Читальна зала


Ярошинський О. Б. Волинь у роки Української національної революції середини ХVІІ ст.

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2005

Ярошинський О. Б. Волинь у роки Української національної революції середини ХVІІ ст. : монографії. – Київ : Стилос, 2005. – 460 с.

Анотація: У книзі на основі аналізу комплексу наявних історичних джерел та історіографічних здобутків досліджено історію Волині в період національно-визвольної та антифеодальної боротьби її жителів – складової частини Української національної революції середини XVII ст. Автором проаналізовано зв’язок активної участі волинян у визвольних процесах з політичними, економічними, соціальними і національно-релігійними передумовами й із загальноукраїнським національним рухом. Досліджено хід, основні етапи, зміст, характерні особливості, організаційні форми, озброєння, характер і наслідки визвольної боротьби 1648–1652 рр. у Волинському воєводстві та перебіг подій на Волині в 1653–1659 рр.

Зміст

Передмова. – С. 3.

Розділ 1. Історіографія і першоджерела. – С. 10.

Розділ 2. Передумови Національної революції на Волині. – С. 39.

Розділ 3. Волинь в Українській національній революції. – С. 75.

Розділ 4. Основні риси та особливості розвитку Української національної революції на Волині. – С. 141.

Розділ 5. Наслідки Української національної революції на Волині. – С. 210.

Підсумки. – С. 242.

Примітки. – С. 250.

Додатки. – С. 303.

Хронологія подій Української національної революції на Волині. – С. 304.

Таблиці і графіки. – С. 315.

Повстанські виступи на Волині в роки Національної революції. – С. 328.

Іменний покажчик. – С. 437.

Покажчик географічних назв і топонімів. – С. 449.

Джерела: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

е-бібліотека «Чтиво»

2023-04-24
Переглянути документ
Завантажити