Дослідники Великої Волині


Дмитренко Тамара Борисівна

Дмитренко Тамара Борисівна – завідувач відділом історії Державного історико-культурного заповідника м. Дубно.

Народилася 8 травня 1955 р. в с. Оженин Острозького району Рівненської області. Навчалася в Оженинській восьмирічній школі Острозького району, Острозькій середній школі № 3.

У 1979 р. закінчила філологічний факультет (українська мова та література) Рівненського педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського.

Працювала в восьмирічній школі с. Країв Острозького району Рівненської області, Дубенських середніх школах № 1 та № 8.

З 1980 по 1993 рр. працювала, науковим співробітником, старшим науковим співробітником Дубенського краєзнавчого музею.

З 1993 р. завідувач відділу історії Державного історико-культурного заповідника м. Дубна.

У 2009 р. відзначена дипломом Українського видавничого консорціуму. Лауреат «Кришталевого жолудя» (відзнака Дубенської міської громади).

У 2011 р. нагороджена ювілейною медаллю до 20-річчя незалежності України.

Основні напрямки наукових досліджень

- Історія міста Дубна та Дубенщини.

Список основних опублікованих праць

1992

Дмитренко Т. Палац Любомирських у місті Дубні / Т. Дмитренко. – Дубно : Дубен. друк, 1992. – 8 с.

***

Дмитренко Т. До історії палацу Любомирських / Т. Дмитренко // Матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. «Остріг на порозі 900-річчя» (19901992 рр) / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 5861.

Дмитренко Т. Дубенському замку 500 років (історія замку князів Острозьких у Дубні) / Т. Дмитренко // Матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (19901992 рр.) / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 6265.

1994

Дмитренко Т. Дубно. Погляд крізь віки / Т.Б. Дмитренко / ред. Д. Головко. Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. 180 с. : фото.

Дмитренко Т. Історія Дубенського замку / Т. Дмитренко. – Дубно, 1994. – 4 с.

Дмитренко Т. 500 років Дубенському замку / Т. Дмитренко. – Дубно, 1994. – 4 с.

***

Дмитренко Т. Віч-на-віч з І. Д. Лозов’юком / Т. Дмитренко // Волинь незабутня: тези Міжрегіон. наук.-практ. конф. «Волинські міста. Історія, культура, традиції». – Рівне, 1994. – С. 6366.

Дмитренко Т. Віч-на-віч з І. Д. Лозовюком : 19171993 / Т. Дмитренко // Матеріали V наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 1994. – С. 2831.

1995

Дмитренко Т. Дубенщина у визвольній боротьбі українського народу XVIXVII ст. / Т. Дмитренко // Волинь незабутня : тези VI регіон. наук.-практ. конф. «Нові краєзн. дослідж. у контексті нац. відродження України». – Рівне, 1995. – С. 22–24.

1996

Дмитренко Т. З історії Дубенського краєзнавчого музею / Т. Дмитренко // Наукові записки: 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвячується / Рівнен. обл. краєзн. музей. /  наук. ред. Бухало Г. – Рівне : Рівнен. друк., 1996. – Вип. 1. – С. 73–76.

1998

Дмтренко Т. Сергій Вишнівський – громадський діяч, журналіст, кооператор / Т. Дмитренко // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 29–30 верес. 1998 р. / М-во культ. і мистецтв України, Рівнен. держ. ін-т культури, Рівнен. обл. управл. культ., Держ. архів Рівнен. обл., Обл. краєзн. музей. – Рівне, 1998. – С. 36–39.

2000

Дмитренко Т. Рід Рафальських в історії Дубна й Волині / Т. Дмитренко // Дубно і світ : між нар. ювілейна наук.-теор. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна, 25–26 серп. 2000 р. / Управл. культ. Рівнен. облдержадміністрації, Дубенська міська рада, Дубен. Райдержадміністрація, Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубно, Громадський фонд «Джерело», Дубен. орг. спілки письменників України, Дубен. дитяча школа мистецтв, Дубен. педагогіч. Коледж. – Дубно, 2000. – С. 4344.

2001

Дмитренко Т. Вулиця Замкова / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2001. – 13 верес.

Дмитренко Т. Вулиця Ситарська / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2001. – 5 листоп.

Дмитренко Т. Вулиця Сурмичі / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2001. – 20 груд.; 2002. – 3 січ., 21 лют., 11 квіт.

Дмитренко Т. Вулиця Фабрична : [вулицями Дубна. З історії] / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 17 квіт. – С. 4.

