Дослідники Великої Волині


Каргер Михайло Костянтинович

Каргер Михайло Костянтинович – визначний спеціаліст у галузі слов’яноруської археології та історії давньоруської культури і мистецтва, доктор історичних наук, дослідник Волині княжої доби.

Народився 30 травня 1903 року в м. Казані. У 1923 р. закінчує Петроградський університет, працює на кафедрі мистецтв цього ж навчального закладу. Під час війни, як доброволець, бере участь у боях за Ленінград. З 1943 р. продовжує працювати в Ленінградському університеті та в інституті археології АН СРСР. Досліджував історію та археологію давньоруських міст, зокрема пам’ятки архітектури та живопису.

Проводив розкопки у Києві, Борисполі, Вишгороді, Переяславі-Хмельницькому (Київська обл.), Галичі (Івано-Франківщина), Ізяславі (Хмельницька обл.), Володимирі-Волинському (Волинь). Перші у ХХ ст. архітектурно-археологічні дослідження волинських міст княжої доби проводились під керівництвом М. Каргера. У 1954 р. експедиція працювала у Володимирі-Волинському, відвідувала Луцьк. Упродовж 1955–1956 років неподалік від Василівського храму-ротонди, що у древнього граді на Лузі, було розкопано руїни чотиристопної церкви ХІІ–ХІІІ століть.

Однією з причин зацікавлення Ленінградської школи археологів до Волині був історико-географічний момент. Волинь і Володимир зокрема, в різні часи мали значний культурний вплив на інші землі Західної Русі. Частина цих західноруських земель у певні періоди перебувала у безпосередній залежності від Галицько-Волинської держави. Саме тому при Ленінградському відділенні ІА АН СРСР була створена відповідна археологічна експедиція, яка з перервами досліджувала міста Володимир та Лучеськ аж до самого розпаду Радянського Союзу. За сприянням О. Цинкаловського М. Каргеру відразу ж вдалося віднайти відповідний об’єкт для розкопок. Ним стали монументальні споруди в урочищі Михайлівщина. Протягом двох наступних польових сезонів йому вдалося частково дослідити добре збережені фундаменти двох монументальних храмових споруд та рештки палацу княжої доби.

М. Каргер – автор ряду книг, у тому числі – й присвячених минувшині нашого краю: «Зодчество Галицко-Волынской земли в ХІІ–ХІІІ веках», «Вновь окрытые памятники зодчества XII–XIII вв. во Владимире-Волынском».

Список основних опублікованих праць

1940

Каргер М. К. К вопросу о саркофагах кн. Владимира и Анны / М. К. Каргер // КСИИМК. –1940. – Т. 7. – С. 76–80.

Каргер М. К. Зодчество Галицко-Волынской земли в 12–13 вв. / М. К. Каргер //  КСИИМК. – 1940. – Т. 3. – С. 14–21.

Каргер М. К. Княжеское погребение 11 в. в Десятинной церкви / М. К. Каргер // КСИИМК. – 1940. – Т. 4. – С. 12–20.

1941

Каргер М. К. Тайник под развалинами Десятинной церкви в Киеве / М. К. Каргер // КСИИМК. – 1941. – Т. 10. – С. 75–85.

1945

Каргер М. К. Землянка-мастерская киевского художника XIII в. / М. К. Каргер // КСИИМК. – М.-Л., 1945. – С. 5–15.

1946

Каргер М. К. Новгород Великий / М. К. Каргер. – Москва, 1946 г. – 183 с.

1947

Каргер М. К. Жилище Киевской земли. – Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 г. / М. К. Каргер // Отделение истории и философии АН СССР. – Москва ; Ленинград, 1947. – С. 84–85.

Каргер М. К. К вопросу об убранстве интерьера в русском зодчестве домонгольского периода / М. К. Каргер // Труды Всероссийской академии художеств. – 1947. – Т. 1. – С. 15 –50.

1948

Каргер М. К. Археологічні роботи на території Киева за останнє десятиріччя і дослідні завдання на ближчі роки. (Доклад на V науков. конференції Інституту археології АН УРСР 1 VI 1946) / М. К. Каргер // Археологія. –  1948. – Т. 2. – С. 202–203.

