Читальна зала


Шандра В. Епідемії та боротьба з ними в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.)

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Шандра В. Епідемії та боротьба з ними в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / В. Шандра, О. Карліна // Український історичний журнал. – 2020. – № 5. – С. 37–54.

Анотація:

У статті висвітленні питання епідемічної ситуації в «українських ґуберніях» Російської імперії із кінця ХVIII до початку ХХ ст., розгляді заходів органів влади (включно з самоврядними інституціями) щодо подолання пошестей, у тому числі практичного використання наукових напрацювань і санітарно-гігієнічних знань для недопущення спалахів захворюваності. На підставі аналізу історичних джерел і наукової літератури з’ясовано види, часові межі й локалізацію епідемій, а також їх соціально-демографічні наслідки. Відзначено, що в боротьбі з пошестями тривалий час держава віддавала перевагу карантинним методам і значно менше уваги звертала на розвиток мікробіології та епідеміології. Досягнення медицини повільно входили у протиепідемічну практику. Недотримання широким загалом санітарно-гігієнічних норм ускладнювало боротьбу з недугами.

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-05-23
Переглянути документ
Завантажити