Дослідники Великої Волині


Жив’юк Андрій Анатолійович

Жив’юк Андрій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент. Відмінник освіти України. Керівник науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».

Народився 14 червня 1960 р. в селі Демань Перший (тоді Устенське Перше) Здолбунівського району Рівненської області. Протягом 1967-1977 рр. навчався в Устенській середній школі ім. Миколи Максися. З 1977 по 1982 рр. навчався на історичному факультеті Харківського державного університету ім. М. Горького, отримав спеціальність історик, викладач історії та суспільствознавства. 1982-1998 рр. працював у Мізоцькій середній школі вчителем історії та правознавства.

1994 р. та 1997 р. був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, а у червні 1998 р. був нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

2 жовтня 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і-1990-і роки)».

З вересня 2003 р. працює завідувачем кафедри історії (нині – історії України та спеціальних історичних дисциплін) Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2003 р. – керівник науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».

2005 р. – лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері».

2008 р. Указом Президента України № 1061 від 21 листопада 2008 р. нагороджений ордером «За заслуги» III ступеня.

20 квітня 2011 р. у Рівненській обласній державній бібліотеці відбулось вручення дипломів конкурсу «Краща книга Рівненщини-2011» (до 20-річчя незалежності України). Співорганізаторами конкурсу виступили Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації і Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації. У номінації «Краще видання з мемуаристики та документалістики» переможцем визначено книгу: «Реабілітовані історією. Рівненська область». – Рівне, 2006, 2009. – Кн.1-2.

У 2019 році отримав Грамоту Верховної Ради України.

Список основних опублікованих праць

1991

Жив’юк А. Улас Самчук в громадсько-політичному русі на західноукраїнських землях в 1920-1940-х роках / А. Жив’юк // Минуле і сучасне Волині. Історичні постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф. 1113 жовт. 1991 р. – Луцьк, 1991. – С. 118119.

Жив’юк А. «Гріх» Уласа Самчука / А. Жив’юк // Рівне. – 1991. – № 30. – 3 серп. – С. 5.

Жив’юк А. Улас Самчук: п'ятдесят років тому / А. Жив’юк  // Волинь [Рівне]. – 1991. – 1 лист. – С. 5.

1992

Жив’юк А. Дерманські обереги Уласа Самчука / А. Жив’юк // Волинь [Рівне]. – 1992. – 22 лют. – С. 3.Жив’юк А. Короткі нариси історії Мізоча / А. Жив’юк // Нове життя [Здолбунів]. – 1992. – 1 серп. – С. 4; 5 серп. – С. 3.

Жив’юк А. Рік «Волині» / А. Жив’юк // Волинь [Рівне]. – 1992. – Спец. вип. (серп.). – С. 2.

Жив’юк А. Самчук Улас. Поїздка через май (переднє слово і публікація А. Жив'юка) / А. Жив’юк // Нове життя. – 1992. – 13 черв. – С. 2.

1993

Жив’юк А. Він був моїм другом: фрагменти розмови з першою дружиною Уласа Самчука Марією Василівною Рахубою (Зоц) / А. Жив’юк // Волинські дороги Уласа Самчука : зб. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 9198.

Жив’юк А. Історія села Дермані: Замість післямови. Національне життя Дерманя в 30-х – на поч. 40-х рр. / А. Жив’юк // Нове життя [Здолбунів]. – 1993. – 13 жовт. – С. 3.

Жив’юк А. Історія села Дермані: Переднє слово / А. Жив’юк // Нове життя [Здолбунів]. – 1993. – 8 верес. – С. 3.

1997

Жив’юк А. Дермань – Троя – Анкерсхаген (до сторіччя від дня народження Бориса Тена) / А. Жив’юк // Нове життя [Рівне]. – 1997. – 6 груд. – С. 2.

Жив’юк А. З історії Мізоча. Мізочу – 675 / А. Жив’юк // Вісті Рівненщини. – 1997. – 5 груд. – С. 3.

Жив’юк А. Звідколи тече Дермань? / А. Жив’юк // Вісті Рівненщини. – 1997. – 12 верес. – С. 2; Нове життя. – 1997. – 17 верес. – С. 2.

Жив’юк А. Магдебурзьке право в Мізочі / А. Жив’юк // Нове життя [.Здолбунів]. – 1997. – 3 груд. – С. 3.

1999

Жив’юк А.  Пані Самчукова / А. Жив’юк // Літопис Волині. – Вінніпег : Ін-т дослідів Волині, 1999. – Ч. 19/20. – С. 141149.

2000

Жив’юк А. Улас Самчук і газета «Волинь» / А. Жив’юк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наук. записки Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. 1, ч. 1. – С. 144152.

2001

Жив’юк А. Улас Самчук і розвиток національної свідомості українців у 1930–1940-х pp. / А. Жив’юк // Пам’ять століть. – 2001. – № 6. – С. 103–109.

2005

Жив’юк А. Під катком політичних репресій, або історія життя здолбунівського підприємця Теодора Страки / А. Жив’юк // Нове життя [Здолбунів]. – 2005. – 12 лют. – С. 7.

Жив’юк А. Реабілітовані історією / А. Жив’юк // Нове життя [Здолбунів]. – 2005. – 22 січ. – С. 3.

Жив’юк А. Улас Самчук і газета «Волинь» (19411943 роки) / А. Жив’юк // Волинь [Рівне]. – 2005. – 18 лют. – С. 1, 910; 25 лют. – С. 9; 4 берез. – С. 89.

