Дослідники Великої Волині


Бухало Гурій Васильович

Бухало Гурій Васильович – історик, педагог, музейний фахівець, краєзнавець, громадський і політичний діяч, почесний громадянин м. Рівного.

Народився 31 березня 1932 р. у с. Дермань Здолбунівського району Рівненської області. 1933 р. разом з родиною переїхав на Холмщину (нині Республіка Польща), де батько після закінчення Варшавського університету з православної теології отримав парафію. У 1941 1944 рр. навчався у Холмській українській гімназії. У грудні 1944 р. сім’ю, як і сотні інших, депортували в УРСР.

У 1949 р. у м. Здолбунів закінчив середню школу № 1. У 1949 – 1951 рр. навчався у Рівненському державному учительському інституті, по закінченні якого до 1961 р. працював завучем, директором шкіл у Зарічненському, згодом Гощанському районах.

З 1963 р. працює науковим працівником Рівненського обласного краєзнавчого музею, згодом – завідуючим відділом історії.

З 1970 по 1972 рік працює у складі робочої групи редколегії по підготовці до випуску «Історії міст і сіл УРСР. Ровенська область» (Київ, 1973).

З 1972 по 1980 рр. пише кандидатську дисертацію «Визвольна війна українського народу 16481654 рр. у сучасній польській історіографії», яку успішно захищає у 1980 р.

З 1995 р. – старший викладач, згодом – доцент Рівненського інституту слов’янознавства, за сумісництвом – провідний спеціаліст Рівненського обласного краєзнавчого музею, викладач історії України в Рівненській духовній семінарії.

У 2002 р. рішенням вченої ради Рівненського інституту словянознавства присвоєно звання професора.

Він був одним із засновників Рівненського обласного краєзнавчого товариства, об’єднання «Холмщина» та «Дермань», членом обласного товариства «Просвіта».

 За вагомий внесок в дослідження історії рідного краю, збереження памяток історії та культури у 1998 р. нагороджено регіональною краєзнавчою премією «За відродження Волині».

У 2006 р. Гурію Васильовичу присвоєно премію ім. Ігоря Свєшнікова. Його дослідницька, краєзнавча діяльність здобула міжнародне визнання. Матеріали досліджень публікувалися в Канаді, Польщі, Англії, Німеччині, США.

Помер Г. В. Бухало у 2008 р., похований у Рівному.

14 січня 2005 р. на Свято-Покровському храмі с. Орестів Здолбунівського району встановлено меморіальну дошку. У 2009 р. присвоєно звання «Почесний громадянин м. Рівного».

Список основних опублікованих праць

1967

Бухало Г. Козацькі могили. 1651: Музей-заповідник / Г. Бухало. – Рівне, 1967. – 6 с.

1970

Бухало Г. Слідами Героя: Путівник по місцях дій легендарного розвідника Героя Рад. Союзу М. Кузнецова в м. Ровно / Г. Бухало. – Львів : Каменяр, 1970. – 39 с.

1971

Бухало Г. Ровенський краєзнавчий музей / Г. Бухало // Радянська енциклопедія історії України : В 4-х т. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 568.

1974

Бухало Т. Пам’ятник М. І. Кузнецову в Ровно: Фоторозповідь про пам’ятник розвідникові Герою Рад. Союзу М. І. Кузнецову / Г. Бухало; Фотогр. Давидова В., Плаксіна М. – М. – Київ : Мистецтво, 1974. – 24 с., іл.

1975

Бухало Г. Материалы о Николае Кузнецове / Г. Бухало // Музейное дело в СССР. – Москва, 1975.

1976

Бухало Г. Народна шана героєві / Г. Бухало // Музей Української РСР у патріотичному та інтернаціональному вихованні трудящих : зб. наук. праць з питань роботи музеїв. – Київ, 1976. – С. 5559.

