Читальна зала


Разиграєв О. В. Польська державна поліція Волинського воєводства в охороні східного кордону

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2007

Разиграєв О. В. Польська державна поліція Волинського воєводства в охороні східного кордону / О. В. Разиграєв // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2007. – Вип. 12. – С. 296–301. 

Анотація:

"Особливе місце в новітній історії України посідають українсько-польські стосунки міжвоєнного періоду. Активній розробці проблематики значною мірою сприяло проголошення незалежності України, котре скинуло ідеологічний тягар над пером дослідника. Поряд із наявністю досить ґрунтовних досліджень щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, культурного розвитку Волині у вказаний період, ми можемо констатувати відсутність поважних розвідок щодо функціонування структур державної адміністрації, суду та прокуратури. Одним з важливих, а разом з тим мало досліджених питань залишається проблема діяльності підрозділів державної польської поліції на теренах Волинського воєводства, а особливо роль і місце правоохоронних органів у охороні східного кордону ІІ Речі Посттолитої. Зауважимо, що вітчизняними науковцями проблема діяльності органів державної польської поліції в охороні східного кордону майже не піднімалася. Винятки можуть становити поодинокі згадки про репресії поліції проти націоналістичного, робітничого та комуністичного руху. Натомість серед польських істориків спостерігається значний поступ у дослідженні правоохоронних органів. Діяльність поліції у охороні кордону з СРСР вивчали: Г. Домінічак, Р. Літвінський, А. Місюк, А. Пеплонський, Я. Прохвіч, Я. Пшибильський, Я. Тюлішка. З огляду на актуальність теми, її малодослідженість, потужну джерельну базу ми поставили за мету з’ясувати роль, місце та значення підрозділів польської поліції Волинського воєводства у охороні східного кордону II Речі Посполитої..."

Джерело:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-05-15
Переглянути документ
Завантажити