1949

Каргер М. К. К истории киевского зодчества к.12–н.13 вв.: из материалов Киевской археологической экспедиции 1947 / М. К. Каргер // КСИИМК. – 1949. – Т. 27. – С. 128–137.

1951

Каргер М. К. Новые данные к истории киевского жилища домонгольского периода / М. К. Каргер //  КСИИМК. – 1951. – Т. 38. – С. 3–11.

Каргер М. К. Памятники переяславльского зодчества ХІ–ХІІ вв. в свете археологических исследований / М. К. Каргер // Советская археология. – 1951. – Т. 15. – С. 44–63.

1953

Каргер М. К. Основные итоги и проблемы археологического исследования древнего Киева / М. К. Каргер // Доклады VI науч. конф. ин-та археологии АН УССР. – 1953. – С. 107–118.

1954

Каргер М. К. Памятники древнерусского зодчества в Переяславле-Хмельницком / М. К. Каргер // Зодчество Украины. – 1954. – С. 271–296.

Каргер М. К. Портреты Ярослава Мудрого и его семьи в Киевской Софии / М. К. Каргер // УЗ Ленинградского государственного университета. – 1954. – Т. 160. – С. 143–180.

Каргер М. К. Розкопки в Переяславі-Хмельницькому у 1952–1953 рр. / М. К. Каргер // Археологія. – 1954. – Вип. 9. – С. 28–53.

Каргер М. К. Раскопки в Переяславе-Хмельницком в 1952–1953 гг. / М. К. Каргер // Советская археология. – 1954. – Т. 20. – С. 5–30.

1955

Каргер М. К. Княжеские дворцы древнего Киева / М. К. Каргер // УЗ Ленинградского государственного университета. – 1955. – Т. 193. – С. 67–102.

Каргер М. К. К характеристике древнерусского летописца / М. К. Каргер // ТОДРЛ. 1955. Т. 11. С. 59–71.

1958

Каргер М. К. Древний Киев / М. К. Каргер. – Т. 1/2. – М.-Л., 19581961.

1960

Каргер М. К. Основные итоги раскопок древнего Галича в 1955 г. / М. К. Каргер // КСИА. – 1960. – Т. 81. – С. 70–71.

1961

Каргер М. К. Новгород Великий / М. К. Каргер. – Москва : Исскуство., 1961.

1964

Каргер М. К. Зодчество древнего Смоленска (XIIXIII вв.) / М. К. Каргер. – Львів, 1964.

1965

Каргер М. К. Новый памятник зодчества 12 в. в Турове / М. К. Каргер //  КСИА. – 1965. – Т. 100. – С. 131–133.

1968

Каргер М. К. К вопросу о памятниках зодчества 12 в. в Волковыске / М. К. Каргер // Славяне и Русь. – 1968. – С. 420–428.

1972

Каргер М. К. К истории полоцкого зодчества 12 ст.: руины вновь открытого храма на Верхнем замке / М. К. Каргер // Новое в археологии. – 1972. – С. 202–209.

1977

Каргер М. К. Раскопки церкви Бориса и Глеба в Новогрудке / М. К. Каргер //  КСИА. – 1977. – Т. 150. – С. 79–85.

Каргер М. К. Храм-усыпальница в Евфросиниевском монастыре в Полоцке / М. К. Каргер // СА. – 1977. – № 2. – С. 240–247.

1978

Каргер М. К. Церковь Благовещения в Витебске / М. К. Каргер // КСИА. – 1978. – Т. 155. –  С. 71–76.

Література про М. К. Каргера

Вагнер Г. К., Кирпичников А. Н. К 60-летию М. К. Каргера // Советская археология. – 1963. – № 4. – С. 124126.

Кирпичников А. Н. Михаил Константинович Каргер // Советская археология. – 1977. – № 3. – С. 333334.

Кучинко М. М. Відомі археологи - дослідники слов’яно-руського періоду історії Волині / М. М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф.,11–13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 19–21.

Чернецов А. В. Крупный ученый, неповторимая личность. К 100-летию со дня рождения академика Б. А. Рыбакова // Вестник РАН. – 2008. – Т. 78. – № 6. – С. 538548.

2022-02-16