Бухало Г. Он любил жизнь / Г. Бухало // Год 1944. Зарницы победного салюта: Очерки, воспоминания, док. / Сост.: Вербинский М., Самарин Б. – Львів : Каменяр, 1979. – С. 3940.

1979

Бухало Г. Меморіальний музей-квартира М. І. Кузнецова у Ровно : путівник / Г. Бухало. – Львів, 1979. – 64 с., іл.

Бухало Г. Освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. в современной польской историографии: Дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук / Г. Бухало. – Київ, 1979. – 214 с.

1980

Бухало Г. Освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. в современной польской историографии : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук / Г. Бухало. – Київ, 1980. – 24 с.

1983

Бухало Г. Ровно – 700: Пристенд. просп. до експозиції Ровен. краєзн. музею / Г. Бухало. – Ровно, 1983. – 10 листівок.

1985

Бухало Г. Ровно, центральная часть; Борьба за установление Советской власти; Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945 гг.: [Карты] / Г. Бухало // Атлас Ровенской области. – Москва : Главное упр. геодезии и картографии, 1985. – С. 28, 29, 30.

1987

Бухало Г. Поле народної слави: Путівник по музею «Козацькі могили» в с. Пляшева Червоноарм. р-ну / Г. Бухало. – Ровно, 1987. – 12 с.

1990

Бухало Г. Берестецька битва (1651р.) : короткий іст. нарис / Г. Бухало. – Рівне, 1990. 35 с.

1991

Бухало Г. Православ’я на Рівненщині: Короткий хронолог. довід / Г. Бухало. – Рівне : Азалія, 1991. – 24 с.

1993

Бухало Г. Круг містечка Берестечка: Короткий іст. нарис / Г. Бухало. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 104 с.

***

Бухало Г. «Просвіта» сіяла світло: Сторінки історії Рівнен. «Просвіти» 1917–1928, 1942– 1944 рр.: до 125-річчя «Просвіти» (1868–1993 рр.) / Г. Бухало. – Рівне : Держ. ред.-вид від., 1993. – 48 с.

***

Бухало Г. Деякі проблеми заключного етапу Берестецької битви у висвітленні польських авторів / Г. Бухало // Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф., 16 черв. 1990 р. – Ровно, 1990. – С. 19–21.

1991

До питання про відновлення втрачених реліквій на «Козацьких могилах» / Г. Бухало // Берестецькій битві – 340 років : тези ІІ респ. наук.-теорет. конф. 15 черв. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 81–82.

Бухало Г. «Наша Вітчизна – Волинь»: (До історії волинських німців: XIV ст. – 1940 р.) / Г. Бухало // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф. 14–16 листоп. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 43–45.

Бухало Г. Сіячі мудрого, доброго, вічного: (сторінки історії Рівненської «Просвіти», 1917 – 1929 рр.) / Г. Бухало // Українська мова і література в процесі відродження : тези доп. і повідомл. наук.-практ. конф., 17 трав. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 18–21.

1992

Бухало Г. Волинській Єпархії – 1000 років / Г. Бухало // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези ІІ регіон. наук.-теорет. конф. 18–20 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 8–9.

Бухало Г. Деякі проблеми історії Дерманського Святотроїцького монастиря / Г. Бухало // Матеріали І – ІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (1990– 1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 32–33.

Бухало Г. Літописець Волинського краю – Максим Бойко (Канада) / Г. Бухало // Матеріали І – ІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (1900 – 1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 36–42.

Бухало Г. Остріг на сторінках видань Інституту дослідів Волині та товариства «Волинь» (Канада) / Г. Бухало // Матеріали І – ІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя (1990–1992 рр.)». – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 33–36.

Бухало Г. Поле Берестецької битви на сторінках «Літопису Волині» / Г. Бухало // Берестецька битва в Історії України : тези ІІІ респ. наук.-теорет. конф., 26 черв. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 34–37.

