Читальна зала


Мартинюк О. Вплив балтських племен на етногенез слов’ян західнополісько-волинського регіону в ранньому середньовіччі

Розділ:

Мова документу: українська

Рік видання: 2015

Мартинюк О. вплив балтських племен на етногенез слов’ян західнополісько-волинського регіону в ранньому середньовіччі / О. Мартинюк // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. – 2015. – Вип. 2. – С. 40.

Анотація:

На основі археологічних даних поховального обряду висвітлюються етногенетичні контакти східних слов’ян і балтських племен. Виявлені спільні і схожі риси в поховальному обряді слов’ян і ятвягів в I і II періодах Раннього Середньовіччя, слов’ян II періоду Раннього Середньовіччя і східнобалтських племен. Це все свідчить про вплив цих балтських племен на етногенез слов’ян західнополіськоволинського регіону впродовж досліджуваного періоду. 

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-05-11
Переглянути документ
Завантажити