2003.

Кожушко Н. І. Рівне – 720 років : іст.-культ. огляд : пристенд. проспект до експозиції. – Рівне, 2003.

2004

Кожушко Н. І. Давня Русь : (з фондової колекції музею) : пристенд. проспект до експозиції / авт. тексту : Н. І. Кожушко, В. Д. Луц, О. В. Морозова, Т. О. Пономарьова. – Рівне, 2004. – 6 с.

2005

Кожушко Н. І. Видатні діячі науки, освіти та культури – уродженці краю / Н. І. Кожушко // Хто є хто? : зб. – Київ, 2005.

Кожушко Н. І. Історія будинку по вул. Драгоманова, 19 мовою архівних матеріалів : (опис архівних фондів) / Н. Кожушко, Л. Леонова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2005. – Вип. 2 : до 165-річчя заснування Рівнен. гімназії. – С. 63–66.

Кожушко Н. І. Царські накази кінця XVIII – першої половини XIX ст. як історичне джерело : (за матеріалами фонд. зб. Рівнен. обл. краєзн. музею) / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3 : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького. – С. 41–48.

2006

Кожушко Н. І. Край у XIVXVI ст. : пристенд. проспект до експозиції / Рівнен. обл. краєзн. музей ; авт. тексту : Н. І. Кожушко, Т. О. Пономарьова, О. Семенович ; фотогр. В. Д. Луца. – Рівне, 2006. – 6 с.  

***

Кожушко Н. І. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища) / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : [присвяч. 100-річчю з часу заснув. першого музею в м. Рівне]. – С. 208–212.

2007

Кожушко Н. І. Георгій Косміаді та рівненські навчальні заклади. 1917–1940 рр. / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2007. – Вип. 5 : [присвяч. 190-річчю від дня народж. М.  І.  Костомарова]. – С. 53–55.

2008

[Документи з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею] / [уклад. : Н. Кожушко, Т. Радюк] // Пам’ять століть : Магдебурзькому праву Дубна – 500 років : наук.-допом. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : П. І. Демчук, Н. М. Кожан ; наук. ред. : Мілясевич І. В. ; ред. : Сахнюк Л. Г. – Рівне, 2008. – 141 с.  

Кожушко Н. І. Особливий представник від уряду Російської імперії (Петро Антонович Косач та Рівненщина) / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2008. – Вип. 6 : [присвяч. 155-річчю від дня народж. В. Г. Короленка]. – С. 46–48.

2009

Кожушко Н. І. Рівненські гімназійні колеги П. О. Куліша / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 7 : [190-річчю від дня народж. П. О. Куліша присвяч.]. – С. 14–21.

2010

Кожушко Н. І. Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Почесні попечителі / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2010. – Вип. 8 : [140-річчю від дня народж. Ф. Р. Штейнгеля присвяч.]. – С. 169–171.

2011

Кожушко Н. І. Звіти про роботу археологічних експедицій в Пересопниці (1974–2009 рр.) / уклад. : Н. І. Кожушко // Пересопницьке Євангеліє : покажч. документ. джерел : до 450-річчя створення Пересопницького Євангелія / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан., Л. М. Малишева ; наук. ред. : І. В. Мілясевич ; ред. : Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – С. 26–30.

Кожушко Н. І. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Вчителі Закону Божого / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 96–99.

2012

Кожушко Н. І. Рівненські знайомі М. В. Лисенка / Н. Кожушко // Микола Лисенко і Рівненщина / ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне, 2012. – С. 17–19.

Кожушко Н. І. Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Викладачі історії реального училища / Н. І. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2012. – Вип. 10 : [до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала]. – С. 86–89.

2014

Кожушко Н. І. Рівненські колеги по пензлю Т. Г. Шевченка / Н. І. Кожушко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / Рівнен. обл. краєзн. Музей Рівне : Дятлик М. С., 2014. Вип. 12, ч. 1 : матеріали наук. конф. присвяч. 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. С. 140142.

2015

Кожушко Н. І. Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Архітектори / Н. І. Кожушко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / Рівнен. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. О. Булига. Рівне : Дятлик М. С., 2015. Вип. 13, ч. 2 . С. 1924.

2016

Кожушко Н. І. Рівненські вчителі Саймона Сміта / Н. І. Кожушко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. ХІV : матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – С. 13

2022-02-17