Бухало Г. Українська національна школа на Рівненщині / Г. Бухало // Національне відродження в умовах оновлення України, впровадження ідей і засобів народознавства в освіті : тези обл. наук.-практ. конф. 18–19 груд. 1991 р. – Рівне, 1992. – С. 17–23.

1993

Бухало Г. Видання української повстанської армії (1941–1950-ті рр.) / Г. Бухало // Українська періодика: історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф. 9–10 груд. 1993 р. – Львів, 1993. – С. 83–86.

Бухало Г. Генерал Василь Тютюнник в характеристиці Євгена Маланюка / Г. Бухало // Волинь незабутня : тези ІV регіон. наук.-практ. конф. 23–24 лют. 1993. – Рівне, 1993. – С. 5961.

Бухало Г. Генерал Тютюнник в характеристиці Євгена Маланюка / Г. Бухало // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 рік. – Рівне : Азалія, 1993. – Вип. 2. – С. 167–172.

Бухало Г. Рівне. 1917–1920 рр. / Г. Бухало // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування. (Історія і сучасність) : тези міжнар.наук.-практ. конф., м. Рівне, 7–9 квіт. 1993 р. – Рівне, 1993. – С. 149–151.

Бухало Г. Улас Самчук про рідний Дермань / Г. Бухало // Матеріали IV наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900- річчя». – Сокаль, 1993. – С. 1819.

1994

Бухало Г. Холмський край наш український / Г. Бухало. – Рівне : Рівнен. друкарня, 1994. – 48 с.

***

Бухало Г. Василь Тютюнник – головнокомандуючий українською армією в роки громадянської війни / Г. Бухало // Велика Волинь: минуле й сучасне : матеріали міжнар. наук.-краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 218–220.

Бухало Г. Візитні картки стародавнього Острога / Г. Бухало // Матеріали V наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1994. – С. 9–12.

Бухало Г. До історії однієї «антидержавної» листівки / Г. Бухало // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези V наук. теорет. конф. – Рівне, 1994. – С. 39–41.

Бухало Г. Життя та праця волинян у Вінніпезі (Канада) / Г. Бухало, І. Онуфрійчук // Велика Волинь: минуле й сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф. жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 26–28.

Бухало Г. Здобудем волю, всім ясну долю, титани духу, титани рук: (Укр. нац. підпільні об-ня на Рівненщині у 1920–1941 рр.) / Г. Бухало // Волинь незабутня : тези V регіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1994. – С. 53–56.

Бухало Г. Улас Самчук про Дермань / Г. Бухало // Улас Самчук : до 90-річчя від дня народж. письменника. Ювіл. зб. – Рівне : Азалія, 1994. – С. 80–82.

1995

Бухало Г. Берестецька битва на сторінках видання Братства колишніх вояків 1-ої дивізії Української національної армії / Г. Бухало // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези VI наук.–теорет. конф., 24–25 черв. 1995. – Рівне, 1995. – С. 125–127.

Бухало Г. Генерал Володимир Сальський – уродженець Острога / Г. Бухало // Матеріали VI Острозької конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1995. – С. 25–26.

Бухало Г. Дипломатична діяльність гетьмана Богдана Хмельницького у висвітленні сучасних істориків / Г. Бухало // Богдан Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали і тези доп. Рівнен. міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч.400-річчю від дня народж. Б. Хмельницького, 23–24 жовт. 1995 р. – Рівне, 1995. – С. 6366.

Бухало Г. Сторінки історії Рівненської «Просвіти», 1917–1928 рр., 1942–1944 рр. / Г. Бухало // Державна ідеологія в сучасній Україні : тези наук.-практ. конф. 20–21 трав. 1994. – Київ, 1995. – С. 16–19.

Бухало Г. Холмщина на сторінках канадськоамериканського видання / Г. Бухало // Волинь незабутня : тези VI регіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1995. – С. 80–82.

