Дослідники Великої Волині


Жолтовський Павло Миколайович

Жолтовський Павло Миколайович – український мистецтвознавець. Доктор мистецтвознавства (1981). Як науковець і музейний працівник зробив безцінний внесок у дослідження та збереження пам'яток сакрального мистецтва України, зокрема Волині.

Народився 25 листопада (8 грудня) 1904 р. в с. Мислятин Хмельницької області.

Навчався в Острозькій гімназії. Закінчив у 1932 р. Київський художній інститут. У 1926 р. зарахований на посаду наукового співробітника відділу стародавнього мистецтва Харківського музею українського мистецтва.

В 1932 р. отримав документ про здобуття кваліфікації музейного екскурсовода-мистецтвознавця. З 1946 р. працював у Львівському міському музеї художніх промислів (з 1951 р. – Музей етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР).

З 1970-х рр. постійно брав участь у пошукових експедиціях Рівненського та Волинського краєзнавчих музеїв. Сприяв формуванню колекції сакрального мистецтва Рівненського обласного краєзнавчого музею.

1971 р. П. М. Жолтовському присуджено Державну премію УРСР за створення розділів до шеститомної «Історії українського мистецтва», у 1984 – премію Академії наук ім. І. Франка за цикл робіт «Проблеми розвитку української культури».

З 1981 р. – доктор мистецтвознавства.

Помер 30 серпня 1986 р., похований у Львові.

Основні напрямки наукових досліджень

- давнє мистецтво України.

Список основних опублікованих праць

1957

Жолтовський П. М. До історії художнього лиття металу на Західних землях України в XVIXVII ст. / П. М. Жолтовський // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – Київ : АН УРСР, 1957. – Вип. 3. – C. 120–144.

1958

Жолтовський П. Визвольна боротьба українського народу в пам’ятках мистецтва ХVIXVIII ст. / П. М. Жолтовський. – Київ, 1958. – 146 с. : іл.

1972

Жолтовський П. М. Художній метал : іст. нарис / П. М. Жолтовський. – Київ : Мистецтво, 1972. – 114 с.

1973

Жолтовський П. М. Художнє лиття на Україні ХІVXVIII ст. / П. М. Жолтовський. – Київ, 1973. – 132 с. : іл.

1978

Жолтовський П. М. Український живопис ХVII–ХVIII ст. / П. М. Жолтовський. – Київ : Наук. думка, 1978. – 328 с.

1983

Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. / П. М. Жолтовський. – Київ : Наук. думка, 1983. – 180 с.

1988

Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні ХVІ–ХVIII ст. / П. М. Жолтовський. – Київ : Наук. думка, 1988. – 160 с.

1999

Жолтовський П. М. Музейна робота (дещо з минулого) / П. Жолтовський // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть : питання дослідж., збереження та реставр. : наук. зб. : матеріали VI міжнар. наук. конф. по волин. іконопису, м. Луцьк, 1–3 груд. 1999 р. / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей, Музей волин. ікони. – Луцьк : Надстир’я. – 1999. – C. 5–8.

2004

Жолтовський П. М. Из прожитого / П. Жолтовский // Волинська ікона : дослідж. та реставр. : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я. – 2004. – Вип. 11 : матеріали 11 міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 3–4 листоп. 2004 р. – C. 17–24.

Жолтовський П. М. Сторінки спогадів / П. Жолтовський // Волинська ікона : дослідж. та реставр. : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я, 2004. – Вип. 11 : матеріали 11 міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 3–4 листоп. 2004 р. – C. 11–17.

2013

Жолтовський П. М. Вибрані праці : у 3 т. / П. М. Жолтовський ; редкол. : О. О. Савчук (голова) [та ін.]. – Харків : Савчук О. О., 2013. – Т. 1 : Umbra vitae : Спогади. Листування. Додатки. – 608 с.

2022-02-16