Читальна зала


Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків

Розділ: Видатні діячі Волині , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків / В. Ульяновський. – Київ : Простір, 2012. – 1370 с., 40 іл.

Анотація: Книга присвячена знаковій постаті в історії України – князю Василю-Костянтину Острозькому. Автор показує творення князями Острозькими, їх інтелектуальним оточенням та істориками різних поколінь генеалогії роду з ХІІІ ст. “Виписані” портрети предків Василя-Костянтина. Особливо детально висвітлюється життєвий шлях батька героя книги – великого гетьмана литовського Костянтина Івановича Острозького як воїна і полководця, його маєтково-економічна потуга, розглядаються діяльність на користь Церкви, родинні справи гетьмана. Головний герой книги Василь-Костянтин представлений в усі періоди його життя – від дня народження і до смерті. Показані його боротьба за батьків спадок, урядова кар’єра, участь у великій політиці та зв’язки з наймогутнішими родами Русі, Литви і Польщі, роль у міжнародних стосунках. Особливу увагу приділено стосункам Острозького з козаками, Московським царством, молдавськими господарями. Досліджуються система землеволодінь князя, способи накопичення багатств та фінансово-економічна діяльність Острозького в аграрній, урбаністичній та інших сферах. Значне місце відведено інтелектуально-культурницьким проектам Василя-Костянтина та його участі в церковно-релігійному житті. Розглядаються також родинні справи Острозького, уклад приватного життя, діяльність і доля дітей князя. Автор намагається розкрити загадку смерті та поховання Острозького. Текст супроводжується великою кількістю ілюстративного матеріалу.

Зміст

Невловимий князь: творення міфів та пошуки образу. – С. 5.

Ідеологія, політика й наука у студіях Острогіани. – С. 22.

Загадка зникнення родового архіву та потенційні можливості збережених джерел. – С. 52.

Князем народжуються: генеалогічні схеми роду Острозьких в історичних джерелах та працях істориків. – С. 61.

Князі в соціальному полі середньовічної та ранньомодерної “старої Русі”. – С. 64.

Генеалогічні пошуки тривалістю у півтисячоліття. – С. 74.

Особи предків у підмурках Дому Острозьких. – С. 111.

Батькова слава та спадщина. – С. 155.

Герой античного зразка і християнських чеснот. – С. 157.

Напередодні слави. – С. 161.

“Пір і Аннібал”: князь-воїн і полководець. – С. 164.

“Руський Крез”: економічна потужність княжого дому. – С. 219.

“Благочестивий Нума”: Костянтин Острозький у житті Церкви. – С. 241.

Сім’я гетьмана. – С. 267.

“Благая і вічная пам’ять”. – С. 275.

Старший брат і його родина. Дитинство княжича Василя. – С. 295.

Старший брат: проблема стосунків. – С. 297.

Дитячі роки: реконструкція можливого. – С. 336.

Початок боротьби за маєтки Дому Острозьких. – С. 349.

Урядова кар’єра. – С. 389.

Нова “війна домова” за острозьку спадщину. – С. 439.

“Велика політика” в долі та діяльності князя. – С. 501.

У колі політичної еліти двох держав. – С. 503.

Між сходом і Сходом: стосунки з сусідніми державами. – С. 573.

Співпраця і війни з козаками. – С. 613.

Війни за землі з “чужими”. – С. 639.

Володар і владар: маєтки, майно, система господарювання та управління. – С. 703.

Земля і люди. – С. 706.

Міста в господарській системі Острожчини. – С. 739.

Торги і ярмарки як джерело прибутків княжого Дому. – С. 761.

Опіка над чужими маєтками – теж прибуток?. – С. 767.

Гроші та цінності у княжому скарбі. – С. 774.

Інтелектуально-культурна сфера: князь-меценат чи вибагливий магнат?. – С. 781.

Інтелектуальні мотивації та книголюбіє князя. – С. 791.

“Волинські Афіни”: завдання, час, місце, засновники. – С. 794.

Грекоорієнтована Академія? Острожани й сучасники про острозьку школу. – С. 804.

Острозька книжність: програмна чи спонтанна?. – С. 821.

Занепад “Волинських Афін”: вина князя чи відсутність кадрів?. – С. 856.

Дерманський проект. – С. 857.

Релігія і Церква у приватному та публічному житті В.-К. Острозького. – С. 867.

Невидимий світ віри. – С. 869.

Видима церковність. – С. 882.

Віросповідання в родині князя: проблема вибору чи толерантності?. – С. 988

Стосунки з іншими конфесіями. – С. 996.

Унія в теорії та практичних заходах Острозького: pro et contra. – С. 1047

Князь у родинному інтер’єрі та служебному оточенні. – С. 1163.

Резиденції та двір Острозького. – С. 1166.

Родина Василя-Костянтина. – С. 1211.

Смерть Василя-Костянтина Острозького у фізичному та духовному вимірах. – С. 1285.

Як часто і на що хворів Василь-Костянтин Острозький. – С. 1287.

Смерть патріарха: духовний вимір. – С. 1296.

Список скорочень. – С. 1303.

Покажчик імен. – С. 1305.

Джерело: е-бібліотека «Чтиво»

2023-05-26
Переглянути документ
Завантажити