Дослідники Великої Волині


Луц Віктор Данилович

Луц Віктор Данилович – завідувач художнього відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею, доцент кафедри архітектури Національного університету водного господарства та природокористування, член Національної Спілки художників України.

Народився 30 грудня 1955 р. в м. Станіслав (тепер м. Івано-Франківськ).

Навчався у середній школі № 2 смт Клевань Рівненського району, середніх школах №1, № 18, № 4 м. Рівнного. У 1972 р. закінчив Рівненську дитячу художню школу (викл. А. Мартиненко). У 1983 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Історія».

З 1976 по 1981 рр. працював робітником на Рівненському заводі високовольтної апаратури. З 1981 р. працює у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Завідувач художнім відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Експозиційна робота: створено експозицію волинського іконопису XVII-ХІХ ст. та станкового малярства у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. У 1984 р. привезена до Рівненського обласного краєзнавчого музею одна з найстаріших українських ікон «Богородиця Одигітрія» (ХІІІ ст.) з с. Дорогобуж Гощанського району Рівненської області.

Займається художнім оформленням та дизайном книг, буклетів, листівок та ін.

Викладач культурологічних та мистецтвознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах м. Рівного (Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, Національний університет водного господарства та природокористування).

Член Національної спілки художників України (2000 р.).

Основні напрямки наукових досліджень 

- історія образотворчого мистецтва України;

- художня культура Волині;

- волинський іконопис; 

- дослідження та атрибуція творів мистецтва;

- консервація та реставрація мистецьких пам’яток.

Список основних опублікованих праць

1993

Луц В. Історичні матеріали про православні храми північних районів Рівненщини в «Описании церквей и приходов Минской епархии» / В. Луц // Волинь незабутня : тези ІV регіон. наук.-практ. конф. 2324 лют. 1993 р. – Рівне, 1993. – С. 2830.

1994

Луц В. Збірка волинських ікон Рівненського краєзнавчого музею / В. Луц // Родовід. – 1994. – № 8. – С. 3851.

Луц В. Народна ікона Рівненського Полісся / В. Луц // Волинська ікона : питання історії, вивчення, дослідж. та реставрації : тези та матеріали наук. конф. присвяченої 90-річчю П. М. Жолтовського, 23–24 листоп. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 30–33.

1995

Луц В. Волинські ікони з Львівської картинної галереї (ЛКГ) та Харківського художнього музею (ХХМ) / В. Луц, З. Откович / В. Луц // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 1995. – С. 24–34.

Луц В. Датовані волинські ікони ХVІ – першої половини ХVIII ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею / В. Луц // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 29 листоп. – 1 груд. 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 51–54.

Луц В. Термінологічний словник іконописних термінів / В. Луц // Волинська ікона: питання історії вивчення дослідж. та реставрації. : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 29 листоп. – 1 груд. 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 55–56.

1996

Луц В. Іконописна майстерня Острога першої половини ХVII ст. / В. Луц // Волинська ікона : питання історії вивчення дослідж. та реставрації : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 1996. – C. 32–33.

1997

Луц В. Ікона Богородиці із Зимненського монастиря / В. Луц // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : доп. та матеріали ІV наук. конф., м. Луцьк, 17-13 груд. 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 49.

Фізико-хімічні та стратиграфічні дослідження живопису волинських ікон / Ю. Братушко, Л. Лугіна, В. Луць, В. Цитович // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : доп. та матеріали ІV наук. конф., м. Луцьк, 17–13 груд. 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 98–107.

1998

Луц В. Виставка «Народний іконопис Волині» : (ікони Рівненського Полісся) / В. Луц // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. – С. 2326.

Деякі особливості матеріалів живопису волинських ікон / Братушко Ю., Лугіна Л., Луць В., Цитович В. // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах : проблеми та шляхи їх вирішення : міжнар. наук.- практ. конф. : тези та матеріали доп. 2729 трав.1998 р. – Київ, 1998. – С. 1619.

Луц В. З історії вивчення та колекціонування волинського іконопису / В. Луц // Слов’янський вісник : міжвід. наук. зб. – Рівне, 1998. – Вип. І. – С. 182187.