Дмитренко Т. Вулиця Цегельна / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2001. – 6 груд.

2002

Дмитренко Т. Родина Вишневських в історії Дубна та Волині / Т. Дмитренко // Історія міст і сіл Великої Волині : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині : у 2-х ч. / гол. ред. М. Костриця. – Житомир, 2002. – Т. 25, ч. 2. – С. 1618.

2003

Дмитренко Т. Вулиця Гірницька / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 20 берез.

Дмитренко Т. Вулиця Городня на Забрамі в Дубні / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 20 лют., 27 лют., 29 трав., 5 черв.

Дмитренко Т. Вулиця Залізнична / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 8 трав. – С. 4.

Дмитренко Т. Вулиця Запорізька на Сурмичах / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 18 квіт.

Дмитренко Т. Вулиця Зерова / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 21 берез.

Дмитренко Т. Вулиця Короленка / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 6 берез.

Дмитренко Т. Вулиця Морозенка / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 3 квіт. – С. 4.

Дмитренко Т. Вулиця Пекарська: Вулицями Дубна / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 10 лип. – С. 4.

Дмитренко Т. Вулиця Семидубська / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 15 берез.

Дмитренко Т. Костел Яна Непомуцена у Дубні / Т. Дмитренко // Скриня. – Дубно, 2003. – 29 трав. – С. 3.

Дмитренко Т. Чехи в Дубні: (19201930 рр., спогади старожилів) / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2003. – 3 лип. – С. 4.

2004

Дмитренко Т. Костел Яна Непомука в Дубні : (історія храму) / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2004. – 16 верес. – С. 4.

2005

Дмитренко Т. Варковицька кінозірка / Т. Дмитренко // Там, де Ікви срібні хвилі плинуть... : матер. міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-польск. взаєминам на Дубенщині. 17–18 верес. 2005 р. – Дубно, 2005. – С. 36–37.

Дмитренко Т. З історії розвитку освіти в Дубні і краї / Т. Дмитренко // Там, де Ікви срібні хвилі плинуть... : матер. міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. укр.-польск. взаєминам на Дубенщині. 17–18 верес. 2005 р. – Дубно, 2005. – С. 42–46.

Дмитренко Т. Історія Дубенського римо-католицького костелу Яна Непомуцена / Т. Дмитренко // Там, де Ікви срібні хвилі плинуть... : матер. міжнар. наук.-теорет. конференції, присвяч. укр.-польск. взаєминам на Дубенщині. 17–18 верес. 2005 р. – Дубно, 2005. – С. 33–34.

***

Дмитренко Т. Дубно і війна / Т. Дмитренко // Вісник Дубенщини. – 2005. – 26 трав. – С. 6.

2006

Дмитренко Т. Заняття дубенських євреїв у 1920-30-х роках / Т. Дмитренко // Єврейському народові : матеріали Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяченої укр.-єврейським взаєминам на Дубенщині / Дубен. міська рада, Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна, Рівнен. обл. фонд «Хесед Ошер», Іудейська громада м. Дубна. – Дубно, 2006. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 80–86.

Дмитренко Т. Островський Михайло Іванович — дослідник ранніх поселень на Дубенщині / Т. Дмитренко // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. / Управл. культ. Рівнен. обл. держ. адмін., Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Рівнен. обл. об’єднання Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 125130.

2007

Дмитренко Т. Легендарний Балей / Т. Дмитренко // Над Іквою-рікою… : літ.-мистецько-краєзн. альманах. – Дубно, 2007. – С. 188–189.

Дмитренко Т. Міська дума як орган самоврядування в Дубні XIХ століття / Т. Дмитренко // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500-років : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. / Управл. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адміністрації, Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна. – Дубно, 2007. – С. 30–33.

Дмитренко Т. Скарби Дубенського замку / Т. Дмитренко // Магдебурзькому праву у місті Дубні — 500-років : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. / Управл. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адміністрації, Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна. – Дубно, 2007. – С. 79–84.

Дмитренко Т. Фотолітопис стародавнього Дубна (із фондів Державного історико-культурного заповідника міста Дубна) / Т. Дмитренко // Магдебурзькому праву у місті Дубні — 500-років : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. / Управл. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адміністрації, Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна. – Дубно, 2007. – С. 201–254.

***

Дмтренко Т. Легендарний Балей / Т. Дмитренко // Замок. – 2007. – 31 трав. – С. 9.

