Дослідники Великої Волині


Лис Сергій Володимирович

Лис Сергій Володимирович – провідний науковий співробітник, в. о. завідувача відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею (м. Луцьк).

Список основних опублікованих праць

2008

Лис. С. В. Слово поза цензурою. Cамвидав, як феномен культури і суспільно-політичної думки 1960-х1980-х років (Західна Україна) : монографія / С. В.Лис. Луцьк : Твердиня, 2008. 76 c.: іл.

2009

Лис С. Аналіз народних уявлень про поєдинок з відьмою : (на основі поліських вірувань) / С. Лис //  Волинський музей: історія і сучасність. – Луцьк, 2009. – Вип. 4 : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки, Луцьк-Колодяжне, 19–20 трав. 2009. С. 343–345.

Лис С. Волинські дисиденти в русі опору в 1960-х 1980-х роках  / С. Лис // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки, Луцьк-Колодяжне, 19-20 трав. 2009 р. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 69–71.

2011

Лис С. В. Ясминовий місяць : [поезія] / С. Лис. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2011. – 56 с.

2013

Лис С. Закриття православних храмів у Луцьку в контексті хрущовської антирелігійної кампанії 1958–1964 років / С. Лис // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимир-Волинського та Волині: матеріал XLVII Всеукр. наук. істор.-краєзнавч. конф., присвяченої 1025-й річниці Хрещення Київської Русі та першої писемної згадки про м. Володимир-Волинський, м. Луцьк–м. Володимир-Волинський,19-20 черв. 2013 р. : наук. зб. / ред. А. Силюк. Луцьк : Волинські старожитності, 2013. С. 116–119.

2016

Лис С. В. Медитація соняха : поезії / С. Лис. Луцьк : Твердиня, 2016. 62 с.

2017

Лис С. Сірожупанники Дієвої Армії УНР в обороні Луцька від Війська Польського у березні-травні 1919 р. / С. Лис // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею  : матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–1921рр.» / Рівнен. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд. : О. Булига, А. Жив’юк. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. XV. – С. 14–21.

2018

Лис С. 100 років від часу заколоту отамана В. П. Оскілка у тимчасовій столиці УНР Рівному (1919) / С. Лис // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2019 рік  / Волин. держ. обл. універсал. наук. б-ка ім. О. Пчілки ; ред.-упоряд. : Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. Київ, 2018. С. 8790.

Лис С. 100 років від часу «Луцької катастрофи» (1919)  / С. Лис // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2019 рік  / Волин. держ. обл. універсал. наук. б-ка ім. О. Пчілки ; ред.-упоряд. : Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. Київ, 2018. С. 9497.

2022-02-18