1996

Бухало Г. Борис Тен. Дальдаг ОДПУ. 30-ті роки / Г. Бухало // Із криниці печалі : зб. спогадів та док. – Рівне : Азалія, 1996. – С. 89–93. – (Реабілітовані історією; Вип. 3).

Бухало Г. Музей барона Федора Штейнгеля / Г. Бухало // Наукові записки: 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвячується. – Рівне, 1996. – Вип. 1. – С. 1116.

Бухало Г. Формування сучасного адміністративнотериторіального поділу: (Істор. довідка) / Г. Бухало // Коротун І., Коротун Л. Географія Рівненської області. – Рівне, 1996. – С. 7– 14.

1997

Бухало Г. Юрій Лащук: Бібліогр. покажч / Г. Бухало. – Рівне, 1997. – 35 с.

1998

Бухало Г. Вклад волиняків – жителів Канади у розвиток науки і мистецтва Рівненщини / Г. Бухало // Діячі науки і культури рідного краю у розвитку Української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 26–30 верес. 1998. – Рівне, 1998. – С. 65–70.

Бухало Г. Дерманська друкарня / Г. Бухало // Витоки книгодрукування на Рівненщині: Обл. наук.-практ. конф. – Острог, 1998. – С. 20–23.

Бухало Г. За Україну, за її волю / Г. Бухало // Дерманські дзвони : зб. спогадів і док. – Рівне : Азалія, 1998. – С. 13–15. – (Реабілітовані історією).

Бухало Г. Естафета родини Кульчинських / Г. Бухало // Дерманські дзвони : зб. спогадів і док. – Рівне : Азалія, 1998. – С. 71–73. – (Реабілітовані історією).

Бухало Г. Їх стратили у Рівному / Г. Бухало // Рівненський мартиролог сорок четвертого : док. і спогади. – Рівне : Азалія, 1998. – С. 78–83. – (Реабілітовані історією).

Бухало Г. Сучасні польські історики про Тараса Бульбу-Боровця / Г. Бухало // Повстанський рух отамана Тараса Бульби-Боровця: Дослідження, спогади, док. – Рівне : Азалія, 1998. – С. 35–43.

Бухало Г. Українська Повстанська Армія на Закерзонні / Г. Бухало // Депортація українців та поляків. Кінець 1939 – початок 50- х років. – Львів, 1998. – С. 84–88.

1999

Бухало Г. Головнокомандуючий армією вільної України: Євген Маланюк про генерал-хорунжого Василя Тютюнника / Г. Бухало // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне, 1999. – Вип. 3. – С. 21–24.

Бухало Г. Проблеми історії Холмщини на сторінках зарубіжних та українських видань / Г. Бухало // Осягнення історії : зб. наук. праць на пошану проф. М. Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 178187.

2000

Бухало Г. Дубенські сліди у світі / Г. Бухало // Дубно і світ : Міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна. 25–26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 4–9.

Бухало Г. Матеріали про Антоніну Горохович у Рівненському краєзнавчому музеї / Г. Бухало // Корцю – 850 років : наук. зб. матеріалів і тез наук.-кразн. конф. 13–14 жовт. 2000 р. – Рівне ; Корець : Волин. обереги. – 2000. – С. 66–68.

Бухало Г. Професор з Мирогощі / Г. Бухало // Дубно і світ: Міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна 25–26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 17–18.

2001

Бухало Г. Поповнення експонатами музею «Козацькі могили» / Г. Бухало // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350- річчю битви під Берестечком, 16–17 черв. 2001 р. – Рівне : Ліста, 2001. – С. 59–61.

2003

Бухало Г. Їх убили поляки . У серпні 1939 року у Дермані / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. 2003. 16 трав. С. 6

Бухало Г. Перша письмова згадка про місто / Г. Бухало // Сім днів [Рівне]. 2003. 4 лип. - С. 10.

Бухало Г. Тарас Боровець і польське повстання / Г. Бухало // Сім днів [Рівне]. 2003. 11 лип. С. 10.