Луц В. Матеріали до історії музейних збірок волинського іконопису / В. Луц // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серп. 1998 р. : наук. зб. – Луцьк, 1998. – С. 2232.

Луц В. Митрополит Андрей Шептицький та дослідження і колекціонування волинських старожитностей / В. Луц // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідж. та реставрації : матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 2728 серп. 1998 р. : наук. зб. – Луцьк, 1998. – С. 3645.

1999

Луц В. Волинські експедиції Данила Щербаківського / В. Луц // Національний художній музей України : історія. Сучасний стан. Проблеми розвитку : матеріали ювілейної наук. конф. – Київ, 1999. – С. 1315.

Луц В. Волинські краєзнавці у спогадах Миколи Петрова / В. Луц // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть : питання дослідж. збереження та реставрації: матеріали VI міжнар. наук. конф. по волин. іконопису, м. Луцьк, 13 груд. 1999 р. : наук. зб. – Луцьк, 1999. – С. 2223.

Луц В. Волинські сторінки у спогадах Миколи Петрова / В. Луц // Історія релігій в Україні : матеріали ІХ міжнар. конф. 1113 трав. 1999 р. – Львів, 1999. – Кн. 1: (А-М). – С. 209212.

Луц В. З листування Ореста Фотинського / В. Луц // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідж. збереження та реставрації: матеріали VI міжнар. наук. конф. по волин. іконопису, м. Луцьк, 13 груд. 1999 р. : наук. зб. – Луцьк, 1999. – С. 812.

Луц В. Щоденники волинських експедицій Данила Щербаківського / В. Луц // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідж. збереження та реставрації : матеріали VI міжнар. наук. конф. по волин. іконопису, м. Луцьк, 13 груд. 1999 р. : наук. зб. – Луцьк, 1999. – С. 1222.

2000

Луц В. Волинські ікони ХІІІ-ХVI століть/ В. Луц // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2000. – Вип. 5. – С. 65–86.

Луц В. Ікона Богородиці Одигітрії з Троїцького монастиря / В. Луц // Zamojczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu : historia, kultura, sztuka : konferencja naukowa. – Zamosc, 2000. – S. 117–119.

Луц В. Мистецька спадщина [Почаївської лаври] / В. Луц // Ричков П. А., Луц В. Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. – Київ : Техніка, 2000. – 136 с. : іл. – (Нац. святині України).

Луц В. Невідомі пам’ятки сфрагістики і металопластики Волині домонгольської доби / В. Луц // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть : матеріали VII міжнар. наук. конф. з волин. іконопису, м. Луцьк, 27–28 листоп. : наук. зб. – Луцьк : Настир’я, 2000. – Вип. 7. – С. 22–24.

2001

Луц В. Опис Троїцького монастиря у Межирічі Острозькому 1862 року / В. Луц // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII міжнар. наук. конф. Луцьк, 1314 груд. 2001 р. : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – Вип. 8. – С. 122134.

Wołyńskie ikony XIII-XVI wieku. // Przegląd Wschodni. – Warszawa, 2001. – T. VII., Z. 3. – S. 749774.

2002

Луц В. Мистецька спадщина [князів Острозьких] / В. Луц // Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. – Київ : Техніка, 2002. – 168 с.: іл. – (Нац. святині України).

Луц В. Спогади академіка Миколи Петрова / В. Луц // Сакральне мистецтво Волині : матеріали IX міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 31 жов. – 1 листоп. 2002 р. : наук. зб. – Луцьк, 2002. – Вип. 9. – С. 8094.

2003

Луц В. Інвентарні описи Дерманського монастиря XVIXVII в науковому доробку Володимира Вуйцика / В. Луц // Волинська ікона : дослідж. та реставрація : матеріали X міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 1719 верес. 2003 р. : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – Вип. 10. – С. 164168.