2008

Дмитренко Т. Дослідники Дубенщини передвоєнного часу / Т. Дмитренко // Кучинко М. Культура Волині та Волинського полісся княжої доби : навч. посіб. / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Савицький ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. краєзн. музей, Волин. обл. т-во краєзнавців, Волин. обл. редакційна колегія «Зводу пам’яток історії та культури». – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2008. – С. 245251.

Дмитренко Т. Жива історія з людської пам’яті, або слово про Дубенських старожилів / Т. Дмитренко // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-теорет. конф., присвяч. 15-річчю створ. Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 77–89.

Дмитренко Т. Островський Михайло Іванович — дослідник ранніх поселень на Дубенщині / Т. Дмитренко // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-теорет. конф., присвяч. 15-річчю створ. Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 47–49.

Дмитренко Т. Островський Михайло Іванович дослідник ранніх поселень на Дубенщині / Т. Дмитренко // Кучинко М. Культура Волині та Волинського полісся княжої доби : навч. посіб. / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Савицький ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. краєзн. музей, Волин. обл. т-во краєзнавців, Волин. обл. редакційна колегія «Зводу пам’яток історії та культури». – Луцьк : Волин. обл. друк, 2008. – С. 252256.

Дмитренко Т. Фольклорист і краєзнавець Якубчук Микола Йосипович / Т. Дмитренко // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 55–58.

Дмитренко Т. Ходкевичі – меценати науки, мистецтва, релігії та культури XVXIX століть Т. Дмитренко // Млинів: іст.-краєзн. дослідж. : матеріали наук.-теорет. конф., писвяченої 500-літтю першої датованої згадки про Млинів / Млинів. краєзн. музей. – Млинів, 2008. – С. 48–50.

Дмитренко Т. Хроніст XVIXVII ст. Олександр Гваньїні / Т. Дмитренко // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 28–32.

Дмитренко Т. Чехи в Дубні у 1920–1930-ті роки : (за споминами старожилів) / Т. Дмитренко // Чехи і Дубенщина : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 60-річчю репатріації чехів на етнічну Батьківщину, 18 трав. 2008 р. / ред. П. Смолін ; літ. ред. М. Пшеничний. – Дубно; Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 1516.

***

Дмитренко Т. 510 років статусу міста Дубна / Т. Дмитренко // Замок. – 2008. – 21 серп. – С. 3.

2009

Дмитренко Т. Друковані джерела і краєзнавчі нотатки про боротьбу ОУН–УПА на Дубенщині 1942–1950 рр. / Т. Дмитренко // Сторінки воєнної історії. Минуле і сучасне Волині та Полісся : наук. зб. : матеріали ХХХ Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., 24–25 берез. 2009 р. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 252–257.

Дмитренко Т. Дубенський Спасо-Преображенський монастир / Т. Дмитренко // Ювіляри України : події та особистості ХХІ ст. – Київ : Ін-т біограф. досліджень. Укр. конфедерація журналістів, 2009. – Вип. 3. – С. 34–35.

Дмитренко Т. Дубенський Чеснохрестський (Чесного Хреста, Хрестовоздвиженський) чоловічий монастир / Т. Дмитренко // Ювіляри України: події та особистості ХХІ ст. – Київ : Ін-т біограф. досліджень. Укр. конфедерація журналістів, 2009. – Вип. 3. – С. 28–29.

Дмитренко Т. Загадковий лікар Балей... / Т. Дмитренко // Наукові записки : 190 р. від дня народження П. Куліша / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 7. – С. 32–36.

Дмитренко Т. Замок князів Острозьких / Т. Дмитренко // Ювіляри України: події та особистості ХХІ ст. – Київ : Ін-т біограф. досліджень. Укр. конфедерація журналістів, 2009. Вип. 3. С. 2226.

Дмитренко Т. Замок князів Острозьких. Дубенський Чеснохрестський чоловічий монастир. Фарний костел Яна Непомуки. Дубенський Свято-Преображенський монастир. Монастир кармеліток / Т. Дмитренко // Україна в третьому тисячолітті. Ювіляри України. – Київ, 2009. – Т. 3.

Дмитренко Т. Історія підтверджує і спростовує (кільки штрихів до характеристики м. Дубна в повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба» / Т. Дмитренко // Дубно – Гоголю : матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 200-річчю від дня народж. М. В. Гоголя. 18 трав. 2009 р. / Управл. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адмін., Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна. – Дубно, 2009. – С. 8892.