2004

Бухало Г. Волинське духовенство в боротьбі за Українську незалежну державу (2030-ті роки ХХ століття): за матеріалами колишнього спецфонду державного архіву Рівненської області / Г. Бухало // Духовна нива [Рівне]. 2004. верес. С. 7.

Бухало Г. Два герої : повстанець і автор : до історії створення пісні «Гей , на півночі, на Волині...» / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. 2004. 21 трав. С. 6.

Бухало Г. Козацький Скит : 90 р. з часу освячення престолу Свято-Георгівського храму / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. 2004. 23 квіт.

Бухало Г. Магдебурзьке право та княгиня Рівненська (Несвіцька) / Г. Бухало // Сім днів [Рівне]. – 2004. – 15 жовт. – С. 12–13.

Бухало Г. Художник з передмістя Рівного: до 100-річчя з дня народження В. Васьківського / Г. Бухало // Вільне слово [Рівне]. 2004. 9 черв. С. 7.

2005

Бухало Г. Про Миколу Теодоровича та цінність його праці / Г. Бухало // Духовна нива [Рівне]. 2005. серп. С. 8.

Бухало Г. Уродженець Дубровиці – лауреат Нобелівської премії: Сторінки життєвого шляху Георгія Шарпака (Харпака) / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. – 2005. – 23 верес. – С. 19.

Бухало Г. Слово про Миколу Теодоровича та його працю / Г. Бухало // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького : матеріали наук. конф. 2425 листоп. 2005р. Рівне : Волин. обереги, 2005. Вип. 3. С. 1013.

2006

Бухало Г. Останні роки життя славного сина землі поліської : до 25-річчя від дня смерті Тараса Бульби-Боровця / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. 2006. 12 трав. С. 3.

Бухало Г. Політичні судові процеси в Рівному / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. 2006. 27 січ. С. 18.

Бухало Г. Рівненський обласний краєзнавчий музей. 19632006. Спогади / Г. Бухало // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. 25-26 жовт. 2006 р. Рівне : Волин. обереги, 2006. Вип.4. С. 1623.

2007

Бухало Г. Відлуння голодомору на Волині : за матеріалами Державного архіву Рівненської області / Г. Бухало // Волинь історична : зб. наук. ст. Рівне : Зень О. М., 2007. С. 9094.

Бухало Г. До питання про перебування Тараса Шевченка на Волині / Г. Бухало // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзнавчий музей. Рівне : Перспектива, 2007. Вип. 5 : [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. С. 2326.

Бухало Г. Тоня Горохович з Межиріч / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. 2007. 20 квіт. С. 10.

Бухало Г. Українська Першокнига з Пересопниці / Г. Бухало // Духовна нива [Рівне]. 2007. листоп. С. 7.

2008

Бухало Г. Героїчна слава волинян / Г. Бухало // Волинь [Рівне]. 2008. 16 трав. С. 7.

Бухало Г. Козацький скит / Г. Бухало // Духовна нива [Рівне]. 2008. черв. С. 4-5.

Бухало Г. Театр на вулиці Симона Петлюри: 100-річчя від дня відкриття будинку театру в м. Рівному / Г. Бухало // Сім днів [Рівне]. 2008. 18 лип. С. 14.

Бухало Г. Відродимо «Козацькі могили!» вповні... / Г. Бухало // Наукові записки : 155 років від дня народж. В. Короленка / Рівнен. обл. краєзн. музей. Рівне : О. Зень, 2008. Вип. 6. С. 2934.

Бухало Г. Дубровиччина на сторінках «Літопису Волині» / Г. Бухало // Дубровиці-1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф. Рівне, 2005. С. 8693.

Література про Бухало Г.

Історіограф Волинської землі : до 70-річчя від дня народж. Г. В. Бухала : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Кожан ; наук. ред. В. Ярощук ; ред. Л. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 88 с. – (Дослідники Рівненського краю).

2022-02-15