2004

Луц В., Морозова О. Забута стаття про О. М. Дверницького / В. Луц, О. Морозова // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Володимир-Волинський в історії України та Волині. : зб. наук. праць : матеріали XIV Волинської наук. істор. краєзн. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 94–98.

Луц В. Мистецькі скарби Володимирського краю / В. Луц // Ричков П. А., Луц В. Д. Сакральне мистецтво Володимира-Волинського. – Київ : Техніка, 2004. – 192 с.: іл. – (Нац. святині України).

Луц В. Портрет Романа Федороровича Сангушка / В. Луц // Український портрет XVI – XVIII століть : каталог-альбом. – Київ : Артанія Нова, 2004. – С. 114115.

2006

Рівненський обласний краєзнавчий музей : до 100-річчя першого музею в Рівному. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 8 с.

***

Луц В. Культурно-мистецьке життя Рівного початку ХХ століття в листуванні Миколи Біляшівського / В. Луц // Наукові записки Рівненського краєзнавчого музею: (матеріали наук. конф. 25–26. 10. 2006 р.) : [присвячується 100-річчю з часу заснування першого музею в місті Рівне]. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. IV. – С. 223224.

2008

Луц В. Архітектура в іконописі Волині ХVXVI століть / В. Луц // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. – Рівне : ПП МД, 2008. – Вип. 1. – С. 133–139.

2009

Луц В. Дерев’яні різьблені хрести ХV-XVIII століть з Волинського давньосховища / В. Луц // Волинська ікона: дослідж. та реставрація : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – Вип. 16. – С. 134–140.

2010

Луц В. Архітектурний стафаж в іконописі Волині XVIIXVII ст. / В. Луц // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. – Рівне : ПП МД, 2010. – Вип. 2. – С. 136–148.

2011

150 святинь Великої Волині = 150 Sanctities of Voluynia : [фотоальбом] / ідея, автор проекту та фотографії О. Харват ; тексти статей, наукова атрибуція експонатів В. Луц, М. Бендюк ; перекл. англ. мовою В. Скринський. – Рівне, 2011. – 225 с.

2012

Шляхами Великої Волині / О. Харват, В. Луц. – Рівне, 2012. – 288 с.

***

Луц В. Волинські ікони страшного Суду / В. Луц // Волинська ікона : дослідж. та реставрація: матеріали XIX міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 24–25 жовт. 2012 р. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 36–43.

Луц В. Давнє мистецтво Великої Волині / В. Луц // Велика Волинь [Образотворчий матеріал] : культ.- мист. проект : живопис, скульптура, графіка, декорат.-приклад. мистец. : [альбом] / передм. В. Луц. Житомир : Кирилюк І. В., 2013. С. 610.

Луц В. Д., Леонова Л. А. Пожежа палацу Любомирських у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Державного архіву Рівненської області / В. Д. Луц, Л. А. Леонова // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / за ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ПП МД, 2012. – Вип. 3. – С. 170–176.

2014

Луц В. Художня колекція Рівненського обласного краєзнавчого музею / В. Луц // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. – Вип. 12, ч. 2. – С. 47–56.

***

Рівненський обласний краєзнавчий музей [буклет] / текст, фото, верстка, дизайн В. Луц. – Рівне : О. Зень, 2014. – 24 с.

2015

Луц В. Рівненський обласний краєзнавчий музей 19401941 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області) / В. Луц, О. Морозова / В. Луц // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / відп. за вип. О. Булига. Рівне : Дятлик М. С., 2015. Вип. 13, ч. 2 . С. 169187.

2018

Луц В., Леонова Л. Рівненський обласний краєзнавчий музей в період Другої світової війни (19411944). (За документами Державного архіву Рівненської області) / В. Луц, Л. Леонова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. року культурної спадщини в Європі «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім» / відп. за вип. О. Булига ; упоряд. : О. Булига, А. Живюк. Рівне, 2018. Вип. 16.

Луц В. Резиденція князів Радзивилів у селі Шпанів : (за матеріалами ДАРО) / В. Луц, Л. Леонова / В. Луц  // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. Рівне : Дятлик М. С., 2018. Вип. 6. С. 170177.

2022-02-18