Дослідники Великої Волині


Железняк Олена Олександрівна

Железняк Олена Олександрівна – молодший науковий співробітник Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Народилася 2 березня 1983 р. в місті Києві. У 2001 році закінчила київську середню школу № 125. У 2006 році закінчила Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (магістратура, спеціальність: українська мова та література, історія України, зарубіжна література).

З липня 2006 р. працює у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на посаді молодшого наукового співробітника.

Протягом 2006–2007 рр. брала участь у міжнародному науково-дослідному проекті «Кириличні видання друкарні Почаївського монастиря ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. Історико-книгознавче дослідження. Каталог. Збереження», який здійснювали спільно Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та Бібліотека Російської академії наук.

Основні напрямки наукових досліджень

- книгознавство;

- історія друкарства та кириличної книги, зокрема, видавнича діяльність друкарні Почаївського Успенського монастиря;

- історія України;

- історія церкви.

Список основних опублікованих праць

2010

Железняк О. Каталожні описи примірників видання «Миръ съ Богомъ человеку» (1669), що зберігаються в Російській національній бібліотеці в Санкт-Петербурзі / О. Железняк, Н. В. Заболотна, О. О. Гончар // Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х томах. – Київ ; Львів, 2010. – Т. 3. – С. 375–380.

Железняк О. О. Старообрядницькі видання друкарні Почаївського Успенського монастиря / О. О. Железняк // Наук. праці НБУВ. – Київ : НБУВ, 2010 . – Вип. 28 . – С. 342–352.

2011

Железняк О. О. Бібліографія публікацій про друкарню Почаївського Свято-Успенського монастиря та її видання / О. О. Железняк // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – Київ : НБУВ, 2011. – С. 247–261.

Железняк О. О. Єдине видання Біблії в жанровому репертуарі друкарні Почаївського Успенського монастиря XVIII–першої третини XIX століття / О. О. Железняк // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. пр. – Київ : НБУВ, 2011. – С. 151–161.

Железняк О. О. Почаївські видання кириличним шрифтом (1734–1830) / О. О. Железняк // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – Київ : НБУВ, 2011. – С. 162–192.

Железняк О. О. Художнє оформлення почаївських кириличних видань XVIII ст. / О. О. Железняк // Наук. праці НБУВ. – Київ : НБУВ, 2011. – Вип. 31. – С. 239–248.

2012

Железняк О. О. Кириличні видання світського призначення друкарні Почаївського Успенського монастиря / О. О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ : НБУВ, 2012. – Вип. 16 . – С. 197–205.

Железняк О. О. Старообрядницькі видання «Пандектів» і «Тактикона» (1795 р.) Никона Чорногорця друкарні Почаївського Успенського монастиря / О. О. Железняк // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві : матеріали 1-ї і 2-ї наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2010 р., 9 листоп. 2011 р.: до Дня укр. писемності та мови. – Київ, 2012. – С. 70–76.

2013

Железняк О. О. Видавничі варіанти кириличних видань друкарні Почаївського Успенського монастиря (на прикладі видання Літургії Іоанна Златоустого 1765 р.): результати наукового опису / О. О. Железняк // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 8–10 жовт., 2013 р. – Київ : НБУВ, 2013. – С. 263–264.

Железняк О. О. Жанровий репертуар та тематична класифікація кириличної видавничої продукції друкарні Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX ст. / О. О. Железняк // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вердадського. – Київ : НБУВ, 2013. – Вип. 36. – С. 355–371.

Железняк О. О. Общий обзор кириллических изданий типографии Почаевского Успенского монастыря XVIII – первой трети XIX века из фондов отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Е. А. Железняк // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., г. Минск, 16–17 мая 2013 г. – Минск : ЦНБ НАН Беларуси; М. : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – С. 130–134.

Железняк О. О. Розповсюдження та побутування кириличних почаївських друків (на прикладі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. О. Железняк // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікативної сфери : зб. матеріалів четвертої міжнар. наук. конф. молодих учених 16 трав. 2013. – Київ, 2013. – С. 118–119.

Железняк О. О. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н. В. Заболотна, О. О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ : НБУВ, 2013. – Вип. 17. – С. 239-249.

2014

Железняк О. О. Оправи та обкладинки кириличних стародруків з друкарні Почаївської Успенської лаври / О. О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2014. – Вип. 18. – С. 72–80.

2022-02-16