Читальна зала


Разиграєв О. В.  Становлення польської поліції у західній Волині: 1919-1921 рр.

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2008

Разиграєв О. В.  Становлення польської поліції у західній Волині: 1919-1921 рр. / О. В. Разиграєв // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 13. – С. 88–93. 

Анотація:

"Через історичні обставини західноволинські землі між двома світовими війнами перебували у складі ІІ Речіпосполитої. Польсько-українські суспільно-політичні стосунки в зазначений період були забарвлені напруженістю та драматизмом. Тому одним з головних знарядь польської адміністрації у системі примусу щодо українства стали структури державної поліції. Їх діяльність суперечливо та неоднозначно оцінювало й оцінює історична наука. Українська радянська історіографія розглядала польську поліцію лише в контексті боротьби з комуністичним та робітничим рухом. Сучасна вітчизняна історіографія практично не торкається питання діяльності польської поліції у Західній Волині, в тому числі становлення регіональної та внутрішньої структури органів внутрішніх справ. Організація та діяльність поліції у загальнопольському контексті, де присутні поодинокі волинські фрагменти, стала предметом дослідження ряду польських дослідників. Серед них виділяються такі дослідники, як А. Місюк, А. Пеплонський та р. Літвінський..."

Джерело:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-05-11
Переглянути документ
Завантажити