Читальна зала


Старченко Н.П. Честь як реґулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст.)

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Старченко Н.П. Честь як реґулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст.) / Н. П. Старченко // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 25–39. 

Анотація:

У статті розглядаються повсякденні практики ранньомодерного шляхетського соціуму Волині, де найчастіше виходило на яв поняття про честь як головну цінність шляхтича. Чутливість до найменших ознак неповаги, які могли підважити честь в очах спільноти, та необхідність її примножувати призводили до щоденної конкуренції, а часто й конфлікту поміж формально рівними членами шляхетського стану. Водночас честь і похідна від неї (а інколи й синонімічна) добра слава лежали в основі стримуючих механізмів, із допомогою яких озброєній спільноті вдавалося підтримувати відносну рівновагу, адже честь задавала межі властивої шляхтичеві поведінки. Відтак аналізуються стратегії, до яких удавалася шляхта для демонстрації своєї та підважування чужої честі.

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-05-01
Переглянути документ
Завантажити