Читальна зала


Разиграєв О. В. Історія польської поліції Волинського воєводства 1921-1939 рр. в архівних збірках України

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2006

Разиграєв О. В. Історія польської поліції Волинського воєводства 1921-1939 рр. в архівних збірках України / О. В. Разиграєв // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2006. – Вип. 10. – С. 293–298.

Анотація:

"Серед сучасних історичних досліджень про західноукраїнські землі міжвоєнного періоду, що перебували під владою ІІ Речі Посполитої, можемо виділити чимало розвідок на суспільно-політичну тематику з проблем соціально-економічного характеру, духовної сторони життя суспільства. Однак маловивченим залишається питання становлення та розвитку адміністративних одиниць державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підрозділів державної поліції, котрі відіграли винятково важливу роль у розбудові новоствореної держави. Становлення підрозділів польської поліції на Волині припало на досить складний та драматичний період минувшини західноукраїнських земель, а саме на 1919-1921 роки, котрі насамперед були пов’язані з радянсько-польською війною. Дослідження з історії польської поліції Волинського воєводства цього періоду та й наступних років пов’язано з багатьма поважними труднощами, насамперед через недостатнє вивчення досить інформативної джерельної бази проблеми, розпорошеністю матеріалів серед вітчизняних та польських архівних установ..."  

Джерело:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-05-15
Переглянути документ
Завантажити