Дмитренко М. Кооператор Юрій Чубатий в історії міст Броди і Дубна 1920-1930-х років / Т. Дмитренко // Бродівщина на межі Галичини й Волині : матеріали третьої краєзн. конф., присвяченої 925-ій річниці першої писемної згадки про Броди та 425-ій річниці надання Бродам магдебурзького права, 3 квіт. 2009 р. – Броди, 2009. – С. 133137.

Дмитренко Т. Монастир кармеліток / Т. Дмитренко // Ювіляри України : події та особистості ХХІ ст. – Київ : Ін-т біограф. досліджень. Укр. конфедерація журналістів, 2009. – Вип. 3. – С. 47.

Дмитренко Т. Реєстр скарбів замку князів Острозьких у Дубні, складений 1616 року – важливе джерело для вивчення історії міст Дубна та Острога / Т. Дмитренко // Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині : наук. зб. : до 100-річчя з дня заснування братства ім. кн. Острозьких / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога. – Острог, 2009. – С. 235–244.

Дмитренко Т. Родина Вишневських в історії Дубна і Волині / Т. Дмитренко // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки, Луцьк – Колодяжне, 19–20 трав. 2009 р. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 490–492.

Дмитренко Т. Фарний костел Яна Непомуки / Т. Дмитренко // Ювіляри України: події та особистості ХХІ ст. – Київ : Ін-т біограф. досліджень. Укр. конфедерація журналістів, 2009. – Вип. 3. – С. 40–41.

***

Дмитренко Т. В'язниця в Луцькій брамі / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2009. – 2 квіт. – С. 9.

Дмитренко Т. Ксьондз із Дубна був найдостойнішою людиною Польщі та Ватикану: До історії костелу Яна Непомука в Дубні / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2009. – 26 берез. – С. 9.

Дмитренко Т. Шлях до порятунку підказав Гоголь / Т. Дмитренко // Замок. – 2009. – 14 трав. – С. 13.

2010

Дмитренко Т. Дубно: погляд крізь віки : фотолітопис / Т. Дмитренко. – Луцьк, 2010. – 176 с.

***

Дмитренко Т. Звитяжний лицар Федір Острозький / Т. Дмитренко // Замок. – 2010. – 19 серп. – С. 14.

Дмитренко Т. Князь Костянтин Іванович Острозький талановитий полководець та державний діяч, засновник міста Дубна / Т. Дмитренко // Замок. – 2010. – 19 серп. – С. 13.

***

Дмитренко Т. Остання власниця Дубна / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2010. – № 30 верес. – С. 6.

Дмитренко Т. Подарунок з царської руки / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2010. – 18 берез. – С. 5.

2011

Дмитренко Т. Історія міста Дубна і краю у візитаційних та храмових книгах костелу Яна Непомука XVIII-XIX ст. / Т. Дмитренко // Наукові записки / гол. ред. О. С. Булига ; відп. за вип. О. С. Романчук. – Луцьк : Волин. старожитності, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 59–62.

Дмитренко Т. Перша світова війна в житті дубенського чеха Йозефа Вентури / Т. Дмитренко // Чехи і Дубенщина : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 9 груд. 2011 р. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна, Дубен. чеське т-во «Стромовка». – Дубно, 2011. – С. 1619.

Дмитренко Т. Тернистий шлях Олекси Сацюка / Т. Дмитренко // Сацюк О. Смертоносці : оповідання (на тлі пережитого). – Рівне, 2011. – С. 133154.

***

Дмитренко Т. Розстрілений монастир / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2011. – 29 верес. – С. 5.

Дмитренко Т. Тернистий шлях Олекси Сацюка. Спогади про розстріли у Дубенській в’язниці / Т. Дмитренко // Замок. – 2011. – 16 черв. – С. 8.

Дмитренко Т. Тернистий шлях Олекси Сацюка. Спогади про розстріли у Дубенській в’язниці / Т. Дмитренко // Замок. – 2011. – 23 черв. – С. 8. – Закінч. Поч. : № 25, 2011.

Дмитренко Т. Від руїни – до Семи Чудес України / Т. Дмитренко // Замок. – 2011. – 24 серп. – С. 7.

2012

Дмитренко Т. Культурне життя міста Дубна XVIIXIX ст. / Т. Дмитренко // Твердиня над Іквою : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяченої 520-річчю Дубенського замку / Управл. культ. і туризму Рівнен. обл. держ. адміністрації, Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна. – Дубно, 2012. – С. 89–94.

***

Дмитренко Т. Благодійність світської левиці / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2012. – 1 берез. – С. 6.

Дмитренко Т. Культурне життя міста Дубна ХVІІХІХ ст. / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2012. – 21 черв. – С. 9.