2006

Жив’юк А. Політичні репресії тоталітарної доби на Рівненщині: від «червоного терору» до боротьби з інакодумцями / А. Жив’юк, І. Марчук // Реабілітовані історією. Рівненська область. – Кн. 1 / упоряд. : А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – С. 8–78.

Жив’юк А. Розстріли в’язнів Дубенської тюрми на початку радянсько-німецької війни // А. Жив’юк / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 10. – С. 305–309.

Жив’юк А. З історії Мізоча / А. Жив’юк // Вісник Мізоча. – 2006. – № 2. – С. 2; № 3. – С. 2.

2007

Жив’юк А. Публіцистика Уласа Самчука як джерело до вивчення новітньої історії України / А. Жив’юк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Рівне : МЕГУ, 2008. – Вип. VІІ, ч. І. – С. 246251.

Жив’юк А. Реабілітація жертв політичних репресій тоталітарного режиму і становлення громадянського суспільства в Україні / А. Жив’юк // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 1. – С. 5456.

2009

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне вид. Кн. 2 / упоряд. : А. Живюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – 612 с.

Жив’юк А. Початок Другої світової війни на Волині: Дерманське повстання / А. Жив’юк // Галичина. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. – Ч. 15-16. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери. – С. 321327.

2010

Жив’юк А. Діяльність Уласа Самчука на території рейхскомісаріату «Україна» / А. Жив’юк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 18. Спецвип. Проблеми історії в сучасному науковому дискурсі. – С. 3248.

Жив’юк А. Між евакуацією і «доцільним розстрілом»: доля в'язнів тюрем Рівненщини на початку німецько-радянської війни / А. Жив’юк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. присвяч. 65-й річниці перемоги у Другій світовій війні / ред. кол. : Р. П. Карпюк, О. І. Кушпетюк [та ін.]. – Луцьк : ЛІРоЛ, 2010. – С. 6678.

Жив’юк А. Поляки Волині-Полісся і «другі совєти»: реалії взаємостосунків весни-осені 1944 р. (на матеріалах Рівненської області) / А. Жив’юк // Слов’янський вісн. – Рівне : РІС КСУ, 2010. – Вип. 9. – С. 1017. – (Іст. та політ. науки).

Жив’юк А. Причини і складові ідеологічних кампаній номенклатури КПУ і КДБ проти «українського буржуазного націоналізму» (на прикладі села Дермань Рівненської області) / А. Жив’юк // Наукові записки нац. ун-ту «Острозька академія. – Острог : Острозька академія, 2010. – Вип. 16. – С. 249262. – (Іст. науки).

Жив’юк А. З-перед воєнних берегів Дерманки / А. Жив’юк // Погорина [Рівне]. – 2010. – № 12/13. – С. 224233.

2011

Жив’юк А. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії». Нариси історії українського визвольного руху в Дермані на Волині / А. Жив’юк, І. Марчук. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 156 с. ; іл.

2013

Реабілітовані історією. Рівненська область. Науково-документальне вид. Кн. 3 / упоряд. : А. А. Жив’юк (керівник), О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, С. Г. Кравчук, І. В. Марчук, О. Я. Фалат, І. А. Хаврук. – Рівне : ПП ДМ, 2013. – 620 с.

Жив’юк А. Кадровий склад і діяльність органів НКВД-НКГБ під час «першої радянізації» Західної України через призму «Великого терору» / А. Жив’юк // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: Науковий і документальний журнал. – 2012. – Київ - Харків, 2013. – № 2. – С. 740.

2016

Жив’юк А. Парадокси меморіальних практик: історія поховання бійців НКВС і співробітників МДБ в Мізочі / А. Жив’юк // Реабілітовані історією : у 27 т / упоряд. : О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк, С. Г. Кравчук, І. В. Марчук, І. А. Хаврук. - Рівне : ДМ, 2016. – Кн. 6 : Рівненська область. – С. 98–116.

2017

Жив’юк А. «Чорний запорожець» Антін Мороз / А. Жив’юк // Наукові записки Рівнен. обл. краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–1921рр.» / Рівнен. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд. : О. Булига, А. Жив’юк. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. 15. – С. 113–119.

2018

Жив’юк А. Буковина - Холмщина – Волинь: траєкторія долі вояка австрійської армії Павла Паранюка / А. Жив’юк // Реабілітовані історією : у 27 т / упоряд. : О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк, І. В. Марчук, І. А. Хаврук. – Рівне : ДМ, 2018. – Кн. 8 : Рівненська область. – С. 77–90.

2019

Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія : наук.-док. вид. / А. Жив’юк ; Міжнар. економ-гуманітар. у-т ім. акад. С. Дем’янчука. – Рівне : Дятлик М. С., 2019. – 312 с.

Жив’юк А. «Зачистка» Дерманя: 30 вересня 1948 року в новітній історії села / А. Жив’юк // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Львівське від-ня ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка Рівнен. осередок ; редкол.: А. Жив’юк, А. Фелонюк та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – С. 210–238.

***

Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Львівське від-ня ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка Рівнен. осередок ; редкол.: А. Жив’юк, А. Фелонюк та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – 296 с. : іл.

 

Більше про життєвий та творчий шлях А. Жив'юка – у віртуальній виставці РОУНБ.

2022-02-16