Читальна зала


Карліна О. Конфлікт між традиціями міського самоврядування і системою міського управління на Волині наприкінці XVIII - в перших десятиліттях ХІХ ст.

Розділ: Край в цілому, міста, села та райони краю , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2007

Карліна О. Конфлікт між традиціями міського самоврядування і системою міського управління на Волині наприкінці XVIII - в перших десятиліттях ХІХ ст. / Карліна Оксана // Соціум. - 2007. - 7. - С. 280-289

Анотація:

"У Волинській губернії, як і в усій Російській імперії, містами називалися лише ті населені пункти, в яких містилися повітові чи губернські державні установи. У судовому і господарському відношенні вони підлягали особливому міському управлінню. Для решти міських поселень на державних і поміщицьких землях зберігалася назва містечок. Містечка ж прирівнювалися до сільських поселень і знаходились у віданні нижчих земських судів. Формування нових органів влади на Волині почалося ще в 1795 р., але зі вступом на престол імператора Павла І сталися зміни у територіальному поділі земель, які увійшли до складу Росії за другим і третім поділом Речі Посполитої. 12 грудня 1796 р. вийшов указ «Про новий поділ держави на губернії». У ньому йшлося про те, щоб «з колишньої Польської Украйни, Волині та Поділля, до імперії нашої приєднаних, після виділення достатньої кількості душ і території для утворення Київської губернії, створити дві губернії: Подільську і Волинську». Кожна з губерній мала поділятися на 12 повітів..."

 

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-05-19
Переглянути документ