Дмитренко Т. Місто кравців, шевців, кушнірів, ткачів, мулярів... : з історії ремісництва у Дубні XVIXX ст. / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2012. – 8 берез. – С. 6.

Дмитренко Т. Островський Михайло Іванович – музейник, археолог, краєзнавець : до 115-ї річниці від дня народження / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2012. – 6 верес. – С. 9.

2013

Дмитренко Т. Роль дубенських храмів у духовному житті військових XIX – початку XX ст. / Т. Дмитренко // Сакральна спадщина Дубенщини : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1025-річчю хрещення Київської Русі та 521-й річниці Дубенського замку / Упрал. культ. і туризму Рівнен. обл. держ. адмін., Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубно. – Дубно, 2013. – С. 100–110.

***

Дмитренко Т. Людгарда в спогадах Антона Кліми : до 150-річчя заснування в 1863 році першого чеського поселення Людгарда (Зелене) / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. – 2013. – 17 січ. – С. 6.

Дмитренко Т. Марія Шимановська концертувала в Європі і Дубні / Т. Дмитренко // Дзеркало плюс [Дубно]. – 2013. – 22 серп.

2014

Дмитренко Т. Дубно у вирі Першої світової війни. Фотолітопис / Т. Дмитренко // Щит і меч землі Дубенської : воєнна історія краю : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 500- річчю Оршан. битви, 100-річчю від початку 1-ої світ. війни та 70-ій річниці визволення України від нім.-фашист. загарбників / Упр. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адмін., Держ. іст.-культ. заповідник у м. Дубно ; голов. ред. Л. Кічатий. Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. С. 97116.

***

Дмитренко Т. Бої за визволення Дубна : лютий - березень 1944 року / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. 2014. 20 берез. С. 5.

Дмитренко Т. Шумовські з Мирогощі свідки і учасники подій Першої Світової війни / Т. Дмитренко // Скриня [Дубно]. 2014. 27 лют. С. 8.

2015

Дмитренко Т. Земля Дубенська : вічний поклик історії / Т. Б. Дмитренко ; Держ. іст.-культур. заповідник м. Дубна. Рівне : Дятлик М. С., 2015. 416 с.

***

Дмитренко Т. Державний історико-культурний заповідник міста Дубна / Т. Дмитренко // Дмитренко Т. Б. Земля Дубенська : вічний поклик історії / Т. Б. Дмитренко. Рівне : Дятлик М. С., 2015. С. 392404.

Дмитренко Т. Храми Дубенщини / Т. Дмитренко // Дмитренко Т. Б. Земля Дубенська : вічний поклик історії / Т. Б. Дмитренко. Рівне : Дятлик М. С., 2015. С. 359391.

2016

Дмитренко Т. Пам'ятні зустрічі з Борисом Возницьким / Т. Дмитренко // Лицар ордена культури : матеріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 90-річчю від дня народж. Б. Г. Возницького, 21 квіт. 2016 р., м. Дубно / Упр. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адмін. ; Держ. іст.- культ. заповідник м. Дубно. Рівне : ДМ, 2016. С. 2224.

***

Дмитренко Т. Тамара Вишневська українська Грета Гарбо польського кіно 1930-х років  / Т. Дмитренко // Наше дзеркало [Дубно]. 2016. 9 берез. С. 5.

2017

Дмитренко Т. Двічі розстріляна: віхи життя і діяльності Олімпіади Шульмінської / Т. Дмитренко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–1921рр.» / Рівнен. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд. : О. Булига, А. Жив’юк. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. 15. – С. 109–113.

Дмитренко Т. Майор Віктор Матчинський - неординарна постать в історії Дубна / Т. Дмитренко; О. Булига // Дубенський науковий вісник : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. , присвяч. 525-річчю Дубен. замку і 100-річчю від дня народж. І. Д. Лозов’юка / Держ. іст.-культур. заповідник м. Дубна ; відп. за вип.: Л. Кічатий. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. 1. – С. 135–140.

***

Дмитренко Т. Маловідомі сторінки життя кінозірки 1930-х років, дубенчанки Тамари Вишневської / Т. Дмитренко // Наше дзеркало [Дубно]. – 2017. – 13 верес. – С. 6. – Закінч. Початок : № 36, 2017.

Дмитренко Т. Феномен легендарного лікаря Святослава Балея / Т. Дмитренко // Наше дзеркало [Дубно]. 2017. 4 жовт. С. 7.

2022-02-16