Читальна зала


Державний архів Житомирської області: Анотований реєстр описів: Фонди дорадянського періоду

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2009

Державний архів Житомирської області: Анотований реєстр описів: Фонди дорадянського періоду / Ред. кол.: Рафальський І. О. (голова), Будішевська В. В. (секрет.), Бовсунівська О. Г., Кондратюк Р. Ю., Кордон М. В., Корнатовська Н. Ф., Мироненко Л. В., Мокрицький Г. П., Савченко Н. М., Шимченко Н. Г., Франц Т. М., Ярмошик І. І. Упорядн.: Бовсунівська О. Г., Будішевська В. В., Дідківська В. А., Кондратюк Р. Ю., Кравчук Н. Г., Рафальський І. О., Шимченко Н. Г. Державний комітет архівів України. – Житомир: Вид-во "Волинь", 2009. – 164 с.

Анотація:

Пропонований довідник продовжує серію книг «Анотовані реєстри описів» у рамках видавничої програми «Архівні зібрання України». До уваги читача представлено інформацію про склад і зміст описів фондів дорадянського періоду, що знаходяться на зберіганні у Державному архіві Житомирської області. Документи архіву відображають діяльність органів державної влади, станового та громадського самоврядування, закладів освіти, промисловості, охорони здоров'я, транспорту і зв'язку, релігійних установ Волинської та Київської губерній. За чинним адміністративно-територіальним поділом це території сучасних Житомирської, Рівненської, Волинської, частково Хмельницької та Тернопільської областей. В окремих фондах зберігаються документи з історії населених пунктів Вінницької, Кіровоградської, Київської, Одеської, Черкаської областей, Республіки Молдова. Найдавніші, документи належать до кінця XVI-початку XVII cm. Масове формування архівних фондів розпочалося з 1795 року - від часу створення Волинської губернії. Розрахований на істориків, краєзнавців, викладачів та студентів навчальних закладів

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-04-21
Переглянути документ
Завантажити